dumell.net/tidningsartiklar

Internet rider på Clintons skandal

Publicerad i Hufvudstadsbladet 20.09.1998

20 miljoner amerikaner, 12% av den vuxna befolkningen i USA, använde Internet för att läsa rapporten om Bill Clintons sexäventyr.

Tv-bolaget CNN lät utföra en gallup under de två första dagarna Ken Starrs rapport var tillgänglig på nätet och undersökningen visade att 15% av männen i USA och 8% av kvinnorna använde Internet för att ta del av de mycket detaljerade beskrivningarna av när och hur Bill Clinton och Monica Lewinsky hade sex.

Oron att intresset för rapporten skulle få Internet att kollapsa var helt överdrivna men de stora mediabolagen som hade kopior av rapporten registrerade miljoner besökare på sina webbsidor. Sex säljer, men det är också frågan om att Internet håller på att etablera sig som en viktig kanal för att få ut nyhetsmaterial.

Alla detaljer att läsa på nätet

Ken Starrs rapport på 445 sidor som nu publiceras på nätet är egentligen bara en sammanfattning, den egentliga rapporten transporteras i paketbilar. "Sammanfattningen" innehåller i alla fall allt det som de flesta är ute efter: ALLA detaljerna om hur USAs president Bill Clinton och den unga praktikanten Monica Lewinsky hade sex, inget lämnas till fantasin. Huruvida detta nu är något som den stora allmänheten bör känna till eller huruvida detta har något med politik att göra kan naturligtvis diskuteras men dessa detaljer har väckt ett enormt intresse.

Företag som tillverkar de i USA så populära censurprogrammen som skall hjälpa föräldrar att hindra barn från att komma åt pornografiskt material på nätet har fått motta samtal från upprörda vuxna som inte kommit åt de mest expliciva delarna av rapporten. Ironiskt nog har Clinton varit en av de största förespråkarna för dylika censurprogram. Ett annat ironiskt sammanträffande är att parlamentet försökte få igenom en lag, CDA, som skulle ha gjort det omöjligt att publicera nästan något på nätet som innehåller ord med sexuell anknytning, exempelvis denna rapport skulle kanske inte ha kunnat publiceras.

Samma dag som Starrs rapport publicerades inledde också en politisk arbetsgrupp utvärderingar om hur barn skall skyddas från pornografiskt material på Internet eftersom CDA förkastades av högsta domstolen som oförenlig med yttrandefriheten, dagen slogs fast långt innan någon viste att Starrs rapport skulle publiceras på nätet. När Lawrence Lessig, en juridisk expert som deltar i arbetsgruppen, tillfrågades i CNN m sammanträffandet svarade han "jag är ingen expert på ironi".

Beslutat att publicera den omtvistade rapporten på nätet fattades med 363 röster mot 63 i parlamentet.

Vaddå "323 000 hits per minut"?

Det amerikanska tv-bolaget NBC meddelade att de hade över 2 miljoner unika besökare på sina webbsidor förra fredagen då rapporten offentliggjordes. Tv-bolaget CNN igen meddelade att deras sidor hade 323.000 "hits" per minut den dagen. Ett tredje stort tv-bolag, ABC, meddelade att de hade 7 miljoner "sidimpressioner" och en miljon "unika". Vad betyder det här?

I de här sammanhangen är det huvudsakligen två saker som mäts: antalet individuella besökare som tagit del av ett företags sidor och hur många sidor som sammanlagt setts av besökare. ABC anger såväl tittare som sidor, NBC enbart tittare och CNN enbart sidor, och knappt ens det.

Tv-bolaget ABCs siffror betyder att en miljon människor tittat på sju miljoner sidor under en dag, dvs i medeltal har en besökare tittat på sju sidor. NBCs siffror betyder att två miljoner människor tittat på deras sidor, men vi vet inte hur många sidor besökarna tittat på. CNN igen talar om "hits" och det kan betyda lite vad som helst. Tekniskt sett registreras en "hit" för varje objekt en webbserver skickar ut till mottagaren. Ett objekt är själva texten på webbsidan samt varje enskilt grafiskt element på sidan. En vanlig sida består ofta av 5-25 grafiska element, exempelvis fotografier, logon, tryckknappar, rubriker gjorda som grafik och så vidare. CNNs siffra motsvarar alltså gissningsvis något i stil med 20.000 sidor per minut, eller sammanlagt ca 30 miljoner sidor per dygn. Det är alltså vad siffrorna betyder, men varifrån kommer siffrorna?

En webbserver registrerar allt som sker, exakt vilket klockslag exakt vilken sida sändes ut till vilken dator. Hur många sidor som sänts ut kan alltså anges exakt, men antalet besökare är en kvalificerad gissning. Varje dator på nätet har en unik "serienummer" och genom att anta att en människa använder en dator kommer man fram till antalet besökare. Det finns många situationer där det här inte stämmer så siffran är i bästa fall riktgivande. Dessutom finns det s.k. proxyn, eller förmedlingsdatorer som de kallas på svenska. Om en finländare vill se en sida från CNN hämtas sidan från USA men när den kommer till Finland lagras en kopia av sidan i en proxy. När följande finländare några minuter eller timmar senare vill se samma sida behöver den inte hämtas ända från USA för en kopia finns i en lokal proxy. Fördelen är att mottagaren får sidan snabbt och utan att belasta atlantkablarna. Problemet är att det här aldrig registreras i CNNs statistik eftersom sidan inte hämtades från dem.

Internet allt viktigare

Varje gång något stort sker vänder sig allt fler till Internet för information. Dels ökar antalet Internetanvändare hela tiden i snabb takt och dels lär sig befintliga användare att det de stora tidningarna och tv-bolagen varje gång har allt mer att erbjuda på sina webbsidor. Numera slår de stora nyhetsbolagen nya "tittarrekord" med några veckors mellanrum. Förra rekordet gjordes 17 augusti när Clinton i sitt tv tal erkänt ett olämpligt förhållande till Lewinsky varefter människor hopade sig på nyhetsbolagens webbsidor för mer information.

När det blev klart att Starrs rapport skulle publiceras på nätet började det genast dyka upp nyhetsartiklar om att Internet kanske kommer att kollapsa. I själva verket ökade trafiken på Internet bara med ungefär 10% dagen när rapporten publicerades. Däremot koncentrerad sig en stor del av trafiken till några fåtal webbplatser som fick problem. Myndigheterna som offentliggjorde rapporten försäkrade i förväg att deras servrar klarar av trafiken och de försökte gardera sig genom att publicera materialet på flera olika statliga servrar runtom i USA. Kongressens server som var den viktigaste statliga servern blev så trög att den nästan var oanvändbar.

Räddningen kom i form av de stora tv- och tidningsbolagen som satte upp kopior av rapporten på sina servrar. Dessa företag är numera vana vid den här typen av situationer och har tillräckligt med kapacitet för att klara av dem. Exempelvis CNN har ett speciellt "krisläge" som innebär att de går över till en alternativ sidlayout som innehåller mindre grafik och således förorsakar mindre belastning.

Själva rapporten på 454 sidor kan verka stor, men det motsvarar enbart ca 20 stillbilder, det är alltså ofta grafiken som ställer till med problem.

I Finland har rapporten däremot inte satt några synliga spår i trafikstatistiken.

-Det finns flera orsaker till det här, säger Harri Hursti som är vd för EUnet Finland.

-Dels lade de stora nyhetsbolagen upp kopior av rapporten bland sina egna webbplatser här i Finland, exempelvis MTV3 hade en kopia. Jag tror vi hade lika många kopior av rapporten här i Finland som det fanns i hela USA. Dels använder vi proxyn i mycket större utsträckning här än i USA.

Är det då så att en proxy lämpar sig speciellt bra för en sådan här situation då alla vill komma åt ett och samma dokument?

-Exakt! Det är just för sådant här som proxyn är utvecklad. En kopia hämtas från originalplatsen och därefter får alla dokumentet från närmaste proxy.

Enligt Hursti är proxyn också mycket lämplig för enstaka mycket populära filer.

-Om exempelvis Microsoft gör ett uppgraderingspaket för Windows 98 så är det väldigt många som vill ladda ner det. Filen hämtas en gång från Microsofts server i USA och därefter får alla andra filen från en lokal proxy här i Finland utan att det uppstår trafikstockningar.

Finns det då något som kan förorsaka överbelastning av nätet här i Finland?

-Inte egentligen. Det enda som över huvud taget märks i trafikstatistiken är stora utländska sportevenemang. Exempelvis under OS i Nagano märktes det att trafiken till Japan ökade men ökningen var liten i jämförelse med hela utlandstrafiken, säger Hursti.

Carl-Magnus Dumell