dumell.net/tidningsartiklar

Skivan dör – länge leve musiken

Publicerad i Hufvudstadsbladet 07.05.2000

Musik kopieras via Internet. Skivbolagens tid är över, musikbolagens tid är inne.

Med våra allt kraftfullare datorer, allt fler digitala apparater och allt snabbare Internetförbindelse flyter all slags data allt smidigare. Text har redan länge rört sig i digital form, senare bilder, nu musik och snart video. Övergången till informationssamhället är smärtsam för de som är vana att betrakta lagringsmediet istället för innehållet. Just nu är det skivbolagen som lider.

Att skilja musiken från skivan

Mp3.com är ett börsnoterat musikföretag. Via Mp3.com kan du beställa cd skivor som sedan skickas åt dig per post, en service många företag idag erbjuder, men när Mp3.com mottagit din betalning får du också musiken överförd direkt till din dator i MP3 format så att du omedelbart kan börja lyssna på musiken du betalat för redan innan den fysiska skivan når fram per post.

Företaget erbjuder också en personifierad service där du kan ladda upp kopior av cd-skivor du äger till ett "musik-konto" på företagets server på nätet. Mp3.com har också 80.000 skivor färdigt inkopierade som du kan få tillgång till om du kan bevisa att du har samma originalskiva. Därefter kan du spela upp musiken från kontot var du än är så länge det finns en Internetansluten dator i närheten, hemma, på jobbet eller hos vänner, utan att du behöver bära med dig skivorna. För att förhindra missbruk är kontot lösenordsskyddat och även om du ger ditt lösenord åt någon annan övervakar systemet användningen så att samma konto inte används från två datorer samtidigt.

Mindre grupper och artister som inte har möjlighet att skriva skivkontrakt och göra fysiska skivor kan sälja sin musik i enbart digital form via Mp3.com till ett lägre pris än en fysisk skiva eller så kan de får en del av pengarna från reklamerna på Mp3.com. Glada amatörer kan också distribuera sin egen musik gratis via Mp3.com i hopp om att på så vis få lyssnare och så småningom bli berömda.

Skivbolagen stretar emot

Detta kan verka som en naturlig utveckling, etablerade artister säljer sin musik så som förr, tröskeln blir lägre för nya artister att etablera sig eftersom de kan börja sälja musik utan att trycka fysiska skivor och konsumenterna får snabbare och smidigare tillgång till musiken.

Men RIAA, skivindustrins centralorganisation i USA (Record Industry Association of America) är av annan åsikt, enligt dem är Mp3.com:s verksamhet helt enkelt piratkopiering. RIAA anser att Mp3.com bryter mot upphovslagstiftningen genom att ge människor tillgång till kopior av cd skivor på nätet även om användarna först måste bevisa att de äger samma fysiska skiva. I ett färskt beslut håller domstolen med RIAA.

RIAA har aktivt motarbetat användningen av MP3. Enligt chefen för Mp3.com, Michael Robertson, ”stämmer RIAA först och frågar sen”. Först stämde RIAA företaget Diamond Multimedia, ett stort Amerikanskt elektronikföretag, som tillverkade en bärbar MP3 spelaren som gör det möjligt att lyssna på musik i MP3 format också annanstans än vid datorn. RIAA försökte förbjuda spelarna men förlorade målet. Idag tillverkar en rad elektronikföretag, bland annat Sony, Samsung och Philips, bärbara MP3 spelare och detta är inte längre någon märkvärdighet. Spelarna har blivit populära eftersom de är små, drar mycket lite ström och saknar rörliga delar vilket gör att de tål skakningar.

Fallet Napster

Det som RIAA oroar sig för är att musiken kan spridas okontrollerat via Internet när den väl överförts till MP3 format och hamnar i en dator. Napster är ett exempel på detta. Företaget Napster som gör ett datorprogram med samma namn har de senaste veckorna ständigt varit i nyheterna, bland annat efter att gruppen Metallica stämde företaget, och tre universitet där studerande använde det, för massivt upphovsrättbrott.

När du använder Napster skapar programmet en lista över vilka låtar du har i din dator i MP3 format och listan blir synlig för andra Napster användare samtidigt som andra Napster-användares listor blir synliga för dig. Sen kan alla inblandade plocka åt sig låtar från varandras listor. Företaget Napster anser sig inte vara ansvariga för hur människor använder programmet. Napster skriver på sina webbsidor att programmet inte får användas för att överföra upphovsrättsskyddat material utan endast fri musik (exempelvis självgjord musik) men att varje användare själv i sista hand ansvarar för hurdant material han eller hon gör tillgängligt för andra och väljer att kopiera av andra. Det finns ett prejudikat som stöder Napster från 1984 då högsta domstolen i USA frikände Sony efter att filmbolag väckt åtal för hur Sonys videobandseplare använts. Napsters verksamhet är ändå ifrågasättbar och exempelvis Mp3.com som försöker skydda artisternas rättigheter tar kraftigt avstånd från Napsters sätt att använda MP3.

Billigare musik eller digitala lås?

RIAA skulle vilja se att MP3 formatet ersätts av ett format med inbyggda spärrmekanismer och att alla program och apparater för att spela upp musiken respekterar dessa spärrmekanismer. En sådan mekanism kunde vara att upphovsrättsinformation finns inkodad i musiken så att musiken kan spåras. En annan mekanism är en räknare som kodas in i musiken och anger hur många gånger låten kopierats och när låten kopierats fler gånger än tillåtet vägrar spelaren att spela upp musiken. Digitala certifikat kan också användas så att musik du köper kodas så att den endast kan spelas upp i apparater som innehåller just ditt digitala certifikat, dvs digitala identitetsbevis. Det pågår ett projekt för att förverkliga sådan här teknologi och det går under namnet SDMI (Secure Digital Music Initiative).

Men tekniska begränsningar tenderar att vara krångliga och de är aldrig helt säkra. Dessutom är det oklart hur stora restriktioner företag kan lägga på en produkt som konsumenten betalat för. Många MP3 förespråkare, bland annat Barlow, anser också att tekniska begränsningar inte är hållbara utan att förändringen måste ske i affärsidén. Det populäraste förslaget är att göra musik så billig att det inte är värt besväret att göra olagliga kopior. Med hjälp av digital distribution via Internet utan fysiska skivor och mellanhänder så som skivbolag hävdar förespråkarna att detta kunde vara möjligt. Detta är en tanke som inte tilltalar just skivbolagens takorganisation RIAA och enligt chefen för Mp3.com är det här skon klämmer. Enligt Robertson är skivbolagen inte intresserade av att skydda konstnärerna utan motarbetar den tekniska utvecklingen för att skydda sin egen föråldrade affärsidé.

Gruppen Public Enemy var den första stora gruppen som själva lade ut några av sina egna låter gratis på nätet och de blev stämda av sitt eget skivbolag. Public Enemy bröt förhållandet med skivbolaget och distribuerade sin följande singel direkt till konsumenter i digital form via webben.

John Barlow, tidigare sångtextförfattare i gruppen Greatfull Dead och grundare av medborgarrättsorganisationen ”Electronic Frontier Foundation” anser att har skivbolagen tagit till alla juridiska trick de kan tänka sig för att försvara sin existens, men att de ändå kommer att dö för deras tid är över. Barlow har uttryckt saken så här: ”upphovsrättslagstiftningen är idag till för att skydda publicerare men den digitala revolutionen kan ge tillbaks kontrollen till de som skapar, till artisterna”.

Vad är MP3?

En av arbetsgrupperna inom ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen) är MPEG, Motion Picture Experts Group (Expertgruppen för film). MPEG består av ett hundratal experter från elektronik- och mediaföretag och universitet. Gruppen arbetar för att få fram standarder för digital hantering av video och ljud. Hittills har tre standarder slagits fast: MPEG1 för lagring av video och ljud, MPEG2 för digital-tv och MPEG4 för multimedia.

MPEG1 består av en metod för att hantera video och tre olika metoder för att hantera ljud: Audio Layer I, II och III. Exempelvis Layer 2 är den teknologi som används i digitala radiosändningar vilka nyss kommit igång i Finland. Men det är denna tredje och mest avancerande metod för att hantera ljud, "MPEG1 - Audio Layer III" som kallas MP3 och som vänt upp och ned på hela musikindustrin. Det speciella med alla MPEG teknologierna är att ljudet "packas" så att det tar mindre utrymme. Ljud lagrat i MP3 format låter lika bra som en cd men tar bara 1/10 av utrymmet.

Ljud på en cd-skiva byggs upp av ca 1,2 miljoner ettor och nollor per sekund. MP3 åstadkommer samma ljudkvalitet med 128.000 ettor och nollor per sekund. En ännu nyare MPEG standard för ljud är AAC (Advanced Audio Codec) som just nu håller på att tas i bruk och den är ännu mer effektivt än MP3. Flera företag har också sina egna teknologier som konkurrerar med de allmänna MPEG standarderna, de mest nämnvärda är Microsoft med ASF (Active Streaming Format) och RealNetworks med RealAudio.

Carl-Magnus Dumell