dumell.net/tidningsartiklar

Digitala telefonanslutningar

Publicerad i Jakobstads Tidning 17.08.1996

I den industrialiserade världen har telefonnätet nästan helt digitaliserats och det är endast de sista hundra metrarna från närmaste telefoncentral till väggkontakten hemma i lägenheten som fortfarande är analog. ISDN är det som gör telefonnätet digitalt ända fram till väggkontakten.

ISDN står för "Integrated Service Digital Network" och är en 128 kbps (kilo bits per second) digital telefonanslutning. Eftersom anslutningen är digital kan datorn kopplas till telefonnätet, och därifrån vidare till Internet om man så vill, utan att det behövs långsamma modem som omvandlar datorns digitala signaler till analoga. Helt direkt kan man ändå inte ansluta datorn till den digitala telefonkontakten utan där emellan behövs en ISDN adapter. Det finns också digitala bildtelefoner och avancerade faxapparater som man kan använda om man byter ut sin analoga telefonanslutning mot en digital.

Trots att det är först i år som ISDN börjat bli populärt så presenterades standarden redan 1984. ISDN var avsett att bli en global standard för digitala telefonnät men som vanligt gick Japan, Europa och USA skilda vägar. Idag är alltså tre olika ISDN standarder under utveckling och så lär det nog förbli. Utvecklingen av EuroISDN leds av Tyskland.

Ursprungligen ansågs ISDN i första hand medföra bättre ljudkvalitet och nya teletjänster. Idag ligger ISDNs styrka nästan uteslutet i den snabba dataöverföring som är möjlig med en helt digital telefonanslutning.

Som fyra modem

När ISDN presenterades 1984 verkade 128 kbps som en astronomisk hastighet i jämförelse med de 1 kbps modem som då ansågs snabba. Idag är ISDN inte längre lika överlägset men det är fortfarande mer än fyra gånger så snabbt som de snabbaste modemen som klarar 29 kbps.

Huruvida 128 kbps verkligen är snabbt eller inte beror naturligtvis på vad man jämför med och vilka krav man ställer. ISDN överför 128 kbps, alltså 16 kB per sekund, vilket är ungefär 1 MB per minut.

Egentligen är ISDNs hastighet inte 128 kbps utan 2 x 64 kbps. ISDN består av två kanaler på 64 kbps var som kan användas oberoende av varandra. Medan den ena kanalen används för att ha datorn ansluten till Internet så kan den andra kanalen användas för vanliga telefonsamtal. Med de flesta ISDN adaptrar är det dock möjligt att slå ihop de två kanalerna och använda dem som en 128 kbps kanal.

Många problem

Trots att ISDN i sig är en standard som utvecklats i 12 år är just bristen på standard dess största problem. Olika länder drar upp olika riktlinjer för ISDN och olika tillverkare har olika uppfattningar om hur riktlinjerna skall förverkligas. Till exempel när det gäller överföringsprotokoll så använder vi här i Europa x.75 medan amerikanerna håller sig till v.120 och japanerna till obskyra undervarianter av gamla v.110.

Vanliga modem "skakar hand" en stund först för att hitta gemensamma protokoll men den möjligheten finns inte med ISDN för det var aldrig meningen att det skulle finnas flera olika protokoll. Användaren måste manuellt välja ett protokoll i gången och pröva om det fungerar. Tyvärr räcker det inte alltid att välja rätt protokoll för olika tillverkare har olika åsikter om detaljer inom protokollen. ISDN kan kräva många små justeringar innan det, eventuellt, börjar fungera.

Det är inte bara adaptrarna som har problem att kommunicera sinsemellan utan också kommunikationen mellan datorprogrammen och adaptrarna är problematisk. Tyskarna utvecklade CAPI som blev europeisk standard för kommunikation mellan program och adapter. CAPI chanser att bli en världsomspännande standard grusades när Microsoft nyligen lanserade en konkurrerande standard för Windows95 och helt negligerade CAPI.

Vad behövs

För att bli en ISDN användare måste du först ändra din gamla analoga telefonanslutning till en digital. Den här uppgraderingen kan kosta från några hundra mark uppåt beroende på vilket telefonbolag du är kund hos. Värt att notera är att när du väl övergått till en digital anslutning så kan du inte längre ansluta sin gamla analoga telefon direkt till telefonkontakten.

När ISDN anslutningen finns gäller det att skaffa en ISDN adapter för datorn. De bästa adaptrarna kan fungera både som ISDN adapter och som vanligt modem beroende på vad som finns i andra ändan. Vissa adaptrar har dessutom en kontakt för en vanlig analog telefon så att man via adaptern kan fortsätta att använda sin vanliga telefon.

De billigaste ISDN adaptrarna har krupit ned mot tusen mark men då är det frågan om adaptrar som saknar egen processor och istället belastar datorns processor vid överföring. I vissa fall kan de billigaste ISDN adaptrarna också vara sådana som endast klarar av att använda den ena av de två ISDN kanalerna.

En finess värd att söka efter är packningssystemet v.42bis som finns i nästan alla modem men i få ISDN adaptrar. V.42bis ger ökad överföringshastighet under nästan alla förhållanden och i bästa fall mer än fördubblar den överföringshastigheten.

Det viktigaste är ändå alltid att drivrutiner för det operativsystem du använder medföljer för annars kommer du inte ens att kunna försöka få adaptern att fungera. Och kom ihåg att kolla att den eller de datorer du tänkt ta kontakt med understöder ISDN.

Carl-Magnus Dumell