dumell.net/tidningsartiklar

Fickdatorer, webbplattor och Transmeta

Publicerad i Hufvudstadsbladet 19.11.2000

Energisnåla processorer för bärbara- och handhållna datorer är Transmetas nisch. Men kan Transmeta verkligen revolutionera datorbranschen och konkurrera med Intel?

Transmeta utvecklade sina processorer i många år i skydd av ett synligt hemlighetmakeri som delvis var tänkt att väcka nyfikenhet för företaget. Finansiering fick Transmeta av flera kända privata investerare. En bidragande orsak till nyfikenheten för företaget var att finlandssvensken Linus Torvalds som skapade Linux operativsystemet anställdes av Transmeta våren 1997. Men nu är hemlighetsmakeriet över. Crusoe processorerna har funnits på marknaden en tid och nyligen börsnoterades företaget. Trots den rådande försiktigheten bland investerare vad gäller teknologiföretag just nu sköt Transmetas aktier i höjden. Men hur bra är egentligen Transmetas processorer och vad kommer konkurrenten Intel att göra för att försvara sig?

Pentium klumpig men snabb

Tekniskt sett skiljer sig Transmetas Crusoe processorer från alla andra. Intel har snabbat upp sina Pentium processorer bland annat genom att göra dem mer komplicerade. En processor utför en serie instruktioner. Gamla Intel processorer utförde dem en i gången i tur och ordning men nya Pentium processorer kan utföra allt fler instruktioner parallellt. För att lyckas med detta måste processorn innehålla elektronik som analyserar kommande instruktioner och avgör vilka som är oberoende av varandra och därför kan utföras parallellt. Om första instruktionen adderar två tal och följande instruktion använder resultatet till något kan dessa två instruktioner inte utföras parallellt eftersom den andra instruktionen måste vänta på resultatet från den första.

Ett av Intels stora problem är att deras processorer fortfarande baserar sig på samma X86 teknologi som 8086 processorn i de första IBM PC datorerna 1981. Följaktligen måste Intel bygga in diverse komplicerade tekniska finesser i sina processorer för att få upp hastigheten och till exempel kunna göra sådana moderna saker som utföra instruktioner parallellt. Men ju mer komplicerad processorn är, dvs ju fler komponenter den innehåller, desto mer ström drar den också och desto dyrare är den att tillverka. Att överge det gamla instruktionsspråket är inte någon självklar lösning för under de senaste 20 åren har det hunnit skrivas en hel del datorprogram för denna miljö, exempelvis Windows och allt som hör till det...

Enkla och strömlinjeformade konkurrenter

Men det finns de som gått en annan väg. De Japanska företagen Hitachi och NEC tillverkar båda enkla processorer som kräver att programmen skrivs speciellt för dessa processorer. Även Intel tillverkar nu en processorserie som följer denna filosofi: StrongARM. Microsofts nedbantade version av Windows, Pocket Win, som används i handhållna datorer har anpassats för dessa processorer . Den populäraste fickdatorn av alla, Palm från 3com, använder Motorolas DragonBall processor som är en strömsnål och modernare version av klassiska 680x0 processorerna som användes i Amiga, Atari och Macintosh på 80-talet och en bit in på 90-talet.

Transmeta har gått en unik medelväg och förenar dessa två världar. Crusoe datorer innehåller ett speciellt datorprogram som översätter X86 instruktioner till Crusoes eget enkla och strömlinjeformade instruktionsspråk. I samband med den här omvandlingen utförs också alla de kontroller som Intels processorer gör med hjälp av hårdvara. När användaren startar ett program i en dator med Crusoe processor tar det först några sekunder medan datorn omvandlar X86 instruktionerna och utför diverse kontroller, exempelvis vilka instruktioner som kan utföras parallellt. Först därefter startar programmet men då har det översatts till Crusoes instruktionsspråk och kan hanteras av den enkla och strömsnåla Crusoe processorn.

Lite energisnålare, lite långsammare

Intels dominerande ställning på marknaden har lett till att företaget har råd att satsa enormt på forskning och utveckling. Inte ens Transmetas radikala nya infallsvinkel är tillräckligt för att överträffa Intel. Crusoe är energisnålare än Intels processorer men Crusoe är också långsammare. Skillnaderna är märkbara men inte så stora att Crusoe skulle vara något självklart hot mot Intel. Några exakta siffror om skillnaderna existerar inte ännu för det är svårt att mäta på grund av processorernas olika funktionsprinciper. Men Intel har noterat hotet och satsar nu kraftigt på att göra sina egna processorer strömsnålare och har utlovat nya strömsnåla modeller till mitten av 2001. Analytiker vid företaget Meta Group skrev nyligen att de räknar med att Intel kommer att ta in en stor del av Transmetas försprång inom 18 månader.

I första hand är det Japanska företag som börjat använda Crusoe processorer i sina minsta bärbara datorer. Exempelvis Sony, NEC och Fujitsu har några modeller som använder Crusoe och nu har Casio meddelat att de kommer att ansluta sig till skaran. Däremot meddelade IBM att de övergett sina planer på att börja använda Crusoe. Även Compaq som är delägare i Transmeta förhåller sig försiktigt till användningen av processorn i sina egna bärbara datorer.

I första hand har Crusoe väckt intresse i nya typer av ”webbapparater” som inte är traditionella bärbara datorer eller fickdatorer. Ett av de främsta exemplen är en ”webbplatta” från Gateway. I princip en tangentbordslös bärbar dator med beröringskänslig skärm avsedd för att surfa på nätet med.

Transmeta har också meddelat att deras processorer kommer att användas i experimentell utrustning som Amerikanska armén använder, exempelvis en dator som finns inbyggd i kläderna med en bildskärm i bältet eller med en liten skärm framför ena ögat.

Transmeta riskerar att bli ett marginellt nischföretag men mycket beror på hur snabbt Intel klarar av att få ner energikonsumtionen i sina egna processorer.

Carl-Magnus Dumell