dumell.net/tidningsartiklar

Österbotten faller ur informationssamhället

Publicerad i Jakobstads Tidning 20.04.1998

Högteknologi blir allt viktigare för Finland, och vad är bättre än det för små högteknologiföretag kan ju tack vare modern telekommunikationsteknologi grundas också i trakter som Österbotten och inte bara i huvudstadsregionen. Avstånd minskar i betydelse och små orter är inte längre på "sidan om" för informationsnätverken ger oss tillgång till samma information och tjänster var vi än befinner oss. Småstadsbefolkningen behöver inte längre flytta till större granstäder efter jobb utan kan distansarbeta.

Fel.

Från statligt håll, speciellt från utbildningsministeriet, har det talats mycket om att Finland skall bli ett världsledande informationssamhälle. I praktiken styrs utvecklingen av informationsinfrastrukturen i Finland helt av kommersiella krafter utan minsta intresse för samhälleliga eller geografisk behov.

För företag i teknologibranschen och personer som på allvar distansarbetar räcker det sällan med en Internetförbindelse som skapas tillfälligt via en vanlig telefonledning med hjälp av ett modem. Att hyra en riktig, kontinuerlig Internetanslutning kan kosta tusen mark i månaden i huvudstadsregionen och tiotusen utanför, Internet kan alltså vara en större utgift än lokalen personen bor i eller företager verkar i.

Ute på landsbygden kan en sådan fast linje rentav kosta lika mycket som att KÖPA en lägenhet i Helsingfors och på sina håll på landsbygden är telefonlinjerna också så gamla och dåliga att inte heller vanliga modem fungerar ordentligt på grund av allt brus på linjen.

All Internettrafik går genom Esbo

I Finland består Internet av sju kommersiella nät och ett icke kommersiellt universitetsnät. Tillsammans bildar dessa det vi kallar Internet. För att de skall kunna fungera som ett gemensamt nät måste de mötas någonstans och detta sker i knutpunkten Ficix (FInnish Commercial Internet eXchange) som finns i Esbo. Det här betyder att all trafik mellan de olika näten i Finland går via Esbo.

Att det endast finns en knutpunkt innebär att trafiken blir långsammare och "hackigare" ju längre borta från Esbo vi kommer vilket ytterligare skapar en självförstärkande effekt där det ständigt blir viktigare att koncentrera Internetverksamhet till huvudstadsregionen. Eftersom Internettrafiken i Finland är beroende av en central förmedlingsresurs är risken för ett totalt sammanbrott dessutom reell vilket har bevisats varje gång Ficix gått sönder hittills och trafiken tvingats gå via de dyra och långsamma utrikeskablarna till någon annan knutpunkt, vanligtvis i Stockholm, eller trafiken helt stannat.

Initiativet till Ficix togs av kommersiella EUnet och idag ägs Ficix gemensamt av de åtta olika nätoperatörerna utan någon som helst statlig inblandning. I Sverige är situationen annorlunda. Där grundades den nationella knutpunkten av Kungliga Tekniska Högskolan och ägs nu av Stiftelsen för Telematikens utveckling. Idag finns det två knutpunkter i Stockholm för att trafiken skall flyta även om den enda går sönder. Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, som bildades i stället för de avvecklade löntagarfonderna, har skjutit till pengar för att det skall kunna byggas åtminstone två nya knutpunkter, en i Göteborg och en i Malmö.

Postordersamhälle utan postkontor

Handel per Internet talas det mycket om och det är utan tvekan en viktig del av morgondagens samhälle men sällan poängteras att det som köps vanligtvis måste skickas hem åt kunden per traditionell post. Men "skickas hem" betyder i praktiken "till närmaste postkontor" och de har ju glesnat med åren.

För inte så länge sedan var portot för ett brev det samma inom hela Norden, oberoende om du skickade det inom Helsingfors eller från Nykarleby till Köpenhamn. Det här var naturligtvis en politisk ideologi utan ekonomisk förankring. På samma vis saknar det nuvarande systemet med ett porto inom hela Finland verklighetsförankring. Snart kommer privata företag att konkurrera med posten och erbjuder lägre porton för paket som skickas mellan två platser i Helsingfors för här är volymerna stora och kostnaderna låga. Det här är förargligt för privatpersoner men förödande för företag utanför storstäderna som är beroende av posten för den kommande handeln per Internet

Carl-Magnus Dumell