dumell.net/tidningsartiklar

Netscape Communicator - mycket mer än en webbläsare

Publicerad i Åbo Underrättelser 06.09.1997

Det är redan 10 veckor sedan slutgiltiga versionen av nya Netscape Communicator paketet dök upp men först nu har den sista och mest intressanta komponenten i paketet blivit klar: Netscape Netcast. Idag skall vi se vad Netscapes paket erbjuder och nästa gång går vi igenom förhandsversionen av ärkefienden Microsofts konkurrerande paket.

Navigator (webbläsare)

Det centrala i hela Netscape paketet är naturligtvis själva webbläsaren Navigator. Den nya versionen har fått ett nytt utseende känns stabil och är snabbare än tidigare versioner.

Det nya användargränssnittet ser fräscht ut och har några trevliga nya detaljer. Om du till exempel håller ner musknappen när du klickar på "tillbaka" knappen får du en snabbvalslista över de senast besökta sidorna och om du skriver in en adress direkt i adressrutan försöker programmet gissa vilken adress du försöker skriva på basen av en lista över alla tidigare besökta adresser.

På säkerhetssidan har också mycket hänt. Nu kan du enkelt skaffa dig en digital signatur med vars hjälp du så småningom kommer att kunna identifiera dig när du besöker webbsidor som kräver identifikation. Signaturen är en del av företaget VeriSigns reklamkampanj. Gratissignaturen är giltig i sex månader och därefter kostar en signatur 10 dollar, ca 50 mark, per år.

Vad beträffar finesser för att bygga upp och visa själva webbsidan understöder nya versionen att objekten på sidan placeras i olika lager. Överlag har webbteknologin utvecklats så att sidorna kan se alltmer sofistikerade ut. Java har också blivit en alltmer central del av webben. Java är ett programmeringsspråk utvecklat för Internet och Javaprogram kan överföras via nätet och köras på mottagarens dator oberoende av om det är en Mac, en PC eller något annat. Java kan komma att revolutionera hela datorindustrin så totalt att Microsoft förlorar sin ledande ställning vilket lett till att Microsoft på alla sätt försökt sätta käppar i hjulen för Javas utveckling. Få se hur det går.

Nu har Netscape äntligen också förenklat proceduren för att uppdatera eller komplettera webbläsaren. SmartUpdate undersöker vilken version av Navigatorn du har, berättar för dig vad du borde ladda ner och sedan installeras den nya versionen eller programkomponenten rätt automatiskt.

Messanger (e-post)

Nu har Netscape följt Microsofts exempel och separerat e-post funktionen till ett separat program, Messanger, som är ett behändigt och enkelt e-post program mycket likt Microsofts.

Den ovannämnda digitala signaturen från VeriSign kan du också använda för att underteckna e-post meddelanden och bevisa att det verkligen var du som skrev det. Mottagare kan sedan använda din signatur för att kryptera meddelanden de sänder tillbaks åt dig så att endast du kan läsa meddelandena och ingen annan som eventuellt snappat upp en kopia av meddelandet någonstans längs vägen. Tekniken är den som jag skrev om för två månader sedan i artikeln "Digitala ID-kort och underskrifter".

Collabra (diskussionsgrupper)

Netscape Collabra är avsett för att delta i så kallade diskussionsgrupper eller Usenet som det också kallas. Programmet är en aning stökigt och innehåller inga revolutionerande finesser.

Composer (webbdesign)

Nu är Netscapes editor för att konstruera webbsidor ett fristående program och heter Composer. Själv tillhör jag den gamla generationen som föredrar att skapa sidor på kodnivå och inte med visuella verktyg men Composer skulle kunna få mig att ändra mig. Jag har prövat dyra proffsprogram som Microsofts FrontPage men Composer är mycket enklare och praktiskt taget lika kraftfullt. I Composern finns dessutom en knapp som heter "Publish" med vars hjälp du enkelt kan sända över de sidor du skapat till webbservern därifrån utomstående kan se dem.

Conference (ljudkonferens)

Netscapes ljudkonferensystem som tidigare hette CoolTalk har nu fått det mer professionella namnet Netscape Conference. Videokonferenssystem är inte ännu vettiga för vanliga användare eftersom de skulle kräva så snabba Internetanslutningar. Trots namnbytet är detta ändå lite leksaksaktigt, men ljud, och speciellt videokonferenser över Internet, är något som blir allt viktigare så Netscape har nog siktat in sig på en intressant marknad.

Callendar (gruppkallender)

Callendar är ett helt nytt gruppkalenderprogram som enbart ingår i proffsversionen av Communicator paketet. Med Callendar har Netscape skapat ett bra paket för att ta sig in på den mycket lukrativa marknaden för grupparbetsredskap.

Callendar är i grund och botten en datorversion av en vanlig kalender, sidorna ser till och med likadana ut, där du kan skriva in anteckningar på olika dagar och klockslag. För en enskild användare är antagligen en vanlig papperskalender ändå behändigare men många företag försöker lära sina anställda att använda dylika system för när allas kalenderinformation finns lagrat i en centraldator öppnas nya möjligheter. Om du skall arrangera ett möte kan du räkna upp vilka som skall delta och be datorn söka efter en tidpunkt som passar alla och därefter kan möteskallelsen skickas direkt in i deltagarnas kalendrar.

Netcast (push-mottagare)

Medan webben, www, är en pull (dra) teknologi där användaren aktivt skall hämta (dra hem) varje enskild sida bygger den nya skuffteknologin på att användaren prenumererar på en viss information som sedan automatiskt skuffas ut till prenumerantens dator. Fördelen är att informationen skuffas över till mottagarens dator i klumppar med jämna mellanrum och sedan finns på hårdskivan så att mottagaren snabbt kan bläddra mellan de olika sidorna utan att behöver vara Internetansluten hela tiden.

PointCast (www.pointcast.com) var företaget som lanserade tekniken. Själv har jag i flera månader använt PointCast och är förälskad i det. I programmet ställer du in vilka "kanaler" du vill prenumerera på, exempelvis CNN, New York Times, Financial Times, Reuter eller Wired. Hittills har det huvudsakligen varit tidningar som publicerat en del av sitt material via PointCast och materialet är reklamfinansierat. Materialet presenteras sedan i ett format som påminner om vanliga webbsidor men som är lite mer avancerat.

Min egen dator står på över natten ansluten till en fast Internetkabel och tar emot PointCast sändningarna. På morgonen drar jag ur Internetkabeln, tar med datorn på tåget och läser de senaste Internationella och tekniska nyheterna på vägen till Helsingfors. Med PointCast har det här fungerat perfekt och jag prövade entusiastiskt Netscapes Netcast eftersom betydligt fler företag erbjuder material för Netcast. Besvikelsen var ändå stor för Netcast teknologin är helt uppenbart ett hastverk för att Netscape skulle hinna få ut sin teknologin före Microsoft. Netcasts teknologin är långt identisk med webbteknologin och många tycks bara ha sopat ihop vanliga webbsidor utan djupare planering och följaktligen innehåller materialet mängder med hänvisningar till webbsidor som inte laddats över till användarens dator och det som laddas över tar ändå oacceptabelt lång tid att överföra. Materialet för PointCast är enkom planerat för PointCast och bildar därför en fungerande och kompakt helhet. De förhandsversioner jag sett av Microsoft nya Internet Explorer paket lovar både bättre teknologi och innehåll, men mer om det nästa gång.

Carl-Magnus Dumell