dumell.net/tidningsartiklar

Virus

Publicerad i Åbo Underrättelser 10.04.1999

Virus kan "skada" din dator och utgöra en "säkerhetsrisk" vet alla som sett på tv-nyheterna eller läst dagstidningar. Men vad betyder det här? Vad är virus, vad gör de, varifrån kommer de, vem gör dem och varför?

Ett virus är ett datorprogram som en programmerare gjort av samma anledning som människor klottrar på väggar och skär sönder stolar i bussar. Gamla virus är små DOS eller Windows program. Det som skiljer virusprogram från andra datorprogram är att virus automatiskt kopierar sig själva mellan hårdskivor och disketter och på det här viset sprider sig till alla datorer där infekterade disketter används.

De flesta virus gör ingen skada, exempelvis kan programmet kolla datorns klocka och om det råkar vara julafton skriver programmet ut texten "vad gör du framför datorn - det är ju julafton" eller något liknande harmlöst. De farligaste virusen kan tömma hårdskivan så att du förlorar allt du inte gjort säkerhetskopior av.

Virus per e-post

Vanliga virus sprids inte så snabbt för disketter används inte så mycket längre. Men tänkt dig ett virus som sprider sig via e-post, ett sådant virus kunde sprida sig över hela världen och infektera hundratusentals datorer på en dag ... som viruset Melissa gjorde i slutet av förra månaden.

Ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word som de flesta använder regelbundet innehåller ett så kallat makro programmeringsspråk som användaren kan utnyttja för att automatisera vissa saker i Word. Exempelvis kan du skapa ett makroprogram som automatiskt e-postar ett Word dokument till alla e-post adresser som finns lagrade i e-post programmet Microsoft Outlook. Det här är ju praktiskt, men funktionen kan missbrukas.

Melissa är ett makroprogram som sprids tillsammans med Word dokument. Om du får ett infekterat dokument per e-post och öppnar det så kommer makroprogrammet att aktiveras och börja skicka ut kopier av dokument som du har lagrade på din hårdskiva till alla personer vars e-post adresser du har uppskrivna i ditt e-post program. Alla dokument som automatiskt postats innehåller också Melissa så processen upprepas sedan i alla mottagares datorer. Inom vissa amerikanska företag ledde Melissa till en sådan enorm e-post trafik att företagens interna e-post servrar kollapsade när alla anställdas datorer började e-posta användarnas dokument till varandra automatiskt.

Tekniskt sett gör Melissa ingen skada, det förstör inget, men exempelvis affärshemligheter kan ju hamna i fel händer om Melissa e-postar känsliga dokument som du skrivit till personer som inte borde se dokumenten.

Skydda dig

Om du inte vet vad en bilaga i ett e-post meddelande är för något är du antagligen trygg. Virus kan inte sprida sig i vanliga e-post meddelanden som består av "ren" text. Tyvärr har många som ovana att skriva sina meddelanden i Word och istället för att kopiera över texten till e-post programmet skickar de hela Word dokumentet som en bilaga varvid också eventuella makrovirus följer med. Själv har jag fått flera makrovirus av kolleger med denna ovana så numera öppnar jag inte Word dokumenten utan skickar ett svar där jag ber avsändaren skicka meddelandet på nytt som ett normalt e-post meddelande.

Bästa skyddet mot virus är i alla fall ett antivirus program som upptäcker och raderar virus. Ett av de bästa antivirusprogrammen görs av finländska Data Fellows (www.datafellows.com). Programmet är kommersiellt men du får ladda ner det och pröva det gratis i en månad.

Att spåra virusmakarna

En helt vanlig 30-årig amerikan från New Jersey har arresterats och misstänks vara mannen som skapade Melissa. Mannen hävdar att han är oskyldig. Tekniken som användes för att hitta den misstänkte har väckt en hel del uppmärksamhet eftersom tekniken kan användas för att spåra alla människor som använder Microsoft Word. Det har nu visat sig att Word läser av den individuella serienummer som finns i dators nätverkskort (om du använder modem berörs du inte) och lagrar numret i alla Word dokument som skapas i den datorn. På det här viset kan varje Word dokument spåras tillbaks till den dator i vilken dokumentet skrevs.

Microsoft har nu lanserat verktyg för att ta bort serienumret ur Word dokument efter att företaget kritiserats för att kränka användarnas personliga integritet.

Virus via webbsidor

Framtidens virus kommer antagligen att sprida sig via webbsidor, du behöver inte göra mer än titta på en infekterad webbsida för att din dator skall drabbas. Ännu har ingen lyckats skapa ett sådant här virus, men försök pågår. Det har länge varit möjligt att bygga in program i webbsidor men språken som används för det här är kraftigt begränsade för att förhindra missbruk. För några månader sedan dök det i alla fall det första programmet upp som lyckats kringgå en del av dessa begränsningar.

Virus har stört datoranvändare i 15 år och inget tyder på att de kommer att försvinna.

Carl-Magnus Dumell