dumell.net/tidningsartiklar

WWW - Babels torn

Publicerad i Jakobstads Tidning 08.05.1996

En WWW sida byggs upp av instruktioner som skjuts in i den text som skall visas. Genom att, t.ex., skjuta in <B> och </B> på varsin sida om ett ord i en text så kommer det ordet att skrivas ut med fet text (Bold). De här instruktionerna måste naturligtvis standardiseras och standarder har ju alltid varit ett sorgligt kapitel i den här branschen.

Den oberoende organisationen IETF (Internet Engineering Task Force) skapade HTML (Hyper Text Markup Language) som möjliggjorde hela WWW. Den första officiella standarden, HTML 1.0, utgör idag grunden för varje WWW sida. Version 1.0 omfattar egentligen enbart textformatering (fetstil, kursiv, nytt stycke och så vidare) och länkar mellan eller inom WWW sidor.

Netscape tillägg

Medan IETF jobbade på version 2.0 av HTML dök Netscape upp och lanserade en bläddrare som understödde alla HTML 1.0 instruktionerna och några nya som Netscape själv introducerat, bland annat det numera ökända kommandot som får text att blinka. Alla Netscapes tillägg är ändå inte lika harmlös, till exempel frames, fönster inne i en WWW sida, ställer till mycket problem för icke-Netscape bläddrare.

Tyvärr är Netscape inte det enda företag som lanserar egna tillägg till HTML, Microsoft är minst lika duktig på det. Bägge företagen försöker introducera egna tillägg till HTML (till exempel bakgrundsmusik och animationer) som de hoppas skall bli populära och därigenom göra deras bläddrare populära. Bägge företagen är ändå måna om att implementera finesser som konkurrenten introducerat. Mest nämnvärt är att förhandsversionen av Microsofts Internet Explorer 3.0, som lanserades i dagarna, nu understöder Netscapes frames. Tyvärr betyder det här att den enda spärr som hindrat sidmakare från att hejdlöst implementera frames nu är borta. Ingen kommer att beakta oss som använder någon av de tiotals små bläddrarna, som Mosaic eller AWeb, under något ovanligt operativsystem.

Rymd i cyberrymden

Silicon Graphics (SGI) utvecklade ett tredimensionellt komplement till HTML: VRML (Virtual Reality Modelling Language). Med hjälp av VRML kan man bygga in tredimensionella figurer i HTML dokument. Ett kemiorienterad WWW dokument kan inkludera en tredimensionell molekylmodell som läsaren kan vrida och vända på och en fastighetsförmedlare kan inkludera modeller av bostäder som spekulanter sedan kan "promenera omkring" i.

Version 2.0 av såväl Microsofts som Netscapes bläddrare understöder VRML genom tilläggsprogram som slås ihop med själva men från och med version 3.0 av bägge programmen finns VRML understödet direkt inbyggt.

Kaffehysteri

Det mest revolutionerande i WWWs mycket korta historia är Java som utvecklats av Sun. Java är ett C++ liknande programmeringsspråk med vars hjälp man kan bygga in program, applets, i vanliga WWW dokument. Med HTML instruktionen APPLET skjuter man in programmet i dokumentet och när en Java kompatibel bläddrare ser dokumentet överförs det inbyggda programmet till läsarens dator och körs. För att inte alla framtida virus skall skrivas i Java så ingår till exempel inga instruktioner för att hantera (=formater) hårdskivan. Däremot kan man skriva Java program som skickar ett obskyrt e-post meddelande från den inte ont anande användarens dator till någon obskyr nyhetsgrupp varefter personen i fråga får skämmas ögonen ur sig. Problemet kommer att åtgärdas i kommande versioner av Java.

Microsoft har försökt lansera Visual Basic som ett alternativ till Java men försöket verkar inte lyckas.

Pappershjältarnas återkoms

Det är inte längre naken information som sprids via WWW utan avancerade publikationer samtidigt som dyra och tidskrävande pappersbaserade publikationer förlora popularitet. Det här har fått Adobe att börja se över sin framtid. Adobe är världens ledande företag när det gäller den digitala sidan av tryckteknik. Adobes PageMaker är ett av de två stora layout programmen, Adobes digitala typsnitt används på tryckerier världen över och PostScript är det enda utskriftsspråket värt att nämna. Nya PageMaker 6.0 visar redan trenden, den klarar av att överföra dina alster såväl till papper som till WWW dokument (enligt HTML 2.0) och nu har förhandsversionen av Adobes Amber lanserats. Kort uttryckt är Amber ett försök att införa PostScript för WWW som ett alternativ till HTML för dokument med avancerad layout.

Adobes PDF (Portable Document Format) har funnits länge och är nära släkt med PostScript. Ett PDF dokument kan innehålla en precis lika avancerad layout som en papperspublikation. Hittills har man varit tvungen att ladda ned PDF dokument över Internet till hårdskivan och sedan se dem därifrån med Adobes visningsprogram Acrobat. Amber fungerar tillsammans med en WWW bläddrare så att man kan se PDF dokumenten direkt i WWW som vilken vanlig WWW sida som helst. Eftersom PDF dokumenten är skalära och påminner om PostScrip kan man också skriva ut en WWW sida i full upplösning och utskriften kommer att se ut som om den skulle komma direkt från PageMaker, QuarkExpress eller något annat layoutprogram. Det sista hindret för den digitala publiceringens ovillkorliga seger håller som bäst på att falla.

Carl-Magnus Dumell