dumell.net/tidningsartiklar

Windows 98 och MacOS 8.1

Publicerad i Jakobstads Tidning 13.03.1998

Windows 98 börjar vara klar och det mest intressanta är att förändringarna är så små. Faktum är de att kopior av Windows 95 som sålts under det senaste året innehåller majoriteten av de tekniska finesser som kommer att marknadsföras som nyheter i 98:an. Apple har också kommit ut med en ny version av sitt operativsystem: MacOS 8.1. Denna nya version är vad 8.0 borde ha varit och lite till. Men låt oss börja med Windows.

Windows 98 finns redan till salu. Det är visserligen frågan om en förhandsversion, men Microsoft försöker med reklamkampanjer sälja 100.000 kopior åt vanliga konsumenter för ca 150 mark styck. Synen på datorprogram har förändrats. Istället för att se datorprogram som enskilda isolerade produkter som förnyas då och då har datorprogram börjat uppfattas som en pågående service som kontinuerligt underhålls och förbättras. Denna kontinuerliga utveckling inleddes i och med Windows 95 som hittills utkommit i tre olika versioner och den fjärde kommer Microsoft nu att döpa till Windows 98.

Få nyheter i 98an

I marknadsföringsmaterialet för Win98 lyfts bland annat följande nyheter fram: snabbhet tack vare det nya FAT32 filsystemet, ökad säkerhet genom att ScanDisk automatisk körs i vissa situationer och understöd för ny hårdvara som USB (Universal Serial Bus som jag skrev om i april) och AGP (Accellerated Graphics Port).

Allt det här har redan funnits i nyaste Windows 95 versionen som kom ut för över ett år sedan (OSR2 som jag skrev om i juni). Endast understödet för AGP och USB är lite nyare, det dök upp i Win95 först för några månader sedan.

Dessutom försöker Microsoft göra en stor poäng av att Internet integrerats i Win98. I själva verket sker denna integrering genom finesserna i företagets webbläsare Internet Explorer 4 som företaget delat ut gratis sedan i höstas och som erbjuder samma möjligheter i Windows 95. De flesta större förändringar är just tilläggsprogram som följer med Win98, inte finesser i själva operativsystemt.

Men visst finns det riktiga nyheter också i själva operativsystemet även om de flesta är rätt obetydliga för vanliga användare. Den kanske viktigaste nyheten är att s.k. drivrutiner (program som behövs för att få tillbehör som grafikkort, ljudkort och skrivare att fungera) för Windows 98 och Windows NT kommer att vara likadana. För de som använder NT kommer det här att innebära en förbättring eftersom många tillbehör hittills enbart haft drivrutiner för 95 och alltså inte fungerat i NT. För Windows 95/98 använder innebär de gemensamma drivrutinerna däremot ingen märkbar förändring.

Styrkan ligger i att steget är litet

De som kommer ihåg förändringen mellan Win 3.1 och 95 kommer att tycka att steget till 98 är odramatiskt och detta är Microsofts avsikt. När Win95 lanserades underskred försäljningen förhoppningarna och orsaken var att företag inte ville installera ett nytt och annorlunda operativsystem eftersom de flesta anställda i så fall skulle behöva omskolning. Idag installeras det fortfarande Windows 3.1 i många datorer på företag av just denna orsak. De flesta privatpersoner igen nöjer sig med det som fanns i datorn när de köpte den, och även om de inte nöjer sig tror de sig inte klara av att installera ett nytt operativsystem. De som tycker det är roligt att installera nya operativsystem och testa nya finesser börjar procentuellt sett vara en marginell kundgrupp. Microsofts avsikt är helt klart att Win98 skall vara en förbättrad version av Win95 som alla utan problem skall kunna övergå till och inte ett nytt operativsystem.

Ikonkonceptet, att representera så mycket som möjligt med enkla symboler, som teknologerna kokade ihop för Windows 3.1 verkade kul men visade sig vara totalt misslyckat. Snabbt såg skärmen ut som en amerikansk julgran, fylld med små färggranna symboler som i nio fall av tio inte ens antydde vad som dolde sig bakom dem. Efter ikonfiaskot började de flesta stora programtillverkare investera i laboratorier där psykologer analyserar hur vanliga användare använder datorer och reagerar på olika grafiska lösningar. I Windows 95 dumpades ikonerna (även om många på eget bevåg fyller skärmen med dem) och de nya lösningarna är så mycket noggrannare genomtänkta än de var i 3.1 att de inte behöver ändras, åtminstone inte ännu.

Win98 må vara ett litet steg, men det är stadigt och i rätt riktning.

MacOS 8.1

MacOS 8 som blev klart senaste höst var ett stort steg framåt för Macintosh men inte lika stort som många hade förväntat sig. Speciellt besvikna var många på att åttan lätt kraschade.

Apple skrapade ihop ett gäng duktiga programmerare, gav dem en ordentlig budget, en deadline och uppgiften att fixa så många av felen som möjligt i åttan. Enligt Apples PR killar visade sig felen sist och slutligen var så få att de snabbt kunde åtgärdas. Med tid och pengar kvar att spendera började gruppen på eget bevåg lägga till finesser som de skulle ha velat se redan i den ursprungliga 8.0 versionen. I praktiken påminner många av förändringarna i 8.1 om förändringarna i Windows 98.

Nya MacOS 8.1 är kännbart snabbare och stabilare än 8.0 (kraschar lika sällan/ofta som Win95) samtidigt som det förberetts för kommande teknik som DVD. De som redan köpt 8.0 kan gratis ladda ner uppdateringen till 8.1 från www.apple.com.

Carl-Magnus Dumell