dumell.net/tidningsartiklar

Patenter kan hota finska företag

Publicerad i Hufvudstadsbladet 27.06.1999

"Hela mjukvaruindustrin i Europa är hotad. Om EU tillåter mjukvarupatenter kan stora amerikanska företag missbruka det för att attackera och eliminera små europeiska konkurrenter."

Många små och medelstora mjukvaruföretag hävdar att patenter på datorprogram är ett hot mot hela branschen, att stora företag patenterar enkla lösningar och sedan använder patenterna för att ställa till med juridiska problem för mindre konkurrenter.

USA har tillåtit mjukvarupatenter i tio år och Japan har nyligen gått samma väg. Än så länge är det inte tillåtet att patentera datorprogram här i Europa men denna månad är det meningen att Europeiska Unionen skall besluta ifall vi skall gå samma väg som USA.

Europa pressas av USA

-Det finns hopp för att vi inte kommer att följa USA för i Europa är juristerna inte ännu den styrande samhällsklassen så som i USA, säger Jean-Paul Smets per telefon från Tokyo när han ringer mig halv fyra på morgonen.

Smets, en fransk tjänsteman som privat dragit igång en kampanj mot mjukvarupatenter i Europa, är i Japan på inofficiellt möte med några Japanska ministrar för att diskutera just mjukvarupatenter.

-För tre månader sedan såg det mörkt ut men tack vare aktivt lobbande har vi lyckats ändra på många politikers åsikt, säger Smets.

Enligt Smets kommer EU antagligen att skjuta upp beslutet med ett år för att hinna utreda frågan.

-Vi har lyckats informera politikerna om problemen så att de nu är villiga att ta sig en noggrannare titt på frågan.

Kampen står mellan stora företag med djupa fickor och små företag med bra argument. Det är oklart vem som kommer att vara bättre på att övertala politiker, säger Smets.

Att patentera idéer

Smets skrev en bok om nya trender i datorindustrin, nämligen gratis program så som Linux, och dess ekonomiska och juridiska konsekvenser. Boken blev mycket uppmärksammad i Frankrike. Smets deltog i januari i en konferens där han sade att det enda hotet mot gratis program är patenter. Efter konferensen kom en åhörare och berättade för honom att EU arbetade för att legalisera mjukvarupatenter. Detta fick Smets att dra igång en kampan för att uppmärksamma europeiska politiker och programtillverkare om saken.

-Det är naturligtvis möjligt att patentera uppfinningar, dvs tekniska lösningar, här i Europa och det kan också användas för att skydda upfinningar som utnyttjar datorprogram. Men de stora företagen vill kunna patentera själva datorprogrammen för att därigenom kunna patentera affärsidéerna i den elektroniska handeln.

Smets nämner "just-in-time" affärsidéen som går ut på att snabbt kunna beställa in varor istället för att behöva hålla dem i lager vilket är dyrt.

-Du kan inte patentera "just-in-time" för det är bara en allmän idé och inget tekniskt. Men i och med elektronisk handel kommer dylika affärsidéer att genomföras med hjälp av datorprogram och om någon då patenterar ett sådant program så har de också patenterat själva idén.

Smets berättar att han fått brev från amerikaner som drabbats av mjukvarupatenter.

-En privatföretagare hade lagt upp en liten bokaffär på webben, han presenterade sitt sortiment och tog emot beställningar via nätet. Han blev stämd av ett stort företag som påstod sig ha patent på att sälja böcker via Internet.

Finländare mot patenter

-Har du föresten talat med Michael Widenius eller Tatu Ylönen, frågar Smets.

Tatu Ylönen är chef för SSH Communications Security som är internationellt framgångsrikt på datorsäkerhet. Ylönen har uttalat sig om mjukvarupatenter och skrivit att de hämmar utveckling och att det är svårt att skriva ett stort datorprogram utan att i misstag bryta mot tiotals patenter som innehavs av stora företag som IBM eller Lucent (amerikanskt telebolag).

Widenius igen är en av personerna bakom databasservern MySQL och även han har gjort offentliga uttalanden där han hävdar att mjukvarupatenter gör mer skada än nytta. Allan Larsson vid samma företag beklagar att Widenius inte är anträffbar men skickar mig ett skrivet uttalande i frågan. Slutsatsen i Widenius uttalande är att upphovsrätt är tillräckligt för att skydda datorprogram och att patenter bara ställer till med problem.

Branschens kanske mest kända finländare, Linus Torvalds, har i paneldebatter sagt att patenter är ett verkligt problem.

Patent eller upphovsrätt

Upphovsrätt, alltså copyright, är till för att skydda mot stöld medan patenter är till för att ge monopol. De som motsätter sig mjukvarupatenter hävdar att upphovsrätt är tillräckligt för att skydda programtillverkare och att patenter inte passar in i den moderna mjukvaruindustrin.

Om någon lägger ner stor möda på att göra ett datorpgrogram och någon annan sedan kopierar och säljer det så håller de flesta automatiskt med om att det är orättvist. Upphovsrätten står på en ganska självklar moralisk grund som är lätt att förstå och acceptera. Patenter är däremot en mycket oklarare fråga när det gäller mjukvara.

Om en uppfinnare gör något mycket innovativt och originellt för att få en patent som sedan ger honom monopol på uppfinningen för en viss tid, kanske 20 år. Ett exempel på en sådan här uppfinning i verkliga livet är blixtlåset.

Enligt Ron McQuaker, en brittisk dataexpert som deltagit i många statliga kommittéer och som expertvittne i upphovsrättstvister, klarar patentverken inte av att utvärdera datorprogram och avgöra om "uppfinningen" är tillräckligt originell för att vara värd en patent.

McQuaker har publicerat en artikel i ämnet där han anser att patenter alltför ofta ges för helt vanliga datorprogram varvid andra tillverkare av helt vanliga datorprogram plötsligt är tvungna att betala ersättning åt patentinnehavaren.

Ingen kan patentera exempelvis en melodi eller en idé om hur man skall idka handel och enligt McQuaker har datorprogram mer gemensamt med denna typ av "uppfinningar" än med mekaniska konstruktioner eller formler för mediciner som kan patenteras.

Carl-Magnus Dumell