dumell.net/tidningsartiklar

"Den nya journalismen"

Publicerad i Åbo Underrättelser 13.07.1996

Idag finns det omkring etthundra Internet-tidningar, alltså tidningar som huvudsakligen eller enbart publiceras via Internet. De flesta är små specialtidningar utan allmänt intresse, men det finns tre stora undantag: Hotwired, cnet och Slate.

Uppkäftig samhälls- och mediakritik

Hotwired (www.hotwired.com) är Internets motsvarighet till Citylehti; en trendig reklamfinansierad gratistidning med klatschig layout och artiklar som väcker uppmärksamhet. Hotwired har också två systertidningar, den amerikanska och den europeiska "Wired", som utkommer på papper en gång i månaden.

Det som främst skiljer (Hot)Wired från andra Internettidningar är att (Hot)Wired ofta tar upp samhälleliga och sociala frågor med anknytning till informationssamhället. Favoritämnen är mediakritik, nya politiska ideologier eller hur informationssamhället omformat gamla samt informationssamhällets dynamiska ekonomi. Hotwired talar själv gärna om "den nya journalismen".

Ett typiskt exempel på hur en artikel kan börja är: "För en typstudie i hur journalism har hjälpt till att skapa Amerikas falska värderingar och ständigt stör vår förståelse av vår egen kultur, ta en titt på senaste "TV Guide" som har en specialrapport om "Vad hände med familje TV?".

Utöver dessa mer högtravande artiklar tar Hotwired också upp populärkultur i form av filmartiklar och drinkguider.

Hotwired och Wired delar på vissa artiklar men har också bägge helt egna artiklar. Hotwireds arkiv innehåller fyra artiklar från varje nummer av Wired.

Tyvärr kommer Wireds extrema layout inte helt till sin rätt i Hotwired men visst ser man att Hotwired i alla avseenden strävar efter att vara något nytt.

Seriös tekniktidskrift

Den andra stora on-line tidningen är cnet (www.cnet.com) som enbart utkommer i form av www sidor. Cnet har gjort stora pengar på att sälja reklam och ett tecken på att on-line tidningar har börjat tas på allvar är att världens främsta datatekniktidning Byte Magazines chefredaktör nyss hoppat av till cnet.

Cnet är mer traditionell och mindre uppkäftig än Hotwired, dessutom är cnet mer Internetinriktad med recensioner av www-adresser och CD-ROM titlar, tester av datorer och program samt artiklar om hur man, till exempel, byter ut hårdskivan i en dator och så vidare.

Speciellt cnets tester berömda, i senaste numret testades till exempel 16 ISDN "modem" och tio olika lågpris Pentium datorer. Nyhetsavdelningen är också uppskattad och har tiotals Internetrelaterade notiser varje dag, allt från att Singapor antagit en ny lag för att begränsa tillgången till Internet till uppgifter om att nyaste versionen av Microsofts Internet Explorer blivit försenad med en vecka.

Cnet har också en mängd kolumnister men till skillnad från Hotwireds kolumnister så koncentrerar de sig uteslutet på Internet och teknik. En av kolumnisterna är John C. Dvorak som också har en översatt kolumn i finska Tietokone-lehti.

Utöver normala artiklar och kolumner finns också en hjälp och understödsavdelning med bland annat grundläggande instruktioner i www användning, användbara gratisprogram såsom virusvarnare och ordlistor över teknikterminologi.

Traditionell veckotidning

Den tredje tidningen, Slate (www.slate.com), är en total nykomling. Trots att det är Microsoft som står bakom tidningen, vilket har väckt blandade känslor bland många, berör tidningen inte ens Internet eller datorer. Slate är Microsofts försökt att utvidga sin verksamhet och tidningen konkurrerar helt tydligt med tidningar som Time och Newsweek.

Artiklarna och kolumnerna i Slate handlar om lågpris flygbolag och deras problem, presidentkampanjerna i USA och så vidare, innehållsförteckningen skulle kunna vara plockad ur just Time eller Newsweek.

Slate är resultatet av Patty Stonesifer visioner, Microsofts nya mediachef som skall leda in företaget på nya områden som just tidningar och kabel-TV. Hittills har hon lyckats förvandla Microsofts manualtryckeri Microsoft Press till ett stort teknik bokförlag.

Bland annat Time har välkomnat Slate med öppna armar, de valde nyligen Stonesifer till en av USAs 25 mest inflytelserika individer och nu publicerar de varje vecka en artikel ur Slate.

Såväl Hotwired, cnet som Slate är alla gratistidningar som helt finansieras med reklam. Hotwired och cnet kräver dock att läsarna registrerar sig innan de får tillgång till alla artiklarna. Registreringen behövs för att tidningarna skall få de uppgifter de behöver för att kunna locka företag att köpa reklam på deras sidor. Efter att du skrivit in dina kontaktuppgifter, ålder, kön och liknande tar det endast en minut innan du får ett e-post meddelande som bekräftar att du är en registrerad läsare varefter du får fullständig tillgång till tidningarna.

Carl-Magnus Dumell