dumell.net/tidningsartiklar

Otillförlitliga Internet

Publicerad i Åbo Underrättelser 17.01.1998

Webben var aldrig tänkt för kritiska uppgifter men nu hanterar vi våra bankkonton över nätet och det är bara början. Det finns stora förväntningar om att Internet skall ersätta både det ena och det andra, möjliggöra helt nya serviceformer och att handeln på nätet skall explodera. Internet klarar idag inte av att möta dessa förväntningar, åtminstone inte utan ett par korta störningar i förbindelserna ett par gånger i veckan.

En amerikansk kollega, Mike Yamamoto som skriver för tekniktidningen c-net, eldade nyligen upp sig över att Los Angeles Times skrivit att vi inte får glömma hur sårbart Internet är och att företag som förlitar sig på Internet tar en stor risk. Yamamotos reaktion var att de etablerade medierna desperat försöker förneka att deras tid är förbi och därför tar tillvara varje chans att tala om webbens problem.

Internet ÄR otillförlitligt

Yamamoto nämner som exempel den uppmärksammade rättegången i USA med den mordåtalade brittiska au-pairen. Domaren hade för avsikt att först meddela sin dom via Internet och först därefter via traditionella medier. Han misslyckades på grund av ett strömavbrott och skadeglädjen var enorm bland tidningar, radio och tv. Yamamoto intervjuades som sakkunnig i TV när någon Internetskeptisk journalist ville göra stor sak av händelsen och själv intervjuades jag i radio angående samma händelse och av samma orsak. Nog måste jag hålla med honom i att de etablerade medierna tycker om att smutskasta Internet, ofta med osakliga och ibland rentav påhittade argument, men faktum är att de har en poäng i det här fallet.

Internets tillförlitlighet överlag är dålig eftersom den aldrig behövt vara bättre, ingen någonsin på allvar försökt höja den och de som arbetar med Internet saknar rutin för göra det.

"så länge det snurrar är allt bra"

I samband med en konferens rörande Internet lärde jag känna en webbmaster vid ett stort mediabolag i Sverige. Ju längre kvällen framskred desto sorgligare blev vår diskussion om hurdana problem vi stött på och att vi ständigt tvingas jobba "från hand till mun". När ett problem uppstår lappas det provisoriskt för att hålla tills systemet brakar ihop igen. Mannen i fråga hade jobbat som tekniker i radio och tv miljö före han blev webbmaster och han poängterade hur varje litet problem i den miljön alltid rapporterades i detalj och åtgärdades omsorgsfullt. Han försökte ta med sig principen när han började jobba som webbmaster och föreslog för teknikerna att de skulle göra en skriftlig rapport varje gång webbservern vägrade fungera i över 30 sekunder. Han ville veta exakt vad problemet berodde på, hur det åtgärdades och en uppskattning av risken att problemet återkommer. Teknikerna hade tittat på honom som om han kom från en annan planet, och på sätt och vis gjorde han det. Till och med kvalificerad teknisk personal som arbetar med viktig Internetutrustning, exempelvis ett mediabolags webbserver, brukar åtgärda problem genom att mer eller mindre i blindo pröva olika åtgärder tills systemet åter börjar fungera och därefter glömmer de hela saken även om de aldrig riktigt kom fram till vad problemet egentligen var.

Man får vad man betalar för

Den amerikanska domaren som försökte kungöra sin dom via Internet men misslyckades använde en vanlig PC värd 10.000 mark och ett Internetabonemang som motsvarar det en privatperson kan få för 100 mark i månaden.

Ge en tiotusenmarks videokamera åt en CNN kameraman och be honom skicka in kassetten per vanlig post och han kommer att utgå från att du skämtar. De etablerade medierna skickar kameramän och tekniker i bilar packade med reservutrustning, generatorer och satellitkommunikationsutrustning. Tidningarna trycks i byggnader med i bästa fall tre helt separata el-linjer direkt till kraftverket och dessutom diselgeneratorer som skulle klara av att hålla igång en liten stad i ett dygn.

Domarens problem berodde inte på hans utrustning eller Internet utan på ett fel vid det lokala el-bolaget, ett fel som drabbade alla. Antagligen skulle han ha kunnat sända sitt e-post meddelande om han ens haft en liten tusen marks UPS som har ett batteri som kan hålla liv i en PC i några tiotals minuter vid strömavbrott.

Nätavbrott vid nätbokhandeln Amazon

Den senaste händelsen, som artikeln Los Angeles Times i första hand avsåg, var att nätbokhandeln Amazon fick hålla stängt ett dygn på grund av tekniska problem. Amazon är antagligen det mest kända företaget som säljer produkter via Internet och de används ständigt som exempel i diskussioner rörande näthandel och hur den kommer att revolutionera handeln överlag.

För ett företag som idkar handel enbart via Internet är det naturligtvis livsviktigt att tekniken fungerar. Problemet var ändå ingen katastrof och kommer inte att ändra på det faktum att till och med finländska bokhandlar allt ofta får finna sig i att kunderna klagar på pris eller utbud och hänvisar till Amazon.

Internet kommer att växa upp till förväntningarna

Nästan alla problem med Internet beror på att någon försökt lösa ett problem snabbt och billigt. Datorer är anslutna direkt till stickkontakten och sårbara för till och med de kortaste strömavbrotten, viktiga datorer använder billiga konsumentdatorprogram som inte är avsedda för krävande och kritiska uppgifter och så vidare. En av de största olyckorna Internet drabbats av var ett oförklarligt mänskligt misstag i somras. En ingenjör vid Network Solutions som i praktiken sköter om administrationen av Internet adresser gjorde ett misstag som resulterade i att tiotusentals adresser som slutade på .com och .net blev osynliga i upp till ett par dagar. Användare som skrev in en drabbad adress fick bara ett meddelande om att adressen inte existerade. Network Solutions hade haft liknande problem tidigare och installerat datorprogram som varnade ifall något gjordes fel men ingenjören i fråga brydde sig av någon anledning inte i varningen.

Webben, www, är bara fem år gammalt och med tiden och de växande kraven på Internet kommer det att investeras mer i teknologin och människorna som arbetar med att upprätthålla teknologin kommer att ha större orsak att värna om pålitligheten och kunskap att göra det.

Knappast kom Guthenbergs böcker heller alltid ut helt punktligt fem år efter att han uppfunnit tryckmaskinen och tv-sändningarna fem år efter att tv:n uppfanns var inte heller mycket att hurra över.

Carl-Magnus Dumell