dumell.net/tidningsartiklar

Digital-tv = väldigt lite nytt

Publicerad i Jakobstads Tidning 24.10.1998

Digital-tv kommer, men det kommer inte att uppfylla konsumenternas förväntningar. Åtminstone inte ännu. Konsumenterna förväntar sig vanligtvis att digital-tv skall betyda att själva tv-apparaten är digital och ger bättre bild än dagens analoga tv-apparater. Men detta är inte vad tv-bolagen menar när de talar om digital-tv.

Digital-tv kan betyda två saker: bättre bildkvalitet eller fler kanaler. Konsumenterna verkar nöja sig med de 30-50 kanaler som nu är möjliga men vill ha bättre bild och ljudkvalitet istället. Tv-bolagen igen tjänar inte pengar på att bildkvaliteten blir bättre, däremot betyder fler kanaler bättre möjligheter att sälja reklamer.

Många kanaler - dålig bild

För 20-30 år sedan kontrollerade människor i tidningen vilka radioprogram som kom vid vilka tidpunkter, vem gör det idag? Tidigare sändes olika typer av program vid olika tidpunkter på en och samma kanal, idag kommer olika typer av program på olika kanaler. Radion har blivit "flödes-radio". Idag är tv:n i den position som radion var i för 20-30 år sedan.

Det finns ingen orsak varför utvecklingen inte skulle fortsätta och ge oss "flödes-tv" så småning om. Redan nu finns det satellitkanaler som 24 timmar per dygn sänder exempelvis populärmusik, countrymusik, nyheter, historiska dokumentärer, naturfilmer, väderprognoser. Naturligtvis sänder kanalerna huvudsakligen samma sak på nytt och på nytt, men poängen är att du inte behöver passa klockan för att få se, exempelvis, väderprognosen för följande dag. Tv-bolagen älskar specialiserade kanaler för det är så enkelt att sälja reklamer. Matvaruaffärer, kastrulltillverkare och importörer av kryddor vill nå ut till människor intresserade av matlagning och då är det naturligt att köpa reklamtid på en kanal som bara handlar om mat och matlagning.

Problemet för tv-bolagen idag är att satelliter och kabel-tv-nät endast klarar av att sända 30-50 analoga kanaler. Om dagens tv-kanaler digitaliseras tar varje kanal endast en fjärdedel av utrymmet och då är det möjligt att överföra upp till 200 kanaler via en satellit eller ett kabel-tv-nät. Däremot vill bolagen inte höja på bildvaliteten för då tar varje kanal mer utrymme. Tittarna behöver sedan en avkodare, en svart låda bredvid tv apparaten, som omvandlar den digitala signalen tillbaks till en vanlig analog-tv signal. Bildkvaliteten är ungefär den samma som tidigare, men hundmatstillverkarna kan nå ut med sina reklamer via tv-kanalen för hundägare.

För några dagar sedan, den första oktober, inleddes "digital-tv" sändningar i Storbritannien och bland annat de finska tv-nyheterna slog upp det stort och använde uttryck som "den viktigaste dagen i tv:ns historia sedan hela tv:n uppfanns." Hundmatstillverkarna höll säkert med. Faktum är att vanliga kanaler sänts digitalt per satellit redan i många år och idag är det väldigt få satellitkanaler som längre sänds analogt.

Bra bild - få kanaler

Riktig digital-tv, där själva tv-apparaten också är digital, har planerats i över tio år men aldrig blivit av trots politiska påtryckningar. Ofta används också uttrycket HDTV (High Definition TV = högupplösnings-tv).

I USA har myndigheterna krävt att tv-bolagen skall börja med högupplösningssändningar den första november, alltså om mindre än en månad, men det ser illa ut. Tv-bolagen har inte ens ännu lyckats enas om vilken HDTV standard de skall använda, det finns naturligtvis flera. Det här har minskat på tittarnas intresse för HDTV och hållit uppe priset på digitala-tv-apparater som fortfarande kostar kring 50.000 mark. Om de amerikanska myndigheterna tvingas ändra på tidtabellen eller begrava hela HDTV projektet kommer tv-bolagen knappast att sörja för då behöver de inte satsa på nya högupplösningskamorer, editeringsapparater och sändare utan kan använda sin gamla utrustning och sända sina 200 specialiserade kanaler istället.

Digita-tv i Finland

Nu ser det ut som om de första digitala tv-sändningarna i Finland kommer att vara de olympiska spelen från Sidney år 2000. Också här är det endast frågan om att själva utsändningen av signalen är digital, själva bildkvaliteten är ungefär den samma som nu och ses med en vanlig analog tv-apparat och en avkodare. Redan nu pågår hela tiden småskaliga digitala provsändningar och för några veckor sedan dök den första protopypen till en avkodare för hemmabruk upp i Finland, en Nokia Mediamaster 9600T. Det här är en "markversion" av Nokias Mediamaster 9600S som används för att avkoda digitala satellitkanaler. Det som saknas i prototypversionen är "tilläggsfunktionerna" som skall komma i samband med de digitala tv-sändningarna. Vad dessa tilläggstjänster kommer att vara vet absolut ingen men ingenjörerna hoppas kunna klämma in Internetfunktioner i avkodarna på något vis.

För oss finlandssvenskar kommer den största förändringen i och med digitaliseringen att vara att FST antagligen får en helt egen tv-kanal till sitt förfogande.

Carl-Magnus Dumell