dumell.net/tidningsartiklar

Året som gick

Publicerad i Åbo Underrättelser 03.01.1998

Vad hände egentligen på nätet i fjol, vad påverkades vi av på nätet, och vad påverkade vi via nätet, vi 60 miljoner webbanvändare?

Frihandel på nätet

I början av året föreslog några politiker i USA en federal lag som skulle förbjuda delstaterna att beskatta användning av Internet eller handel på Internet. Senare under året förde Bill Clinton iden vidare och föreslog att Internet skulle förklaras ett Internationellt frihandelsområde. EUs finansministrar svarade sarkastiskt "det är det ju ändå". Överlag kom året långt att handla om lagar, eller snarare frånvaron av lagar, gällande Internet.

Handeln på nätet ökade nog under året, men inte så mycket som många hade hoppats. Trenden var i alla fall tydlig.

Snabbare modem

I början av året presenterades också de första 56 kbps modemen som alltså är dubbelt så snabba som tidigare 28.8 modem. Idag har 56 kbps modemen redan hunnit bli rätt vanliga och människor har upptäckt att många webbsidor ändå kommer lika långsamt som förr på grund av trängsel på de kablar som binder samman städer och länder och på grund av att populära webbplatser helt enkelt inte hinner sända ut webbsidor i den takt som människor vill se dem. Till exempel skickar Yahoo ut över två miljarder sidor per månad, det är bortemot 1000 sidor per sekund, dygnet runt.

Självmordsvåg "på nätet"

Under våren fick Internet mängder av dålig publicitet då medlemmarna i den religiösa sekten Heavens Gate begick massjälvmord. Eftersom flera av dem arbetade med att designa webbsidor passade många journalister på att dra osakliga paralleller mellan självmorden och Internet.

De enda negativa händelserna under året som inte på något vis skyldes på Internet var väl väderfenomenet El Nino och Dianas död.

Tänkande datorer ... nästan

Kasparovs förlust i schack mot IBMs dator Deep Blue under sommaren uppmärksammades också utanför facktidskrifterna och uppfattades av vissa som ett tecken på att datorernas håller på att bli smartare än oss. Programmerare påpekade i alla fall att det bara visar att datorer räknar snabbare än oss, och det är ingen nyhet.

Microsoft mot alla andra

Kampen mellan Netscape och Microsoft fortsatte med att bägge företagen under sommaren lanserade version fyra av sina respektive webbläsare. Idag är situationen den att Netscape sagt att de kan tänka sig att överge sin webbläsare ifall de finner mer lönsamma produkter att satsa på och Microsoft har alvarliga problem med amerikanska justitieministeriet på grund av alltför aggressiv och osportslig marknadsföring av sin webbläsare. Ministeriet anser att Microsoft på ett olagligt vis utnyttjat sin monopolliknande ställning på operativsystemmarknaden för att också dominera webbläsarmarknaden. Konflikten pågår som bäst och är en av de största och viktigaste händelserna under året. En domstol har krävt att Microsoft måste sluta kräva att Windows säljs tillsammans med Internet Explorer. Microsoft påstår att de inte kan följa domen eftersom Windows inte fungerar utan IE. Den mest dramatiska utgången av konfliktan skulle vara att amerikanska staten tvångssplittrar Microsoft med motiveringen att de har monopolställning och förhindrar fri konkurrens. Ministeriet har tidigare gjort det samma, senast med telekommunikationsföretaget AT&T i början av 80-talet.

Ingen censur av nätet ... ännu

En annan uppmärksammad juridisk konflikt rörande Internet var den så kallade telekommunikations-sedlighetslagen i USA. CDA (Communications Decency Act). CDA som föddes bland några extremkonservativa och religiösa republikaner skulle i praktiken ha förbjudit att på nätet nämna något som de anser anstötligt, till exempel uppmaningar att använda kondomer, information om bröstcancer och så vidare. Lagförslaget fördes till högsta domstolen som slog fast att den stred mot yttrandefriheten.

Det finns ändå ett allmänt sug efter censur av Internet bland allmänheten i såväl USA som Europa. Frågan är om vår allmänna rädsla och osäkerhet inför det nya hinner gå över av sig själv eller inte innan politikerna löser problemet med censurlagstiftning som sen ändå slopas efter ett antal år, såsom alla censurlagstiftning hittills.

Apple + Microsoft = sant

Sensommarens kyligaste dag, åtminstone för Macanhängare, var när Steve Jobs meddelade att ärkefienden Bill Gates och hans Micro$oft köper in sig i Apple. Sedan dess har det inte hänt mycket med Apple men de har i alla fall inte gått i konkurs.

Ett genant strömavbrott

En genant händelse som gjorde varje teknikfientlig journalisti världen skadeglad hängde ihop med det uppmärksammade mordåtalet mod den brittiska au-pairen. Domaren i fallet lovade kungöra sin dom i första hand över Internet. Sisådär en minut före domaren skulle e-post sin dom råkade domstolsbyggnaden ut för ett några minuters strömavbrott vilket var tillräckligt för att nyheten först skulle hinna ut över tv och journalister världen över säga att Internet inte kan mäta sig med de etablerade medierna.

Carl-Magnus Dumell