dumell.net/tidningsartiklar

Internet Explorer 4.0 - Windows och Internet blir ett

Publicerad i Åbo Underrättelser 20.09.1997

Om ungefär en vecka, den sista denna månad, lanserar Microsoft nya versionen av sin webbläsare Internet Explorer som vem som helst gratis får kopiera. Den innehåller några radikala nyheter och en mängd små och stora förbättringar. IE 4 har praktiskt taget allt som Netscape 4 har, som jag skrev om förra gången, och lite till.

Internet Explorer (webbläsare)

Den största nyheten i IE 4 är hur den integrerats med själva Windows. Till att börja med har gamla Windows Explorer och Internet Explorer blivit en enda Explorer som du kan böka omkring med överallt, bland filerna på din egen hårdskiva och bland webbsidorna ute på nätet. Dessutom kan du välja att ha Explorern som bakgrund på skärmen istället för en vanlig bakgrundsbild. På det här viset kan du ha Internet-länkar på skärmen bland ikonerna som leder till material i din egen dator. Du kan också "drag and drop" länkar och ikoner mellan Internet och din egen dator. Microsoft försöker medvetet göra gränsen mellan Internet och Windows så diffus som möjligt för att på sikt skapa nya program för Internet och serviceformer på Internet som kräver Windows. Nästa version av Windows (Win98) kommer helt att bygga på den här integrerade filosofin.

Trots att Microsoft antytt att de kommer att överge Java understöder nya IE Java 1.1 vilket inte ens Netscape ännu gör och dessutom är IE:s Java kompilator betydligt snabbare än Netscapes, dvs Java program fungerar snabbare i en dator med IE än i en dator med Netscape.

IE understöder också dynamisk HTML precis som Netscape. Dynamisk HTML påminner mer om ett riktigt programeringsspråk än instruktioner för layout, en av Microsofts exempelsidor är ett Tetris spel

En bekant situation för de flesta av oss är att vi gjort någon form av sökning och fått en lång lista med länkar till sidor. För att undvika det eviga hoppande mellan en sida med länkar och sidorna som länkarna leder till har Microsoft infört "Explorer bar", bläddrarens fönster delas i två delar, sökroboten och dess länklistan dyker upp i den vänstra och sidorna som länkarna leder till höger.

Med IE följer också ett separat program som heter Update Product som analyserar vilka versioner av vilka IE program du har, kontrollerar vilka de nyaste versionerna på nätet är och hjälper dig att ladda ner och installera nya versioner om sådana finns. Systemet verkar enklare än Netscapes motsvarighet.

Outlook Express (e-post och nyhetsgrupper)

Microsofts e-post program har bytt namn och utvecklats en hel del. Samma program används också för att delta i Usenets diskussions/nyhetsgrupper. Programmet är fortfarande exemplariskt smidigt men nu har du större kontroll över hur det skall fungera och se ut. Denna version understöder digitala signaturer och kryptering av e-post meddelanden precis som Netscapes Messanger. OE understöder också, precis som Netscape, att digitala visitkort, V-card, bifogas med e-post och dessa visitkort kan du sedan samla i ett arkiv. Om du vill övergå till OE är det enkelt för programmet kan importera gamla brevarkiv och adressregister från såväl Netscapes Messanger som Qualcomms Eudora.

NetMeeting (ljud/video konferens)

NetMeeting tillåter ljudkonferenser över Internet på samma sätt som Netscapes Conferens. Dessutom erbjuder NetMeeting videokonferensmöjligheter om du har en videokamera ansluten till din dator och en tillräckligt snabb Internetanslutning. NetMeeting kan också användas som s.k. Internettelefon mellan två enskilda personer.

NetShow (video/ljud spelare)

Microsoft har satsat mycket på stream-teknologi, dvs teknik för att sända och ta emot "live" ljud och/eller videosändningar över nätet. NetShow är mycket avancerat och tycks ge betydligt bättre bild och ljud än det hittills populära RealAudio / RealVideo med lika snabbt modem.

FrontPad (webbdesign)

Front Pad ser nästan identiskt ut med storebror FrontPage som är marknadens mest sofistikerade program för att designa och administrera webbsidor. IE har inte tidigare levererats tillsammans med något sådant program men FrontPad klarar direkt av att konkurrera med Netscaps Composer. Vilkendera som är bättre är antagligen en smaksak.

Web Publishing Wizard (webbsidsexport)

WPW är i princip ett FTP program med ett lättanvänt men långsamt Wizard användargränssnitt. Du använder WPW för att kopiera över webbsidor du gjort till servern där de skall ligga för att utomstående skall kunna se dem. Nackdelen är att det inte är ihopbyggt med FrontPad vilket skulle göra det ännu enklare, som i Netscape, men fördelen är att du kan använda programmet även om du inte gör dina sidor med FrontPad.

Active Channels (push-mottagare)

Webben är en pull (=dra) teknik där du aktivt "drar" hem en sida du valt ut. Push (=skuff) teknik igen går ut på att någon skickar ut materialet till dig.

Nya IE tycks understöda olika typer av push-teknologi, eller "automatiserad pull" som det kanske borde kallas. Den enklare varianten är bara en slags "webbkravlare" där du skriver in en webbadress och hur många nivåer som skall kopieras över till din egen dator.

En mer sofistikerad variant av detta är CDF (Channel / Content Definition Format) där de som gör webbsidorna kan bestämma exakt vilka webbsidor som skall kopieras över, hur och så vidare. Med hjälp av CDF går det också att ta med XML (eXtended Markup Language) sidor istället för vanliga webbsidor. Tror jag… Hela Active Channel projektet är så stökigt att vi är många som inte är helt säkra på hur det fungerar.

Innehållsmässigt är Microsofts projekt ändå mycket spännande. De senaste månaderna har Microsofts filialer i olika länder skrivit samarbetskontrakt med olika nationella mediabolag. Även här i Finland har de största mediabolagen färdiga sina push projekt och kan börja köra ut finskspråkiga nyheter så fort slutgiltiga versionen av IE börjar distribueras. I praktiken är det samma nyhetstexter som finns på bolagens webbsidor, men i en stiligare förpackning och du får nyheterna utsända till din egen dator automatiskt om du bara kryssar för att du vill prenumerera på deras nyhetssändningar.

Egentligen är Active Channel ett steg mot Microsofts försök att integrera TV, dator och Internet, men mer om det någon annan gång.

Carl-Magnus Dumell