dumell.net/tidningsartiklar

Alternativ till Windows?

Publicerad i Jakobstads Tidning 21.03.1996

Året är 1981 och Microsofts MS-DOS är operativsystemet som IBM väljer att leverera med sina nya mikrodatorer IBM PC. Först nu, 15 år senare, börjar människor överge operativsystemet som vid det här laget är så föråldrat att det borde ha ett tudelat latinskt namn. Om vi lämnar de Unix liknande operativsystemen till en annan gång, vad finns det då man kan övergå till?

Windows

Idag har Windows hunnit bli något av ett krångligt begrepp eftersom det nu finns tre olika varianter i användning: Windows, Windows 95 och Windows NT. Windows (version 3.1) har varit populärt i flera år och är inte ens ett operativsystem utan ett grafiskt tillägg till MS-DOS. Trots att Windows inte direkt imponerar i tekniska avseenden så har det blivit oerhört populärt eftersom det betydligt underlättar datorns användning.

Windows 95 skiljer sig i två avseenden markant från version 3.1. För det första är Windows 95 ett riktigt operativsystem, alltså inget tillägg till DOS, och för det andra är Win95 nästan asketiskt i jämförelse och använder symboler mer sparsamt än sin föregångare. I Windows 3.1 drunknade den intuitiva grundtanken ofta under mängder av små symboler som snabbt fyllde skärmen och gav ett kaotiskt intryck.

Windows NT är ett avancerat operativsystem huvudsakligen avsett för lite större datorer och behov. Tidigare har Microsofts operativsystem fungerat endast på mikrodatorer med Intels processorer (486, Pentium och så vidare) men WinNT fungerar även på stordatorer med processorer som DECs Alpha. I WinNT har Microsofts ett operativsystem som kan tävla med Unix liknande operativsystem.

En spännande idé som Microsoft nu har är att fusionera WinNT med Win95. Tekniskt har fusionen egentligen redan ägt rum i och med att WinNT har nästan alla Win95s funktioner och NT 4.0 som borde komma senare i år har redan nu i förhandsversionerna Win95s utseende.

WinNT har goda möjligheter att bli morgondagens operativsystem och det förefaller nästan som om Microsoft med sina enorma Win95 kampanjer försöker dölja WinNTs segertåg. Sakta men säkert tar WinNT marknadsandelar och ingen tycks fästa någon större uppmärksamhet i denna bransch där allt nämnvärt brukar ske under intensiva förhållanden.

OS/2

IBM har länge haft ett operativsystem som varit överlägset Windows men få har vetat om det. I och med senaste versionen av OS/2 drog IBM äntligen igång en intensiv reklamkampanj och marknadsförde version 3.0 av sitt operativsystem som "OS/2 Warp". Warpen lanserades strax före Win95 och de flesta valde att vänta på Win95 så när Warpens försäljning ökade dramatiskt i december samtidigt som Win95 inte alls blev den julklappssuccé Microsoft förväntat tog IBM ut allt de kunde av tillfället. "Vi väntade oss att försäljningen skulle öka efter att kunderna haft en chans att bekanta sig med Windows 95", sa Wally Casey från IBM.

Under december såldes en miljon kopior av Warpen varvid det totalt antalet sålda Warp kopior steg till sex. Dessa siffror bleknar dock när man ställer dem mot Microsofts: 7 miljoner kopior av Win95 de sex första veckor jämfört med fyra miljoner kopior av Warp första året.

Ett annat problem är att IBM ännu inte lanserat OS/2 för sina PowerPC baserade datorer utan säljer dem med konkurrerande WinNT eller egna unixvarianten AIX. IBM har i alla fall dragit upp riktlinjerna för OS/2s framtid och tyngdpunkten skall ligga på nätverk som är en av IBMs starka sidor.

MacOS

Många rykten beträffande Apple har cirkulerat med anledning av företagets dåliga ekonomi men efter att Gilbert Amelion tillträtt som ny chef upphörde ryktena. Speciellt vad gäller Apples operativsystem, MacOS, så tycks utvecklingsarbetet vara i full fart för den senaste versionen (System 7.5, update 2.0) lanserades den elfte denna månad. En intressant detalj är att Apple understryker hur nära de samarbetat med Microsoft för den här uppdateringen.

Traditionellt har Apples operativsystem och Macintoshdatorer varit helt knutna till varandra men nu håller MacOS på att blivit öppnare. En orsak är att Apple nu har två typer av maskiner: 68000 och PowerPC baserade vilket är ett steg mot ett öppet operativsystem. Dessutom borde det snart gå att köra Apples operativsystem på IBMs PowerPC baserade datorer IBMs operativsystem (AIX och så småningom OS/2), såväl som Microsofts WinNT, på Apples PowerPC datorer. Därutöver finns det nu utomstående företag som tillverkar Macintosh datorer på licens, vilket ytterligare är en nyhet. MacOS var det första grafiska operativsystemet och enligt många fortsättningsvis det mest användarvänliga. En möjlighet att använda MacOS på en IBM eller Windows på en Mac är en möjlighet många ser fram emot.

Carl-Magnus Dumell