dumell.net/tidningsartiklar

Macintosh kommer igen

Publicerad i Åbo Underrättelser 30.11.1996

Nu är det rörigt på datormarknaden, inte nog med att nätdatorerna kommit med kraft, nu kommer även Macintoshdatorerna med förnyade krafter. För första gången på tio år vågar jag tro att PC hegemonin håller på att brytas. Det vilda 80-talet med tiotals operativsystem och hårdvaruplattformer är påväg tillbaks. Visst var det stökigt, men efter tio år av MS-DOS och Windows längtar jag tillbaks till valmöjligheterna.

Ännu för ett år sedan fanns det de som beskrev olika företags ekonomiska situation enligt en skala från "utmärkt" till "Apple". Apples ekonomi är fortfarande ansträngd men Macintoshs framtid är ändå ljus. Ett flertal intressanta händelser de senaste veckorna, tillsammans med några ouppmärksammade händelser från det gångna året garanterar Macintosh en ljus, eller åtminstone ljusare, framtid.

533 MHz Macintosh

PowerPC processorerna som används i Macintosh och som tillverkas av Motorola och IBM var tänkta att utklassa Intels x86/Pentium processorer men försöket misslyckades. Men så för några månader sedan överraskade IBM alla, inklusive sig själva, genom att tidigare än väntat presentera två nya PPC processorserier som dessutom var snabbare än väntat. De nya 603e (motsvarar Pentium) och 604e (motsvarar Pentium Pro) processorerna var betydligt snabbare än de tidigare 603 och 604 processorerna och, viktigast av allt, snabbare än motsvarande processorer från Intel. Och inte nog med det, för en vecka sedan presenterade Exponential (www.exp.com) en fungerande prototyp av sin PPC604e kompatibla X704 processor som snurrar på 553 MHz. Denna X704 processor springer även med skosnörena hopknutna cirklar kring den snabbaste Pentium Pro processorn på 200 MHz. Apple har redan meddelat att de kommer att börja använda X704 processorn i sina snabbaste Macintoshmodeller.

Macintosh från Motorola

Den stora icke-tekniska skillnaden mellan PC-datorer och Macintosh-datorer har varit att Macintosh enbart tillverkats av Apple medan PC-datorer tillverkats av tusentals olika företag. Det här har nu förändrats. Apple har redan i över ett år tillåtit små asiatiska företag att tillverka Macintoshkompatibla lågprisdatorer. Nu har även några stora företag sagt sig börja tillverka Macintosh-datorer, bland annat amerikanska Motorola och Japanska Akia. Motorola väckte stor uppmärksamhet med sitt beslut för de är världens största mobiltelefontillverkare och näststörsta processortillverkare och mycket kända i företagskretsar. Deras första Macintoshdatorer kommer dessutom att komma till försäljning redan inom en månad i USA och före utgången av året i resten av världen. Orsaken till denna till synes oerhört snabba produktutväcklingen ligger troligtvis i deras okända dotterbolag FirePower (www.firepower.com) som tillverkat PPC baserade datorer sedan 1993. Lite senare kommer Motorola att börja utveckla bärbara Macintosh datorer och det är mycket intressant för här har Motorola teknologi och kunskap som inget annat företag.

Övriga Macintoshtillverkare är bland annat Umax, Tatung, PowerComputing och eventuellt Pioneer.

Windows på Macintosh

Ända sedan Apple började använda PPC processorer i Macintosh har Apple, IBM och Motorola försökt komma överens om en standard som alla PPC baserade datorer skulle följa. Den här standarden (som har oroväckande många olika namn med tanke på att det är en standard) är nu klar och går under namn som Yellowknife och CHRP. De första CHRP datorerna har förevisats de senaste veckorna och det speciella med dem är att de kan använda flera olika operativsystem, bland annat MacOS, Windows NT och IBMs lite udda Unixvariant AIX. Dessutom håller Sun på att anpassa sitt Solaris operativsystem för CHRP datorer och Novell överväger att anpassa NetWare för CHRP. Den enda besvikelsen har kanske varit IBMs beslut att inte anpassa sitt OS/2 operativsystem för CHRP datorer, istället har IBM understött MacOS och säljer till och med MacOS licenser till företag som vill tillverka CHRP datorer. Inga företagsallianser är tydligen oheliga så länge de motverkar Intel och Microsoft.

En annan intressant nyhet är att uppstickarföretaget Be (www.be.com) som utvecklat det tekniskt sett revolutionerande operativsystemet BeOS nu lyckats anpassa BeOS så att det kan köras på Macintoshdatorer. Be har också i dagarna slutit ett avtal med Power Computing som kommer att börja leverera BeOS med sina Macintoshmaskiner.

Macintoshstöd från ... Microsoft !?!

Det kanske viktigaste stödet Macintosh får just nu kommer paradoxalt nog från ärkefienden Microsoft. Microsoft har grundat och finansierar en hel organisation med 60 anställda som skall hjälpa programtillverkare att skriva om PC/Windowsprogram så att de även fungerar på Macintosh. Orsaken till detta är helt enkelt att Microsoft har stora problem med de amerikanska myndigheterna och speciellt deras antitrustlagar. Om Microsofts marknadsandel ytterligare ökar finns det risk att staten ingriper och med våld tvingar ned deras marknadsandel för att främja en sund konkurrens. För att undvika statligt ingripande har Microsoft funnit det nödvändigt att försöka hjälpa konkurrenten Apple att öka sin marknadsandel en aning. Och oberoende av hur dålig Apples ekonomi än är kan de inte gå i konkurs, Microsoft kan helt enkelt inte låta det ske. På sätt och vis är det ju som en ojämn boxningsmatch där den ena deltagaren försöker stödja upp den totalt utslagne motståndaren för att domaren inte skall avbryta matchen utan ännu tillåta ännu en stunds mörbulttande. Men på hur ostadiga ben Macintosh än må stå så är det viktigaste att det åtminstone finns två som står i ringen.

Carl-Magnus Dumell