dumell.net/tidningsartiklar

MP3 - musikens framtid

Publicerad i Åbo Underrättelser 08.01.1999

"MP3" är det överlägset mest populära sökordet bland finländska Internetanvändare idag. MP3 är "inne". Ungdomar samlar på MP3, stora artister utnyttjar MP3 och blir stämda av sina egna skivbolag, MP3 ger okända artister hopp om en bättre framtid och skivbolagen försöker förbjuda MP3.

Vad är MP3?

ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen) är kanske mest känd för grundläggande saker som "meter", "kilogram" och så vidare men ISO standardiserar också mer komplicerade saker än så. En arbetsgrup inom ISO är MPEG, Motion Picture Experts Group (Expertgruppen för film/rörlig bild). MPEG består av ca 300 experter från företag som Sony, Philips och Nokia och från universitet. Gruppens målsättning är att skapa standarder för digital hantering av video och ljud. Hittills har tre standarder slagits fast: MPEG1 för lagring av video och ljud hösten 1992, MPEG2 för digital-tv hösten 1994 och MPEG4 för multimedia hösten 1998.

MPEG1 består av en metod för att hantera video och tre olika metoder för att hantera ljud: Audio Layer I, Layer II och Layer III. Det är denna tredje och mest avancerande metod för att hantera ljud, "MPEG1 - Audio Layer III" som kallas MP3 och som vänt upp och ned på hela musikindustrin. Vad är då så speciellt med MP3? Jo, MPEG "packar" ljud och video så att det tar mindre utrymme. Ljud packat med MP3 låter lika bra som cd men tar bara 1/10 av utrymmet. Ljud på en cd-skiva byggs upp av ca 1,2 miljoner ettor och nollor per sekund. MP3 åstadkommer samma kvalitet med 128.000 ettor och nollor per sekund. Tack vare packningen är det praktiskt möjligt att sprida musik via Internet också med vanliga modem. Att överföra en låt tar ca 10 minuter med ett snabbt modem och i bästa fall 3-4 minuter med ISDN. Opackat skulle det alltså ta tio gånger längre och då skulle få besvära sig.

Slutet för musikindustrin?

Skivbolag och upphovsrättsorganisationer som Teosto i Finland förhåller sig mycket kritiskt till MP3. Orsaken är naturligtvis att det blivit så enkelt, och populärt, att kopiera sprida musik olagligt. I USA har skivbolagen vädjat till människor genom påståenden om att MP3 "tar brödet ur munnen på musiker". Här i Finland igen har det rentav publicerats infoblad där skivindustrins representanter berättar att "kopiering kan verka oskyldigt men det är ofta knytet till organiserad brottslighet såsom narkotikahandel - genom att kopiera understöder du organiserad brottslighet".

Påståendet om organiserad brottslighet hänger ihop med upphovsrättsorganisationernas oförmåga, eller ovilja, att se skillnad på de som kopierar och sprider material gratis bland vänner och de som kopierar för att sälja. Detta är två helt olika problem. Men naturligtvis är det ett bortfall i artisternas inkomst om deras musik kopieras gratis via Internet. Men varför är artister mer positivt inställda till MP3 än skivbolag?

...eller bara början?

Stora artister som Public Enemy och Prince har själva lagt upp MP3 versioner av sina låter på Internet så att vem som helst kan kopiera dem fritt. I bägge fallen vidtog artisternas egna skivbolag rättsliga åtgärder mot artisterna. MP3 gör inte artisterna överflödiga, tvärt om, MP3 ger artisterna större möjligheter. Däremot gör MP3 skivbolagen överflödiga. Exempelvis Nordic Downloadable Music (www.nordicdlm.com) är ett företag som säljer mindre kända Nordiska artisters musik i MP3 format via Internet. Musiken kostar 1/5 jämfört med musik på fysiska cd-skivor men artisterna får ändå lika mycket betalt per såld kopia.

Genom att ta bort kostnaderna för tillverkning och distribution av fysiska skivor sjunker priset på musiken till en bråkdel av tidigare utan att artisternas ersättning sjunker. Däremot verkar det rimligt att anta att människor köper fler skivor och visar mindre intresse för att olaglig kopiering om en skiva kostar 10-20 mark.

Teknologin ger också nya artister bättre möjligheter att bli hörda eftersom det inte längre krävs lika stora investeringar för att få ut en skiva.

Pröva själv!

Om du har en pc eller Mac ansluten till Internet och själv vill pröva på MP3 så behöver du ett program för att spela upp musik i MP3 format. Ett stiligt gratisprogram för ändamålet är Sonique (för Windows) som du hittar på www.sonique.com. Mac användare kan vända sig till www-cs-students.stanford.edu/~franke/SoundApp/ för gratisprogrammet SoundApp. På www.mp3.com igen hittar du praktiska råd för att använda MP3 och länkar till såväl laglig gratis musik som företag som säljer musik i MP3 format.

Carl-Magnus Dumell