dumell.net/tidningsartiklar

www.dumell.net

Publicerad i Åbo Underrättelser 16.05.1998

Ovanstående skulle ju vara en stilig adress för en hemsida, åtminstone jag tycker det. Men hur skall jag bära mig åt för att det här skall bli verklighet?

Den senaste tiden har jag allt oftare stöt på människor som undrar hur de skall bära sig åt för att registrera en egen adress för sina egna eller sitt företags webbsidor.

Vi måste börja helt från början för att få grepp om det här problemet.

Varje dator som är kopplad till Internet har en unik "serienummer". Exempelvis Nokias webbserver har serienumret "131.228.7.1". Dessa serienummer är tekniskt sett praktiska men för att underlätta det för oss människor har de flesta datorer också namn. Nokias webbserver har namnet "www.nokia.com".

Serienumret (IP-nummer) motsvarar människors personnummer medan namnet (domain) motsvarar människors vanliga namn. Runtom på Internet finns namnservrar, datorer som innehåller register över vilka namn som motsvarar vilka serienummer.

När du använder en webbläsare (exempelvis Netscape eller Internet Explorer) och skriver in adressen "www.nokia.com" kontaktar din webbläsare närmaste namnserver som berättar för din dator att www.nokia.com är det samma som 131.228.7.1. Först när din dator fått detta nummer kan den börja söka upp Nokias webbsidor för serienumret innehåller information som datorn kan tyda om i vilken "riktning" den skall börja söka. Du kan också direkt skriva in 131.228.7.1 i webbläsarens adressfält, det fungerar lika bra och då behöver din datorn inte kontakta någon namnserver först.

Ett hem för dina sidor

Först måste du alltså ha webbsidor. Därefter måste du placera webbsidorna i en dator som är påslagen dygnet runt och också ansluten till Internet dygnet runt. Du kan alltså inte ha webbsidorna i din egen dator där hemma om du använder modem för om så fort du stänger av modemet är det omöjligt för andra att kunna se dina sidor eftersom kontakten till din dator är bruten. Riktigt glada amatörer, som jag själv, använder inte modem utan sätter hela veckopengen i en fast Internetanslutning, dvs en skild kabel för Internet som är i gång hela tiden och som inte har något med telefonledningarna att göra. De flesta får nöja sig med att hyra in sina sidor i en lämplig dator hos något Internetföretag (Åbo Telefon, EUnet, Sonera, Icenet…). Att hyra in sina sidor på någon annans server brukar kosta kring 500 mark per månad.

När du väl har dina webbsidor i en dator som är ansluten till Internet dygnet runt kan du registrera en adress.

.fi, .com eller .net?

Du har säkert märkt att det finns många olika "ändor" på adresser, dessa bokstäver bakom den sista punkten kallas "top-level-domains". Adresser som slutar på .fi registreras via teleförvaltningscentralen här i Finland. Ute i stora världen har det uppstått konflikter då snabbtänkta privatpersoner registrerat adresser med kända företagsnamn innan företagen själva kommer sig för att göra det. För att förhindra dessa konflikter i Finland får du endast registrera en adress i fall du representerar ett företag eller en förening som finns infört med just det namnet i företags- eller föreningsregistret. Det är alltså omöjligt för mig, eller för någon annan för den delen, att registrera "dumell.fi" eftersom det inte finns något företag eller förening som heter Dumell. Teleförvaltningscentralen kollar också noga upp att du har rätt att använda namnet innan det godkänns så att registrera en .fi adress kan ta en månad eller två.

Internationella .com och .net adresser däremot får vem som helst registrera som först betalar 70 dollar för adressen. Slutet .com står för "commercial" och är tänkt för företag (exempelvis nokia.com) medan .net står för just "net" (=nätet) sådär överlag. De gånger jag registrerat adresser via Internic har det gått på några timmar så dem kan man verkligen inte beskylla för onödig byråkrati.

Priset för att registrera en adress är ungefär 350 mk för första året oberoende av om du registrerar via Internic eller teleförvaltningscentralen. Därefter får du betala 100-200 mark per år för att fortsätta ha adressen.

Registreringen sker enklast via blanketter på webben, antingen hos teleförvaltningscentralen (www.thk.fi) eller hos Internet (www.internic.net).

En sista egendomlighet

Men det finns ett problem: när du skall börja fylla i registreringsblanketten kommer du att fastna på punkten "namnservrar". Det är nåmligen så att innan du ens kan försöka registrera en adress måste du ha satt igång allt precis som om du redan tagit i bruk adressen. I praktiken betyder det här att du måste välja en adress och föra in adressen i två olika namnservrar själv. Alla Internetföretag upprätthåller åtminstone två namnservrar och mot en betalning kring 500 mark för de in din adress i två av sina namnservrar.

Men på det här sättet får du ju in din adress i namnservrar utan att registrera adressen? Jo, men endast i två. Faktum är att adressen du valt kommer att fungera i fall någon skriver in din adress sin webbläsare och deras dator råkar vända sig till någondera av de två namnservarar som din adress finns införd i. Sannolikheten att det här skall hända är ändå väldigt liten för det finns hundratusentals namnservrar i världen.

Orsaken till att du måste föra in adressen i två namnservrar innan du försöker registrera adressen är att Teleförvaltningscentralen eller Internic måste kunna kontrollera att allt fungerar tekniskt innan din registrering godkänns. När registreringen sedan godkänns börjar din adress kopieras från dessa två första namnservrar till alla andra namnservrar i världen och därigenom börjar din adress fungera. Det tar några dygn för informationen att sprida sig över hela världen.

Carl-Magnus Dumell