dumell.net/tidningsartiklar

Microsoft har vunnit - Apple, Netscape och Java har förlorat

Publicerad i Jakobstads Tidning 10.08.1997

Microsoft köper in sig i Apple och alla Apples styrelsemedlemmar utom två har avgått och ersatts med nya ansikten. Alla visste att Apples grundare Steve Jobs skulle presentera några överraskningar på MacExpo mässan senaste onsdag, men absolut ingen förstod att vänta sig detta.

Apple har i ett par år gått oerhört dåligt, när det varit som värst har Apple förlorat kring en miljard mark per månad. För ett år sedan kallades "företagsomvändaren" Gil Amelio in för att leda Apple och förhindra en konkurs. När han kördes ut ur företaget för en månad sedan hade han lyckats minska på utgifterna genom att sparka ett par tusen anställda och dessutom väckt en del förhoppningar genom att köpa upp operativsystemtillverkaren NeXT vars chef Steve Jobs också råkade vara Apples grundare och en av branschens största visionärer och mest karismatiska personer. Jobs har officiellt fungerat som rådgivare inom Apple sedan dess men hans roll har blivit alltmer framträdande och idag leder han i praktiken företaget trots att ekonomichefen Fred Anderson officiellt fungerar som tillfällig chef för hela företaget.

Apples + Microsoft = sant

En sann Mac entusiast kan naturligtvis inte svälja ett samarbete mellan Apple och ärkefienden Microsoft trots att det bara rör sig om åtta procent av aktierna utan rösträtt. När Jobs presenterade samarbetet med Microsoft i sitt tal på MacExpo blev han utbuad av trogna Macanhängar.

Investerare blev däremot överförtjusta och priset på Apples aktier steg med 113 procent. Apples nya styrelse har också väckt förtroende eftersom den betraktas som långt mer kompetent än den gamla. Jobs gjorde också klart att Apple nu kommer att gå tillbaks till sina rötter och fokusera sig på datorer för utbildning och för kreativt arbete.

Egentligen är Macanvändarnas fientligheten mot Microsoft endast ytlig för i verkligheten är Microsoft redan den största programmtilverkaren för Mac och Microsoft Office för Macintosh har sålts i 25 miljoner exemplar. Faktum är att Apple och Microsoft samarbetat enda sedan 1977, men företagen har ändå alltid betraktats som bittra fiender.

Microsofts dolda avsikter

Det är ingen större hemlighet att Microsoft är mån om att hålla Apple vid liv. Microsoft har redan upprätthållit en stor organisation för att hjälpa programtillverkare konvertera sina Windowsprogram till konkurrerande MacOS. Orsaken till detta ömkande för konkurrenten ligger i att Microsoft i många år haft problem med amerikanska konkurrensmyndigheter som hotar att spjälka upp företaget ifall det får en alltför dominerande ställning på marknaden. Microsoft har i praktiken monopol men genom att hålla Apple vid liv kan Microsoft åtminstone i någon mån upprätthålla illusionen om att det finns alternativ. I själva verket avvärjer samarbetet med Apple ett framtida hot mot Microsoft som kunde ha kommit från Java som är något av det mest revolutionerande i denna bransch på länge. Datorprogram skrivna i Java språket kan köras på vilken dator som helst vilket i praktiken skulle göra Windows onödigt vilket i sin tur skulle rycka mattan under fötterna på Microsoft. Microsoft försökte avvärja hotet genom att utveckla en egen Javaversion som enbart fungerar tillsammans med Windows. Apple har hittills varit den starkaste förespråkaren för "100% ren Java" men i och med samarbetet med Microsoft verkar också Apple villig att utveckla en egen Javaversion som kräver MacOS vilket ytterligare skulle minimera programtillverkarnas intresse för att använda Java. Sun, som utvecklat det ursprungliga Java språket, har meddelat att de kommer att vidta juridiska åtgärder för att förhindra att Microsoft eller Apple börjar marknadsföra egna versioner av Java.

I samband med avtalet lyckades Microsoft också övertala Apple att göra Microsofts webbläsare Internet Explorer till Macens standardbläddrare vilket ytterligare stärker Microsofts i kampen mot Netscape.

Det råder inget tvivel om att Microsoft var den stora vinnaren denna onsdag. Kanske har Microsoft ändå gått för långt nu för amerikanska justitiedepartementet har meddelat att de kommer att undersöka affären och till och med president Bill Clinton har uttalat sig i frågan och sagt att han väntar på justitiedepartementets rapport. Händelsevis har Microsofts grundare Bill Gates och Paul Allen nyligen sålt stora mängder av sina aktier i företaget.

Apples magra byte

En annan förlorare är klontillverkarna, och därigenom varje enskild Macanvändare. Apple verkar nu alltmer ovillig att låta andra företag tillverka Mac kopior. Ursprungligen var tanken att billiga kloner skulle utöka Macintoshdatorernas marknadsandel genom att konkurrera med billiga PCn som Apples egna datorer inte kan tävla med. Idag verkar Apple anse att klontillverkarna bara stjäl kunder av Apple. Konkurrensen mellan Apple och klontillverkarna ledde till märkbart billigare och bättre Macintosh datorer och det vore synd om detta nu upphörde.

Ett annat problem som blivit alltmer uppenbart är att Apple inte tycks ha kommit igång med följande generation av sitt operativsystem som skulle basera sig på NeXT. Det här kan vara ett tecken på att Apple faktiskt överväger att börja använda Intels Pentium processorer eller Microsofts Windows NT operativsystem.

Sist och slutligen var avtalet med Microsoft ingen seger för Apple, endast en affär där Apple sålde sin själ till Microsoft i utbyte mot att Microsoft Word även i fortsättningen kommer att finnas för Mac. Tala om att leva på smulor från den rike mannens bord.

Carl-Magnus Dumell