dumell.net/tidningsartiklar

Netscape 6 leder våg av alternativa webbläsare

Publicerad i Hufvudstadsbladet 17.12.2000

Idag är 80-90% av världens webbläsare Internet Explorer samtidigt som det finns fler bra alternativ än någonsin tidigare.

Netscape 6 lanserades för några veckor sedan, ungefär 3 år efter att förra versionen blev klar. Under dessa tre år har mycket hunnit hända: Netscape gick i praktiken i konkurs, Microsoft tog över bortemot 90% av marknaden, Netscapes källkod offentliggjordes och vidareutvecklades öppet genom den fristående organisationen Mozilla.

Netscapes problem började sommaren 1996 då Microsoft lanserade version 3 av Internet Explorer och användare började överge Netscapes webbläsare. Få känner till att Netscapes webbläsare faktiskt kostade 50 dollar och fick användas gratis enbart av studerande och lärare. Netscape hade inget annat alternativ än att börja dela ut sin webbläsare gratis för att kunna tävla med Microsoft. Medan Microsoft kunde finansiera utvecklingen av IE med pengar från andra håll, exempelvis från försäljning av Windows och Word, så hade Netscape inga andra nämnvärda inkomstkällor.

Trots en pressad ekonomi utvecklade Netscape version 4 av sin webbläsare men de ekonomiska problemen satte sina spår i produkten. När Microsoft kort därefter blev klar med IE 4 som blev oerhört populär stod det klart att Netscapes situation var ohållbar. När Netscape insåg att de inte själva hade resurser att tävla med Microsoft valde de i februari 1998 att göra källkoden till sin webbläsare fritt tillgänglig för alla, "open source" som det heter. Webbläsaren var inte längre en produkt som tillhörde Netscape utan den tillhörde alla, i gengäld hoppades Netscape att "alla" också skulle delta i utvecklingsarbetet på ideell basis, på samma vis som Linux utvecklats. För att koordinera arbetet grundade Netscape en fristående organisation vid namnet "mozilla.org".

Innan Mozilla hunnit ge något resultat tog Netscapes pengar slut och i november 1998 upphörde de att existera som självständigt företag och blev en del av Internetleverantören AOL (America On-Line). Sen dess har Netscape levt ett stillsamt liv, endast marginella förbättringar har gjorts åt Netscape 4 medan Microsoft fortsatt att storma framåt. Idag har Microsoft bortemot 90% av marknaden och deras Internet Explorer 5.5 är tekniskt överlägset i jämförelse med Netscape 4 som inte utvecklats nästan alls på tre år. Någon Netscape 5 finns inte för Netscape hoppade rakt från 4 till 6 i sin namngivning för att ha en högre versionnummer än IE.

Mozilla.org

När Netscape grundade Mozilla hade de säkert hoppats på snabbare resultat men människor var inte lika villiga att offra sin egen tid till ett projekt som startats av ett stort företag som de var att hjälpa till med utvecklingen av, exempelvis, fullständigt ideella Linux. Netscape upptäckte snart att de flesta som deltog i Mozilla var deras egna ingenjörer som de redan betalade lön åt, speciellt många frivilliga idealister deltog inte. Det tog 32 månader för Mozilla att en hyggligt fungerande webbläsare.

En webbläsare består av många delar, den viktigaste tolkar HTML koden och ritar upp webbsidan på mottagarens skärm. Mozilla har utvecklat denna komponent under namnet Gecko. Dessutom har Mozilla också utvecklat alla andra komponenter som behövs för en komplett webbläsare. Netscape valde att använda Gecko från Mozilla och göra de övriga komponenterna själv, framför allt då användargränssnittet, dvs den del av webbläsaren som vi ser på rutan i form av bland annat knappar och menyer. Onekligen har Netscape genom Mozilla fått tillgång till teknologi som är bättre än vad de skulle ha klarat av att utveckla helt på egen hand, men nackdelen, ur Netscapes synvinkel, är att de inte har ensamrätt till den.

Mozillas uppgift var ju att utveckla en komplett webbläsare (www.mozilla.org) och det har de gjort och den kan människor välja istället för Netscapes. Den senaste versionen är Mozilla 0.6 och innehåller samma version av Gecko som Netscape använder i Netscape 6.0. Skillnaderna mellan Mozilla 0.6 och Netscape 6.0 är rätt små och berör närmast vissa tilläggsprogram som e-post program och liknande samt användargränssnittet. Men ett större problem för Netscape är andra kommersiella företag som drar nytta av Mozilla.

Ett av de få företag utöver Netscape som deltagit i Mozilla är Neoplanet (www.neoplanet.com) som haft sex ingenjörer anställda för att delta i arbetet med Mozilla. Hittills har Neoplanet hållit en låg profil men nu börjar de skruva upp sin marknadsföringskampanj. Deras webbläsare Neoplanet 5.2 bygger också på teknologi utvecklad inom Mozilla och deras kommande Neoplanet 6 kommer att innehålla en nyare version av Gecko än Netscape 6 använder tillsammans med ett mycket konfigurerbart användargränssnitt vilket är Neoplanets starka sida.

Effektivt Nordiskt alternativ

Helt på sidan om Internet Explorer och Netscape/Mozilla så har Norska Opera Software (www.opera.com) utvecklat en liten och effektiv webbläsare vid namn Opera. Företaget räknade med att en hel användare skulle vara beredda att betala 35 dollar för en liten och effektiv webbläsare men de hade fel. Operas marknadsandel är näst intill noll. I ett försök att överleva har företaget nu börjat erbjuda senaste versionen 5.0 gratis men med en liten ruta för reklamer. Registrerade användare får en version utan reklamer. Opera är en suverän webbläsare, den är liten och snabb trots att den understöder de senaste standarderna så som HTML 4 och CSS. Dessutom har Opera en rad små finesser som ett ”presentationsläge” där du kan använda den som ett alternativ till Microsoft presentationsprogram Power Point och en möjlighet att enkelt förstora upp eller ner en webbsida.

Du behöver endast ladda ner 2 MB vilket är ungefär en tiondel i jämförelse med Netscape och Internet Explorer. Storleken i kombination med att Opera är allmänt effektivt byggd gör att den är imponerande snabb även i lite äldre maskiner med lite minne. Om du tycker att nya versioner av Netscape eller IE är för tröga i din dator lönar det sig att pröva Opera. Och om du inte tycker att Netscape eller IE är trögt kommer du kanske att tycka det efter att du upplevt Opera. Det finns versioner för såväl Windows som Linux, EPOC och BeOS. Mac versionen är däremot inte klar ännu.

Carl-Magnus Dumell