dumell.net/tidningsartiklar

Webbcasting

Publicerad i Jakobstads Tidning 03.06.1997

Glöm det tidsödande och mållösa surfandet på nätet i jakt på information. Tack vare webcasting kan du luta dig bakåt i soffan och se hur just den information du är intresserad av dyker upp på skärmen, helt automatiskt. Eller så säger i alla fall företagen som kommer att tjäna miljoner på reklamerna som också kommer att dyka upp på din skärm, helt automatiskt.

Att försöka hitta information på Internet är ett fruktansvärt yrande, det vet alla som någon gång försökt. Istället för att yra omkring bland 50-100 miljoner webbsidor i jakt på informationen kan du få informationen sänd direkt till din bildskärm. Fenomenalt eller hur? Visst, så länge du inte börjar fundera på hur informationen som sänds till din skärm väljs ut. Men innan vi börjar grubbla över det skall vi ta oss en titt på vad webcasting egentligen är.

Skuff-teknologi

Det senaste året har det talats mycket om "push" och "pull" teknologi, alltså "skuffa" och "dra" teknologi. Webben är en "dra" teknologi, du måste aktivt gå ut på nätet, söka upp sidan och "dra" hem den till din egen dator för att se den.

Förebilden för "skuff" teknologin igen är televisionen, du låter datorn stå påslagen och företag "skuffar" ut materialet rakt till din dator utan att du behöver göra något. För att det här skall lyckas krävs ett speciellt program i mottagarens dator. Det första webbcasting programmet var PointCast från företaget PointCast (www.pointcast.com). Nu har även Microsoft och Netscape gett sig in i leken genom att bygga in skuff-teknologi i sina vanliga webbläsare. Microsoft kallar sin teknologi Active Channel medan Netscape döpt sin till NetCasting. På det här viset är det möjligt att bläddra bland vanliga webbsidor som vanligt men så fort läsaren stannar upp på någon sida börjar programmet ta emot nyhetsrubriker, sportresultat och reklamer som sedan dyker upp på skärmen. En av de grundläggande idéerna, rent tekniskt sätt, är alltså att överföra informationen i bakgrunden då inget annat överförs, exempelvis efter att en webbsida överförts färdigt och mottagaren läser den. Speciellt gillar jag PointCasts SmartScreen som ersätter din skärmsläckare. Medan du dricker kaffe eller i övrigt lutar dig bakåt i en minut och inte rör datorn börjar detta program presentera nyhetssammandrag över hela skärmen på ett mycket stiligt vis.

Alla tre företagens teknologierna låter användaren ställa in sitt program så att bara sådan information som han eller hon är intresserad av tas emot, exempelvis vädret på en viss ort, några utvalda företags börrsnoteringar och mängder av internationella nyheter men absolut inga sportnyheter.

Pengar definierar sanningen

Orsaken till att det är svårt att hitta information på nätet är att där finns för mycket information eftersom det är så billigt att lägga ut material på nätet. I föregående mening fanns också svaret på varför det är enklare att välja bland det "skuffade" materialet: endast de stora mediabolagen har råd att betala bolagen som gjort "skuffprogrammen" för att få sitt material utsänt.

Om vi köper en tidning utgör priset i viss mån en garanti för innehållets korrekthet. Det verkar sannolikt att en tryckt tidning som är dyr att göra innehåller mer korrekt information än en webbsida som vem som helst kan sätta ihop praktiskt taget gratis. Om detta antagande är korrekt borde det betyda att kvaliteten på informationen som blir tillgänglig via Internet höjs i och med webcasting. Internet har ofta kritiserats, speciellt av etablerade journalister, för att innehålla så mycket felaktig information, propaganda och rena lögner. Själv tycker jag det är vår egen dumhet att vi vant oss att alldeles för okritiskt tar emot information via radio- tv- och tidningar eftersom denna informationen oftast, men inte alltid, är korrekt. Om vi nu går på både den ena och den andra urbana legenden när den sprids via Internet är det ett tecken på att behöver lära oss tänka själva för att klara oss i dagens mediasamhälle där all information verkar bli allt osäkrare i och med den ökade takten och mängden informationsutsändningar.

Webbcasting medför också att Internets två starkaste sidor försvagas: mångsidigheten och interaktivitet. Att ta del av information blir något lika passivt som att titta på TV. Internet har också varit många små företags och organisationers ända chans att nå ut med information i större skala och nästan kunna tävla på samma villkor med de stora multinationella organisationerna och företagen. Hur skall till exempel Jakobstads Tidning kunna tävla med New York Times, CNN och BBC om de mycket begränsade webcasting "kanalerna" ut till världens Internetanvändare? Och om antalet kanaler utökas så att alla kan sända ut sin information blir webbcasting precis lika stökigt och ohanterbart som webben idag och hela idén går förlorad.

Carl-Magnus Dumell