dumell.net/tidningsartiklar

"Datorvirus dödade hela familjen"

Publicerad i Åbo Underrättelser 29.11.1997

Rubriken har naturligtvis inget med verkligheten att göra, men det har inte heller de tre nyheter om Internet som förekommit i tidningar och radio de senaste två veckorna.

Alla som följer med nyheterna vet att Internet håller på att översvämmas av rasism, amerikanska underrättelsetjänsten kan läsa svenska försvarsmaktens hemliga e-post meddelanden och Pentium processorerna innehåller ett konstruktionsfel som kan utnyttjas för sabotage.

Att världen kommer att gå under om 800 dagar på grund av år 2000 problemet förvarnade jag er om redan förra gången.

Rasismen exploderar på nätet

FN har för en gångs skull uttalat sig om Internet och uppmanat sina medlemmar att enas kring en global lagstiftning mot rasism på nätet eftersom racistiskt material på Internet är ett så stort och snabbt växande problem. I tidningar har vi kunnat läsa att antalet racistiska sidor dubblerats på ett år och nu finns det så och så många hundra sidor om revisionism, så och så många tiotals sidor om den vita rasens intellektuella överlägsenhet och så vidare. I mina ögon fick de exakta siffrorna rapporten att se lika tillförlitlig ut som en väderläksprognos som säger att det kommer att börja regna i Åbo nästa veckas onsdag klockan 13:47.

Finns det verkligen ingen inom hela FN eller på någon av de nyhetsbyråer och tidningar som förmedlade denna "nyhet" som slagits av tanken att ställa dessa ungefär 300 racistiska sidor i proportion till att det finns över hundra miljoner sidor allt som allt eller att antalet webbsidor kanske tiodubblats på samma tid som de racistiska sidorna dubblerats, dvs att andelen racistiskt material minskar snabbt? Tydligen inte.

Om andelen racistiska människor i Finland skulle vara den samma som andelen rasistiska sidor på nätet så skulle vi ha 15 rasister i vårt land och om utvecklingen var den samma som på nätet skulle det finnas endast två rasister kvar i landet nästa år. Glöm Bosnien, glöm Irak, glöm hungersnöd, glöm landminor. Här har vi ett akut och stort problem som helt klart kräver världssamfundets uppmärksamhet.

I USA, där FN inte är särdeles populärt, har det sagts att uttalandet bara är ett desperat försök att verka viktig och handlingskraftig samtidigt som FN försöker utöva makt över det nya och effektivare världssamfundet, dvs Internet.

Säkerhetslucka i ditt e-post program

Redan sommaren 95 skrev jag här i Åbo Underrättelser om kryptering och att amerikanska myndigheterna försöker förhindra att riktigt effektiv kryptering börjar användas. Kryptering innebär alltså att till exempel en text i ett e-post meddelande förvandlas till siffror och därefter förvrängs med hjälp av komplicerad matematik så att det inte kan läsas av utomstående. För att göra texten läslig igen krävs en hemlig sifferserie, en nyckel. Ju "längre" nyckel som används, dvs ju fler siffror som ingår i den hemliga sifferserien, desto svårare är det naturligtvis för en utomstående att gissa sig till den rätta nyckeln. Idag finns sådan här krypteringsteknologi inbyggd i vanliga e-post program men Amerikanska myndigheterna har med lagstiftning tvingat amerikanska företag att göra sina program så att det inte är möjligt att använda nycklar med fler än 56 siffror. Det här är tillräckligt för att förhindra att glada amatörer kommer åt att läsa meddelandena men inte tillräckligt för att hindra Amerikanska CIA eller FBI att läsa texterna om det skulle behövas. Företag kan ändå få specialtillstånd av staten att göra program som använder nycklar med 128 siffror, men då måste programmet byggas så att endast de 56 första är slumpmässigt valda, dvs hemliga för alla utom den som skrev meddelandet, medan de övriga siffrorna i nyckeln väljs enligt ett mönster som amerikanska staten känner till så att de inte behöver gissa mer än de 56 första ifall de vill komma åt att läsa ett hemligt meddelande.

Allt det här är väl känt, har diskuterats praktiskt taget varje vecka i någon svensk tidning och praktiskt taget dagligen i amerikanska tidskrifter eftersom det pågår en konstant politisk diskussion såväl i USA som Europa om ämnet. Någonstans hade en svensk dagstidning ändå hittat en journalist som aldrig hört talas om det här förrän han fick höra om det i samband med IBMs e-post program Lotus Notes. Denna lyckligt okunniga journalist lyckades hitta en lika okunnig tjänsteman på försvarsministeriet som sa "det här var nytt för mig", vilket naturligtvis blev ett utmärkt citat. I nyhetsjournalisternas pålitliga händer vreds allt detta till "svenska försvarsmaktens hemligheter kan läsas av de amerikanska myndigheterna" och "Lotus Notes innehåller en bakdörr som gör att amerikanska myndigheterna kan läsa hemliga meddelanden". Följande dag diskuterades detta på riksdagsnivå i Sverige och nyheten kördes även ut i finländska tidningar och radionyheter. Att försvarsmakten inte använder Notes för att förmedla sina hemligheter eller ens sänder sina hemligheter över allmänna nät där utomstående kan snappa upp dem och att allt det här diskuterats i flera år föll liksom bort ur rapporteringen.

Pentiumbuggen kan förstöra din dator

En processor har ett tiotal eller hundratal instruktioner med vilka datorprogram byggs upp. Odokumenterade instruktioner är instruktioner som kanske var tänkta att byggas in i processorn men som av någon orsak övergavs under utvecklingsarbetet och blir kvar som oanvändbara halvfärdiga instruktioner som enbart krashar datorn ifall de används. För i tiden fanns det tiotals odokumenterade instruktioner i alla processorer och ingen fäste någon större uppmärksamhet vid dem. I och med att utvecklingen av processorer blivit allt mer sofistikerad har odokumenterade instruktioner blivit så ovanliga att många i branschen inte ens känner till dem. Men nu finns det alltså en sådan instruktion i Pentium processorerna och ifall någon skriver ett datorprogram som använder denna instruktion så kommer datorn att låsa sig så att du måste stänga av den och slå på strömmen igen. Däremot förstör instruktionen inte datorn eller ens raderar något du lagrat på hårdskivan. Nu har alltså nyhetsjournalisterna fått höra om det här problemet och målat upp scenarier där informationsterrorister utnyttjar problemet för att sabotera datorer på Internet. Problemet har naturligtvis inget med Internet att göra men en domedagsnyhet som berör datorer måste naturligtvis anknyta till Internet på något viss för att få det där rätta djupet. Faktum är att ett program som utnyttjar det här problemet är svårt att göra, är svårt att sprida via Internet och sist och slutligen inte ens åstadkommer någon skada. Om du nu frågar dig själv "vad är det då att skriva om" så undrar du just det som de stora internationella nyhetsbyråerna borde ha frågat sig själva för länge sedan.

Carl-Magnus Dumell