dumell.net/tidningsartiklar

Surfa tryggt

Publicerad i Åbo Underrättelser 13.05.2000

Kommer Internet någonsin att bli en trygg plats frågade en radioreporter mig en gång under en intervju. Inte förrän resten av världen blir det var mitt svar. Dramtiska rubriker säljer men trots alla nyheter om "katastrofala virusepidemier" kan du fortsätta att surfa rätt tryggt. Olika faror lurar på nätet, men oväntade faror lurar också i realvärlden. Medan jag skrev det här flög det plötsligt byggnadsmaterial in genom fönsterrutan bredvid mig från ett husbygge här intill.

Bli inte smittad

Om du låter bli att öppna e-post bilagor är du nästan immun mot virus. Idag sprids de flesta virus med e-post bilagor, speciellt tillsammans med Microsoft Word dokument (.doc filer). Det är en förarglig vana som många människor har att skicka Word dokument istället för att skriva samma text i själva normala e-post meddelandet. Word dokument tar tiotals gånger längre att överföra, kan endast öppnas av personer som äger Word och kan innehålla virus. Själv öppnar jag inte sådana bilagor utan ber avsändaren skicka texten på nytt som vanlig text. Om du absolut måste skicka ett dokument i dokumentformat (till exempel för att få med sidstrukturen) så välj att spara dokumentet i exempelvis .rtf format (Rich Text Format) så får du små, virusfria dokument som kan öppnas av också andra program än Word.

Också andra typer av bilagor är farliga, speciellt körbara filer (.exe) och Microsoft Excel kalkylblad (.xls). Däremot är till exempel bilder rätt ofarliga, exempelvis .jpg och .gif.

Bli inte avlyssnad

En trojanska häst är ett program som obemärkt kör i din maskin och ger utomstående full tillgång till hela din dator, allt du lagrat på hårdskivan, vilka knappar du trycker på när du skriver in lösenord, vad som syns genom din webbkamera om du har en sådan och så vidare. En trojansk häst är i princip ett vanligt datorprogram vilket betyder att du måste starta det för att aktivera det, men som namnet antyder är programmet ofta "förklätt".

Du kanske får ett e-post meddelande med en skojig .exe bilaga som visar ett vackert fyrverkeri eller animation på skärmen när du kör det, men i själva verket har du just aktiverat en trojansk häst. Fyrverkeriet eller animationen eller vad det nu var du såg finns bara för att locka dig att köra programmet och lura dig att tro att inget annat hänt. Men riktigt farliga är trojanska hästar endast i datorer som är kontinuerligt anslutna till nätet. Modemanvändare är inte lika utsatta eftersom utomstående inte kan komma åt den drabbade datorn så länge den inte är uppkopplad till nätet.

Återigen kommer vi till hur viktigt det är att undvika e-post bilagor. Undvik också att köra program som du laddat ner från nätet. Om du absolut måste ladda ner något program från nätet så ladda ner dem från respektabla platser som stora kända företag eller etablerade nerladdningscenter som www.download.com eller www.tucows.fi.

Och om din dator är kontinuerligt ansluten till Internet öppnar sig en helt ny värld av problem. Jag har själv en dator som står påslagen dygnet runt. Den står bakom en mycket enkel brandmur som filtrerar bort viss typ av inkommande trafik men ändå råkar jag dagligen ut för ett och annat. Jag har använt ett program som heter BlackIce för att registrera oönskad trafik. Exempelvis utomstående som försöker få kontakt med någon eventuell trojansk häst i min dator (NetBus är en trojansk häst) eller som använt WhatsUp, ett kommersiellt program för att söka efter säkerhetsluckor i en nätansluten dator. Men detta är alltså problem som vanliga modemanvändare inte behöver oroa sig över.

Bli inte lurad

En hel del utländska affärer på nätet är bazarer där det försäljarna säger har väldigt lite med verkligheten att göra. Håll dig i första hand till nätaffärer i Finland eller ens Europa. Om webbadressen slutar på .fi kan du vara ganska trygg för då finns det ett registrerat företag eller förening bakom adressen och de är skyldiga att följa normal finländsk lagstiftning. Adresser som slutar på .com, .nu och så vidare kan vem som helst registrera för någon hundralapp och en privatföretagare i Trinidad är knappast speciellt intresserad av finländsk konsumentskyddslagstiftning.

De största problemen med handel på nätet är att du tvingas vänta orimligt länge på det du beställt, att du inte får den vara du beställt eller att du inte får varan till det pris du hade tänkt dig. Den enklaste lösningen är att du på ett papper skriver vad du vill beställa och till vilket pris och sen faxar detta till försäljaren. På det här viset har du något papper att ta till om du får problem och en så entydig beställning gör det svårare för företagen att lura dig. Själv har jag flera gånger råkat ut för företag som meddelat att varan jag velat beställa kostat mer än vad jag skrivit i beställningsfaxen. När jag påpekat att priset jag skrivit är taget ur deras prislista på webben har de inte längre velat tala med mig.

Bli inte rånad

Om du har för avsikt att använda dit kreditkort på nätet så kolla adressen till sidan där det är tänkt att du skall mata in uppgifterna. Om det står "https" istället för vanliga "http" i början av adressen betyder det att uppgifterna kommer att överföras i krypterad form som är oläslig för utomstående. Bokstaven "s" står för "secure", dvs "säker/trygg" och på det här viset förhindrar du att utomstående kommer åt dina kreditkortsuppgifter. Samma teknik används av alla finländska banker för att skydda deras Internetservice. Men tryggast är att skicka kreditkortsuppgifterna per fax tillsammans med beställningsuppgifterna så har du ett entydigt papper på vad du beställt och till vilket pris.

Carl-Magnus Dumell