dumell.net/tidningsartiklar

Y2k kostade miljarder

Publicerad i Hufvudstadsbladet 09.01.2000

"Vi undvek y2k problem tack vare massiva förberedelser" säger vissa. "Hela y2k cirkusen var historiens största lurendrejeri som kostat hundratals miljarder" säger andra.

Redan några timmar innan tolvslaget i USA, efter att Australien och Europa utan problem gått från år 1999 till 2000, dök frågan upp i amerikanska medier: "var det verkligen nödvändigt att spendera så här mycket pengar på y2k förberedelser?"

John Koskinen, chefen för de amerikanska myndigheternas y2k center, försvarade de stora utgifterna och hävdade att vi undvikit y2k problem just tack vare att så mycket resurser sats på att korrigera y2k problem i förväg. "Vi skall inte underskatta de problem som ursprungligen fanns."

Enligt Koskinen har det spenderats 100 miljarder dollar i USA på y2k förberedelser och ungefär lika mycket i resten av världen. Enligt en uppskattning som rapporterades av Reuters under veckan har det spenderats 500 miljarder dollar på y2k förberedelser i hela världen.

Pessimisterna pekas ut

Men USA måste också förklara sig åt andra länder. Så sent som den 22 september publicerade amerikanska senatens y2k kommitté en rapport som hävdade att "vissa viktiga handelspartners är flera månader försenade i y2k förberedelserna och det är osannolikt att dessa länder kommer att klara sig utan allvarliga störningar." Myndigheterna i USA satte också press på andra länder genom att utfärda y2k rapporter för resenärer om hur trygga olika länder var som resmål med tanke på y2k.

De största pessimisterna var huvudsakligen ekonomer, politiker och religiösa ledare. Representanter för datorindustrin var huvudsakligen av den åsikten att vi kommer att se många små problem men inga katastrofer.

En av de största pessimisterna var doktor Ed Yardeni, en av chefsekonomerna vid Deutsche Bank, som så sent som i december i en uppmärksammad rapport ansåg det sannolikt att världen skulle drabbas av en allvarlig ekonomisk regression på grund av y2k. Speciellt oroad var han för att världens varudistributionskedjor skulle braka ihop på grund av "just-in-time" principen som går ut på att hålla så få varor som möjligt i lager och istället snabbt beställa in bara det som behövs. Fyra dagar efter nyår publicerade han en kort text där han säger sig vara imponerad av hur väl y2k passerat och erkänner att han haft fel. Han säger vidare att it-branschen förtjänar tack för hur väl y2k förberedelserna lyckats och speciellt lyfter han fram just John Koskinens arbete som han anser ha varit effektivt.

Vissa små problem - inga katastrofer

Även om de största pessimisterna nu lyfts fram och tvingats förklara sig så var y2k ett reellt problem. En y2k ansvarig ingenjör vid ett stort finländskt företag med tusentals datorer, varav flera i kritiska funktioner, var optimistisk några veckor innan nyår. Men även han använde uttryck i stil med "vi kommer knappast att råka ut för några större problem" och "allt borde fungera". Ingen kunde med säkerhet säga vad som skulle komma att hända.

Några dagar efter nyårsafton träffade jag samma ingenjör igen och frågade hur det hade gått. Han funderade några sekunder och svarade sedan nästan förvånat "bra".

Till och med optimisterna blev nog förvånade över hur smidigt allt sist och slutligen gick.

"Men vi har ju nog också jobbat hårt för att fixa problemen i förväg", tillade han.

Många problem hemlighålls

Men även ovannämnde ingenjör erkände att ett icke-kritiskt system i hans företag inte klarade y2k, problemet var i alla fall så litet att ingen utomstående märkt av det och ingen har heller för avsikt att offentliggöra problemet.

De problem vi fått höra talas om har ofta haft att göra med kundservicesystem som inte gått att dölja. Företag vill naturligtvis inte berätta om sina problem om de inte absolut måste. Antalet y2k-relaterade fel är alltså sannolikt större än vad som rapporterats i media.

Är allt över?

Vissa skeptiker hävdar att de flesta y2k problem kommer att få konsekvenser, och upptäckas, först om några veckor eller månader. Detta påstående har inget större stöd bland teknisk personal även om de flesta håller med om att vi inte sett alla problem ännu.

Ett annat orosmoment är enligt vissa att år 2000 är ett extra skottår. Regeln om skottår säger nämligen att alla år delbara med fyra år skottår utom de som är delbara med 100 frånsett om året också är delbart med 400. Detta är ett problem men inte alls av samma kaliber som y2k var. Eventuellt kommer vissa datorer att rapportera 29 februari som första mars. Detta leder inte till att datorer kraschar och de datorer som av någon anledning faktiskt är beroende av att det här datumet är korrekt har antagligen förberetts av personer som behärskar skottårsregeln.

Även 9.9.99 ansågs också av vissa vara ett farligt datum men ställde inte till några problem. Före det hade varningar utfärdats för 1.1.99 eftersom program som räknar exempelvis räntor eller försäkringsperioder ett år framåt då skulle stöta på y2k för första gången, men inget hände.

Till och med 10 oktober har framhållits som ett farligt datum eftersom det är det första åttasiffriga datumet i år.

Dale Vecchio, en analytiker vid Gartner Group som hållit föreläsningar om y2k och ofta uttalat sig i media är beredd att sätta punkt för hela diskussionen: "Det är över nu, låt oss gå vidare och inte plocka varje unikt datum och förvänta oss problem."

Carl-Magnus Dumell