dumell.net/tidningsartiklar

Ny Windows, Word och Internet Explorer

Publicerad i Jakobstads Tidning 20.03.1999

Microsoft har mycket nytt på kommande. Låt mig omformulera det där: Microsoft har nya versioner av många gamla program på kommande, speciellt mycket nytt är det inte frågan om. Men betydligt större blir programmen hela tiden även om vi knappt lägger märke till några nya finesser, på den punkten gör Microsoft oss aldrig besvikna.

Windows 2000

Windows NT 5.0 som varit på kommande rätt länge redan har döpts om till Windows 2000 och ytterligare försenats. Microsoft försäkrar ändå att deras nya flaggskepp kommer att bli klart före utgången av året. De som haft möjlighet att testa förhandsversioner har uttyckt missnöje över hur instabilt det är och misstänkt att Microsoft kommer att behöva mycket tid på sig för att hinna åtgärda alla problemen. Det verkar också som om många program som fungerat i tidigare Windows versioner inte kommer att fungera i nya Windows 2000.

Ur användares synvinkel ser Windows 2000 ut som Windows 95/98/NT. Tekniskt sett är det frågan om en vidareutveckling av Windows NT 4.0 och det är företagets mest ambitiösa satsning på stordatorbranschen hittills. Vanliga Windows 95 och 98 används i vanliga hemdatorer medan Windows NT 4.0 används i bordsdatorer på arbetsplatser och i små serverdatorer med två eller fyra processorer. Med Windows 2000 siktar Microsoft på de riktigt stora serverdatorerna med ännu fler processorer och där själva datorerna kanske också är parallellkopplade i så kallade "clusters" för att samarbeta som en enda enorm dator.

I dag används olika Unix operativsystem i dessa stora datorer, exempelvis Solaris (Sun), Aix (IBM) eller Irix (Silicon Graphics). Tack vare Linux, en gratis variant av Unix, så har Unix dessutom spridit sig från de stora servrarna till medelstora datorer och rentav till vanliga bordsmaskiner (mikrodatorer) och därigenom blivit ett hot mot Microsoft. Windows 2000 är Microsofts motattack, eller åtminstone försök till motattack.

Word 2000

Microsofts största inkommstkälla de senaste åren har varit ordbehandlingsprogrammet Word och kalkylprogrammet Excel. Dessa har sålts tillsammans under namnet Office, nu senast Office 97. Ett utmärkt sätt att mjölka datoranvändare på pengar är att lansera en ny version av ett program, privatpersoner och företag köper ofta den nya versionen av ingen annan anledning än att det är en ny version. Det har blivit allt svårare att veta huruvida en ny version lanseras för att den är bättre och nödvändig eller för att tillverkaren skall kunna sälja i stort sett samma program en gång till.

Det var tänkt att Office 2000 skulle finnas i affärernas hyllor redan den här månaden och därigenom dra in ungefär två miljarder mark i försäljning under det här kvartalet. Nu blev det inte så och investerarna är besvikna.

Windows 98 SE

I väntan på Windows 2000 kan vi glädja oss åt nyheten Windows 98 Second Edition (=andra upplagan). Det är frågan om ett paket tillägsfunktioner och rättelser som fogas till Windows 98. Paketet har tidigare gått under ett par andra, mer tekniska, namn och det ligger flera orsaker bakom det nya namnet.

SE paketet har vuxit från en traditionell samling korrigeringar till att också innehålla nya funktioner och till och med nya program så som Internet Explorer 5. Det nya namnet får paketet att låta mer värdefullt och förhoppningsvis locka fler användare att ladda ner det från Internet. Microsoft försöker inte tjäna pengar på SE utan spara pengar genom att fixa problem som nu leder till att användare ringer Microsofts hjälptelefoner och därigenom förorsakar kostnader.

Microsoft är säkert också nöjda över att SE paketet drar en del uppmärksamhet från deras försenade Office 2000 och Windows 2000 projekt. Exakt när SE paketet kommer att kunna laddas ner är oklart men utvalda testanvändare har redan fått ta del av det.

Internet Explorer 5

Microsoft gjorde en förhandsversion av Internet Explorer 5 tillgänglig för allmänheten redan i November men nu har den "slutliga" versionen kommit. IE 4 som kom för ett år sedan blev ökänd för sina många fel och benägenhet att krasha vilket rätt snabbt ledde till en 4.01 version med de värsta felen korrigerade. Senare erkände en Microsoftchef att företaget gjorde vissa kompromisser för att hinna få klart programmet till det datum de lovat. Nu verkar det i alla fall som om Microsoft lärt sig av all den negativa publicieteten från förra gången och tagit den tid de behöver för att göra ett stabilt program från första början.

Bland de nya finesserna finns en knapp för "relaterad information" som ger en lista på webbsidor med relaterad information. En likadan funktion finns i senaste Netscape 4.5 men själv tycker jag inte funktionen fungerar tillräckligt bra för att fylla någon funktion. En annan ny knapp är en "go" knapp efter fältet för www-adressen för de som inte förstår att trycka på enter efter att de skrivit in adressen. Strax under adressfältet finns en annan synlig nyhet, ett adressfält för en Internet-radiokanal och tillhörande "play" och "stop" knappar för att slå på och av ljudet. Än så länge sänder ingen radiokanal i Finland i lämpligt format på nätet men det tar knappast länge innan också någon här i landet börjar samarbete med Microsoft. Radiokanaler som skickar ut ljudet också via Internet är ingen nyhet men nu försöker Microsoft integrera fenomenet med Internet Explorer.

När det gäller att se på webbsidor, det som webbläsare egentligen är till för, är skillnaderna jämfört med IE 4 inte så stora. Närmast handlar IE 5 om att hitta på nya saker och lansera nya versioner för att hålla världsekonomin snurrande och investerarna lyckliga.

Carl-Magnus Dumell