dumell.net/tidningsartiklar

Slutet för Microsoft?

Publicerad i Åbo Underrättelser 13.11.1999

"Microsoft har monopol" konstaterade en domare nyligen i USA. Detta var inte en dom utan ett "konsterande av fakta" som skall ligga som grund för den fortsatta rättsprocessen mot Microsoft. Domen kan bli att Microsoft tvångssplitras.

Redan 1990 inledde amerikanska myndigheterna en undersökning av Microsofts affärsmetoder som ansågs hämma konkurrens på ett juridiskt ifrågasättbart vis. Flera domar och utredningar följde, bland annat ett år 1995 som förbjöd Microsoft att kräva att företag också köper andra Microsoft produkter för att få köpa Windows. Redan 1996 började myndigheterna undersöka om Microsoft bröt mot detta genom att tvinga pc tillverkare som sålde sina datorer med Windows förinstallerat att också inkludera Microsofts webbläsare Internet Explorer vilket var ett hårt slag mot Netscape. Microsoft hävdade att IE var en naturlig del av Windows och inte ett separat program.

Som ett resultat av dessa, och liknande, juridiska frågor inleder delstaten Texas 1997 en antitrust process mot Microsoft. Andra delstater följer snart efter och idag står hälften av USAs delstater och federala justitiedepartementet bakom monopolprocessen mot Microsoft. Processerna har tagit många och ibland konstiga vändningar men till sist hittade processen fram till kärnan i problemet: en amerikansk federal domare offentliggör den femte november en 207 sidors rapport där han konstaterar att Microsoft har monopolställning i pc-operativsystembranschen.

Microsoft hämmar utvecklingen

Enligt rapporten har Microsoft utnyttjat sin monopolställning för att genom utpressning och hot gentemot såväl konkurrenter som samarbetspartners främja sin egen ställning och förhindra andra företags innovationer som kunde försvaga Microsofts ställning. Domare Jackson hävdar i sin rapport att Microsofts monopol leder till onaturligt höga priser på Microsofts produkter och att den tekniska utvecklingen inte går så snabbt framåt som den borde eftersom Microsoft inte ger andra företag utrymme att utveckla nya produkter. Jacksons rapport är klar och tydlig, han sparade inte på orden i sin kritik av Microsoft.

Frågan är nu om domaren vågar vara lika modig och radikal när det blir dags för en dom.

Vissa politiker, speciellt republikanska, hävdar att Microsoft är motorn bakom den amerikanska ekonomiska tillväxten, att Microsoft är företaget som gjort internetrevolutionen möjlig och så vidare. Dessa politiker anser att myndigheter inte skall blanda sig i branschen utan låta den fortsätta växa och sköta sig själv som hittills, att ett statligt ingripande skulle hämma den ekonomiska tillväxten. Den andra synvinkeln är att Microsofts dominans i själva verket hämmar utvecklingen och att it-branschen skulle gynnas av att flera olika företag får en chans att visa vad de kan och att konkurrens leder till bättre produkter, lägre priser och så vidare.

Men det ligger i branschens natur att ha ett företag i monopolställning. Eftersom tekniken utvecklas så snabbt tar det ofta för lång tid att genom demokratiska processer mellan företag enas om standarder. I stället uppstår standarder indirekt genom att något företags produkter dominerar marknaden och därigenom blir en slags standard. Före Microsoft var IBM i motsvarande ställning. Till och med Netscape beskylldes ett tag för att försöka monopolisera Internetanvändningen.

Microsoft kan växa genom splittring

Justitiedepartementet meddelade efter rapporten att de tänker kräva en tvångssplittring av Microsoft. En splittring kan ske på två sätt: flera olika delar, eller flera likadana delar.

Om Microsoft splittras i olika delar är den naturliga modellen två företag där det ena gör och säljer Windows och det andra utvecklar och säljer andra program så som Word och Excel. Detta kunde leda till att företaget som gör Word och Excel inte längre behöver vara trogna mot Windows utan kunde göra exempelvis Linux versioner av programmen. Detta vore ett hårt slag mot alternativ som Word Perfect och Star Office och kunde leda till att Word och Excel får en ännu mer dominerande ställning än idag. Hur Windows skulle klara sig på egen hand är en svår fråga. Det kan hända att Windows skulle tappa marknadsandelar gentemot exempelvis Linux och Macintosh, men det kan också hända att ett mindre företag som enbart koncentrerar sig på Windows skulle kunna göra det till ett mer stabilt och "strömlineformat" operativsystem som är konkurrenskraftig också på egen hand.

De som förespråkar en tvångssplittring erkänner att en sådan måste planeras noggrant för att det inte skall leda till några överraskningar, en splittring kunde ju rentav leda till att de olika delarna tillsammans får en ännu mer dominerande ställning på marknaden än vad Microsoft idag har.

Linux kanske räddar Microsoft

Ett intressant alternativ är att splittra Microsoft i flera identiska delar, flera små Microsoft företag, där alla har rätt att vidareutveckla och sälja Windows, Word, Excel och alla andra program. Detta skulle leda till en stenhård konkurrens mellan de nya företagen eftersom de alla skulle sälja samma produkter och i första hand konkurrera med priset. Andra företag ser gärna denna modell för då skulle de nya Microsoft företagen konkurrera med varandra och inte med, exempelvis, företag som sysslar med Linux.

Men det är också möjligt att Microsoft och myndigheterna finner någon kompromisslösning där Microsoft undviker tvångssplittring genom att, exempelvis, sälja ut någon liten den av sin verksamhet och dessutom gå med på vissa begränsningar i hur de får marknadsföra sina produkter.

Ironiskt nog kan Linux komma att bli Microsofts räddning. Microsoft har flera gånger framhållit Linux som ett bevis på att Microsoft inte har monopol utan att det finns framgångsrika alternativ till Windows.

Carl-Magnus Dumell