dumell.net/tidningsartiklar

Internet ersätter telefonnätet

Publicerad i Hufvudstadsbladet 03.01.1999

Allt fler teleföretag har börjat flytta över telefontrafiken från telefonnätet till Internet. Det här innebär såväl billigare samtal som nya serviceformer. Som vanligt tillhör Finland föregångarna.

Alla de kablar mellan städer och mellan länder som nu utgör Internet håller på att bli viktigare än de kablar som utgör världens telefonnät. Internet, rent fysiskt och tekniskt, är ett modernare och mer flexibelt nät som täcker nästan hela världen.

De företag som nu i Finland erbjuder telefonsamtal via Internet håller genomgående lägre priser än vanliga telefonsamtal och ljudkvaliteten motsvarar ungefär GSM. Däremot råder stora skillnader mellan företagen vad gäller eventuella nya tillägstjänster och hur kunderna i praktiken skall ringa via Internet.

Slå 99577 för Internet

-Du slår bara numret "99577" först och sedan det utrikesnummer du vill ringa till så kopplas ditt samtal via Internet istället för via det vanliga telefonnätet. Du ringer alltså från en vanlig telefon till en vanlig telefon men själva ljudet överförs via Internet, säger Anssi Okkonen som är chef för Telias telefontjänster.

Telias sätt att utnyttja Internet för telefonsamtal är enkelt.

-Vi har medvetet försökt göra det så enkelt som möjligt att ringa via Internet för vi har lärt oss att kunderna vill ha tjänster som är enkla att använda.

Själva tekniken har däremot inte varit fullt lika enkel att få i funktion.

-Vi var tvungna att fixa en hel del problem som vi stötte på men nu fungerar tekniken. Vi är inte längre i något testskede utan servicen är nu öppen för alla.

I praktiken överförs ljudet via allmänna Internet tillsammans med e-post och webbsidor men också via separata Internet-kablar som enbart överför ljud.

-Vi samarbetar med olika teleoperatörer i olika länder som tar emot ljudet via Internet och överför det till telefonnätet i det andra landet.

För tillfället är det möjligt att ringa till ett tiotal länder via Telias Internet-telefonnät. Inrikessamtal är däremot inte möjliga.

-Nej, inrikessamtalen är redan så billiga här i landet att det inte finns så stort behov. Utrikessamtalen via vår nya tjänst kostar lika mycket oberoende av tidpunkt. Priset är satt så att samtalen är lite billigare än kvälls- och veckoslutspriserna med vanlig telefon så dagstid är prisskillnaden ganska stor.

Första gången en kund använder Telias nya service kopplas kunden till Telias kundtjänst.

-Vi har flera tillägstjänster på kommande så vi vill kunna informera kunderna om dem när de tas i bruk och så vill vi veta lite om vilka som använder servicen, någon annan orsak finns det inte till det här. Samtalskostnaderna kommer nog på den helt vanliga telefonräkningen, säger Okkonen.

Telefonen ett program i Windows

-Det här är evolution, telefonbolagen har börjat erbjuda datanätstjänser och vi har börjat erbjuda telefontjänster, säger Mika Virta som är verkställande direktör på Clinet.

Clinet har traditionellt inte haft några band till telefonbolag men nu representerar de i Finland ett stort internationellt teleföretag. Fram till slutet av januari är servicen öppen endast för utvalda kunder medan Clinet prövar tjänsten.

-Tekniken fungerar nog, den används redan i några andra länder, men vi vill öva upp vår egen personal för det här är en ny serviceform för oss. Någon ny bastjänst kommer detta ändå inte att bli för oss utan snarare något som ger mervärde åt vår traditionella Internetverksamhet.

Största delen av Clinets kunder är företag och nu kan de även utnyttja sina befintliga Internetanslutningar för telefontrafik. Än så länge sker samtalen via en vanlig PC med en mikrofon och högtalare och ett speciellt telefonprogram. Snart skall det också vara möjligt att koppla in företags telefonväxlar till Internet.

-Med vårt system kan du ringa från din dator till vilken vanlig telefon som helst i hela världen. Här finns inga begränsningar, du kan nå praktiskt taget alla länder i världen och du kan också ringa inrikessamtal, till och med till mobiltelefoner.

Priserna är 15-30% billigare än via vanliga telefonnätet enligt Virta. Under testskedet är minutpriset till USA och några andra länder endast 15 penni per minut vilket tyder på att teknologin är ordentligt mycket billigare än traditionell telefonteknologi vilket kan komma att synas tydligare när konkurrensen kommer igång.

-Även privatpersoner med modem som är våra kunder kan använda servicen men då måste kunden betala lokalsamtalsavgift för modemkontakten till oss. Om du har en fast anslutning till Internet, vilket många företag har, behöver du inte ens betala det, säger Virta.

Bildtelefon, e-post - allt blir ett

-Vi gör det här på Internets villkor, inte på telefonens. Utomlands har vårt projekt väckt stor uppmärksamhet, säger Mika Uusitalo som är teknologichef på Sonera.

Även Soneras system är ännu i testskede med några företag som fungerar som testkunder.

-Målsättningen är att integrera allt. Ljudtelefoni, bildtelefoni, e-post, www ... allt. Du skall kunna ringa från en vanlig telefon till en vanlig telefon, men också från en dator till en vanlig telefon och tvärt om. Servicen är inte bunden till någon speciell typ av apparat.

Uusitalo talar om hur det kommer att bli möjligt att via en webbläsare förvandla vilken dator var som helst i världen till din lokala telefon där du kan ta emot dina faxmeddelanden, telefonsamtal, e-post meddelanden och så vidare.

-Endast fantasin är gränsen för hur det här kan utvecklas.

Teknologin som Sonera använder har delvis köpts in och delvis utvecklats internt inom Sonera.

-Sonera är varken ett mjukvaru- eller hårdvaruföretag så vi har köpt in så mycket som möjligt, huvudsakligen av amerikanska företag, men också varit tvungna att uppfinna ett och annat själva. Det här är typiskt för ett modernt utvecklingsprojekt.

Enligt Uusitalo är telefonin är nu i samma situation som datatekniken för 20 år sedan då de stora centraldatorerna konkurrerades ut av små persondatorer. Nu håller de stora telefonväxlarna och telefoncentralerna på att ersättas av små, flexibla Internetservrar.

-Experterna har länge talat om att vi är på väg mot något sådant här. Nu är vi där, nu har vi denna teknik. Jag tror att en betydande del av all telefontrafik kommer att gå via Internet inom fem år, säger Uusitalo.

Carl-Magnus Dumell