dumell.net/tidningsartiklar

Skaffa en färsk webbläsare

Publicerad i Åbo Underrättelser 12.10.1996

Webbsidan du tittar på har bara en stor ruta där du förväntar dig en bild. Du ser ett ord som du tycker du borde kunna klicka på men inget händer. Texten på sidan talar om en pingvin som springer omkring på skärmen och du har ingen aning om vad det är frågan om. Verkar det bekant? När uppdaterade du senast din webbläsare? Inte använder du väl fortfarande samma webbläsare som fanns färdigt installerad i datorn när du köpte den?

Trots att det på var och varannan webbsida finns små ikoner i stil med "Get Netscape Now!" och "Free:Microsoft Internet Explorer" avsedda att locka Internetanvändare att ladda ned de nyaste versionerna av webbläsarna så är det inte alla som gör det. Speciellt för den som inte använder datorn till annat än textbehandling kan det verka lite avskräckande att börja byta webbläsare. Jo, du behöver trycke på både en och annan knapp för att uppdatera bläddraren och det kan ta upp till en halv timme att hämta den nya bläddraren via Internet, men det är meningen att alla skall kunna göra det. Speciellt om du använder Macintosh eller Windows 95 är proceduren enkel och inte är det speciellt svårt med Windows 3.1 heller speciellt svårt om du kan så mycket om datorn att du känner dig van vid "DIR" och "CD" kommandot.

Netscape eller Microsoft?

Det finns två bläddrare att välja mellan: Netscapes Navigator och Microsofts Internet Explorer. De nyaste versionerna av bägge programmen lystrar till versionnumret 3.0. Vilken skall du då välja? Om du använder Macintosh eller Windows 3.1 är Netscapes Navigator bättre. Om du använder Windows 95 kan du singla slant om saken. Värt att komma ihåg är att Internet Explorer är ett gratisprogram medan Netscapes Navigator endast är gratis för lärare och studerande medan övriga bör betala en licensavgift. Licensavgiften kan betalas vid, till exempelvis, PC SuperStore här i Åbo. Alla har dock rätt att gratis ladda ned Navigatorn och pröva den.

Netscape Navigator

Starta din gamla bläddrare och ta en titt på adressen www.netscape.com/comprod/mirror/client_download.html. Rubriken lyder "Download Netscape Navigator Software" och sen kommer tre punkter med text som du kan hoppa över. Nu borde du se fyra rader med text där varje rad följs av valbara alternativ.

Den första raden lyder "Desired produkt" och därefter står "Select a Product". Här väljer du vad det är du vill ladda ned. När du klickar på "Select a Produkt" får du fram en lista med alternativ. Nu kommer du att se flera olika typer av Netscape Navigatorn i listan. "Netscape Navigator 3.0 - Standard" är själva webbläsaren, "standard plus component" är webbläsaren plus några extra finesser som webbtelefon och liknande. "Netscape Navigator 3.0 Gold" igen är webbläsaren med inbyggd editor med vars hjälp man kan konstruera egna webbsidor. Om du bara behöver en webbläsare så välj "Netscape Navigator 3.0 - Standard". Följande punkt är "Operating System". Välj på motsvarande vis vilket operativsystem du använder, till exempel Macintosh, Windows 3.1 eller Windows 95. Tredje punkten är vilket språk du vill ha programmet på: "desired language". Välj "U.S. English" för trots att "Swedish" finns i listan så finns det ingen svensk version av Netscape. I fjärde punkten väljer du var du befinner dig: "Your Location". Välj "Europe". Nu har du gjort de val du behöver göra och kan klicka på knappen "Click to Display Download Sites". Sidan du tittat på kommer nu att laddas in på nytt och när du ser längre ned på sidan kommer du att hitta en lista över datorer i europa från vilka du kan kopiera programmet. Listan består av rader i stil med "Download: University of Economics, Austria". Ordet "Download" i början av varje rad är en link. Klicka på något av dessa "download" och din nya version av Netscape Navigator kommer att laddas ned. Datorn kommer att fråga dig var på hårdskivan den nya bläddraren skall sparas tillfälligt medan den laddas ned. Om du är en Macintosh användare så klicka bara på "OK" och om du är en Windows användare så ändra datorns förslag, till exempel till c:/ eller c:/tmp.

Om du är en Macintosh användare kommer en installationsikon att dyka upp på "desktopen" när bläddraren laddats ned. Klicka på ikonen och installationsprogrammet kommer att fråga om du vill installera programmet till foldern "Netscape" vilket du antagligen vill. Det är antagligen också här du har den gamla versionen av Netscape och den kommer då att skrivas över och så att du i fortsättningen endast har den nya versionen. Om du använder Windows 95 kommer installationsprogrammet automatiskt att startas när den nya bläddraren laddats ned. Installationsprogrammet kommer att föreslå vad som skall installeras vart och du behöver bara godkänna förslagen. Om du fortfarande använder Windows 3.1 måste du starta programmet två gånger. Gå till DOS-prompten och kör filen som nyss laddats ned, den kommer att heta något avsrkäckande i stil med "n16e30.exe". Nu kommer installationsprogrammet att skapas under ett namn i stil med "install.exe" och det skall du köra från Windows som du kör vilket installationsprogram som hellst. Installationsprogrammet kommer sedan att göra några förslag som du bara behöver godkänna.

Microsoft Internet Explorer

Om du vill ladda ned Microsofts Internet Explorer istället går du till www.microsoft.com/ie/download istället. Sidan ser kanske lite råddig ut med mycket text i olika kollumnet men mitt på sidan står det "IE 3.0 for Windows 95 and Windows NT 4.0", dvs den version du vill ha om du är en Windows 95 användare. Om du vill ha någon annan version, till exempel Internet Explorer 2.0 för Macintosh, så kan du klicka på meningen varvid en lista på alternativ dyker upp bland vilka du kan välja önskad version av programmet. Klicka på knappen nedanför där det står "Next" och du får välja språk och hur omfattande version av bläddraren du vill ha. "U.S. English - full install" är förhandsvalt men du kan ändra det till "U.S. English - typical install" eller "minimum install" beroende på hur mycket "kringutrustning" du vill ha för din bläddrare. Om du inte är intresserad av Internettelefoner och liknande kan du välja "minimum install". Klicka igen på "Next" och du kommer att få en lista över olika organisationer du kan ladda ned bläddraren från. Bäst är att välja någon organisation i Europa, till exempel i Tyskland, så råkar du inte ut för eventuella trafikstockningar på Atlantkabeln. Klicka på länken "msie30.exe" till höger om organisationen för att börja ladda ned. En ruta dyker upp där du frågas var programmet skall sparas medan det laddas ned. Klicka bara på "ok" och efter 10-30 minuter har programmet kopierats till din dator varvid installationsprogrammet automatiskt startas. Det enda du behöver göra är att godkänna installationsprogrammets alternativ. När installationsprogrammet är klart ber den dig starta om datorn och sedan kan du se alla de där bilderna och animerade pingvinerna.

Carl-Magnus Dumell