dumell.net/tidningsartiklar

Locka människor till dina webbsidor

Publicerad i Jakobstads Tidning 13.09.1997

Locka människor till dina webbsidor Du har investerat massor med tid och kanske också massor med pengar i att göra webbsidor för dig själv eller för ditt företag men ingen besöker dem.

I sista hand är det alltid innehållet på dina sidor som avgör, du kan bara lura människor att besöka en dålig sida en gång men å andra sidan kommer ingen att kunna uppskatta en bra sida om de inte känner till den.

Registrera dina sidor

De absolut bästa sättet att locka människor till dina sidor är genom att komma med i populära länklistor. Det finns ämnesspecifika länkregister för nästan varje ämne du kan tänka dig.

Försök själv hitta en länklista där din sida kunde passa in och be upprätthållaren lägga till en länk till dina sidor. Om du hittar hans sidor kommer också andra att göra det och därigenom länken till din sida.

Det kan också löna sig att registrera dina sidor vid de viktigaste sökrobotarna såsom altavista.digital.com, www.hotbot.com och www.webcrawler.com. Robotar har en "add url" sida där du kan skriva in adressen till din sida. Sökrobotarnas betydelse är ändå överdriven. Det finns kring 50 miljoner sidor i en sökrobots register och det är hopplöst att få din egen sida att märkas i den mängden. Dessutom tar sökrobotarna ständigt i bruk nya och effektiva sätt för att i första hand visa stora och etablerade webbsidor framom små och okända sidor där samma sökord finns.

Gör "synliga" sidor

För att över huvud taget ha någon chans att synas i en sökrobot måste du ta vissa saker i beaktan. Många sökrobotar bryr sig enbart om de första, exempelvis, 50 orden på din sida så se till att viktiga ord nämns i början av sidan. Till och med stora företag tenderar att först nämna det som företagsledningen är stolt över och därefter det som intresserar kunden.

Ett problem är också att sidor går mot att vara alltmer grafiska men sökrobotar arbetar med text. Ett vanligt fel är att företagsnamn eller viktiga rubrikord görs som stiligt grafik och inte som text varvid ingen kommer att kunna hitta sidorna via en sökrobot.

Det bästa är att själv presentera nyckelord och beskrivningar för sökrobotar genom s.k. meta tags i början av sidan som enbart är synliga för sökrobotar. På www.webcreation.com/design/meta.html beskrivs dessa väl. Notera att unika nyckelord ger bättre resultat än populära.

Idag har de flesta sökrobotar inbyggt skydd mot s.k. spamning. Om du försöker marknadsföra dina sidor t.ex. genom att nämna samma sökord många gånger, riskerar du att hela din sida ignoreras.

Reklambanderoller

I Finland är det i huvudsakligen ett företag som lever på att sälja reklamutrymme på sina sidor och 250.000 "visningar" kostar 7500 mark. Internationella undersökningar har visat att en reklambanderoll i medeltal måste visas över 100 gånger innan någon klickar på den. Är du beredd att betala 7500 mark för att få 2500 besökare till dina sidor? Än så länge är reklambanderoller lönsamma endast för vissa specifika företag men denna form av reklam växer kraftigt.

Länkutbyten, webbringar och annat

Företag eller privatpersoner med webbsidor kan samarbeta sinsemellan och gratis bär varandras reklambanderoller. Idén har också vidareutvecklats till stora system för cirkulerande av reklambanderoller där vem som helst kan delta, se till exempel www.linkexchange.com.

Webbringar är ett liknande koncept. Alla sidor i ringen bär en ikon via vilken besökaren kan hoppa till följande eller föregående sida i ringen. Se till exempel www.webring.com.

För att locka besök till komersiella sidor är knappast någon så effektivt som tävlingar. Problemet är förståss att få ut informationen om att ni har en tävling på era sidor…

En person med icke komersiella sidor kan igen skriv om dem i en nyhetsgrupp som behandlar samma ämne som sidorna. Om du är obekant med usenet så ta dig en titt på www.dejanews.com eller skriv "news:" som adress i den webbläsare.

En dyr men effektiv metod att marknadsföra kommersiella sidor är genom traditionella reklamer. De populäraste sidorna i Finland är radio-, tv-, och tidningsbolagens sidor helt enkelt för att de har så lätt att hålla sina adresser synliga.

Hur lyckades vi?

Tyvärr kommer du aldrig att få veta hur många besökare du lyckats locka, åtminstone inte exakt.

I det här sammanhanget brukar ord som "hits" och "requests" användas och de kan betyda vad som helst.

Att analysera den statistik en webbserver genererar är en vetenskap i sig, men om du till exempel tar fasta på antalet utsända "pärmsidan" exklusive infällda bilder får du någon form av grepp om antalet besökare. Om du lär dig att analysera denna statistik kan du upptäcka mycket om dina sidors egenskaper och om dina besökares geografiska, ekonomiska och sociala struktur.

Men kom ihåg att dina dator inte märker alla besöken på grund av så kallade proxyn som gör att en webbsida inte alltid behöver hämtas från ursprungsdatorn utan ibland kan hämtas från något mellanminne närmare tittaren. Hur stor del av besöken som faller bort ur statistiken beror på många faktorer men räkna med ungefär hälften.

Privatpersoner har inte alltid tillgång till denna statistik men fråga då ifall företaget eller organisationen där du har sidorna har någon "besöksräknare" du kan lägga in på din första sida. Du har säkert sett dessa sifferserier, som ofta ser ut som varvräknaren på en gammal kassettspelare, på någon annans sida. De är inexakta men kräver sällan mer än en extra rad på din webbsida för att börja fungera.

Carl-Magnus Dumell