dumell.net/tidningsartiklar

"Bandande" cd-spelare

Publicerad i Åbo Underrättelser 30.05.1998

Ja, jag vet att rubriken är ett språkmonster, men vad skall man kalla en cd-apparat som också kan spara information på skivor? Cd-rw (CD-ReWrite) är inte mycket bättre svenska.

Nu har det alltså dykt upp en ny typ av cd-station, cd-rw, som kommer att ersätta alla lagringsmedier utom hårdskivan. Glöm diskettstationer, Zip stationer, bandstationer och så vidare.

Kring årsskiftet lanserades cd-rw stationerna lite överraskande och med dem kan du använda cd-skivor som vanliga disketter, alltså lagra, radera och lagra på nytt. Skillnaden är att dessa "disketter" rymmer 650 MB, alltså lika mycket som 450 vanliga disketter. Priset på stationerna är under 3000 mark, en cd-r skiva (som du kan skriva till en gång) kostar i bästa fall 7 mark och en cd-rw skiva (som du kan radera och skriva till på nytt) 100 mark och priserna fortsätter att falla. Tomma skivorna kan dessutom köpas i vilket varuhus som helst i dagens läge vilket visar hur snabbt standarden slagit igenom.

Billigt och vanligt

Priset på en cd-rw skiva kan tyckas lite högt, men med tanke på att den rymmer lika mycket som 450 vanliga disketter är priset sist och slutligen oerhört lågt (var får du 450 disketter för 100 mark?) Mycket information är dessutom sådan som du inte behöver radera, kanske inte ens vill radera, exempelvis säkerhetskopior av texter du skrivit och så vidare och då är 7 mark ingenting för en skiva som rymmer lika mycket som 450 disketter.

En annan fördel är att nästan alla som har dator också har en cd-rom station och alltså kan läsa de skivor du gör.

Ni som känner till Zip diskettstationen förstår säkert varför tillverkaren Iomega plötsligt rasat på börsen och om ni investerat i en Zip känns det säkert inte roligt. Beklagar.

Som med alla annan elektronik idag finns det många märken men få tillverkare. Alla märken som säljs i Finland idag innehåller antingen Philips eller Richos maskineri och de är alla väldigt likadana. De läser skivor med 6x hastighet vilket är alldeles tillräckligt även om många tror annat. Skriver gör de med 2x hastighet vilket betyder att det tar ungefär 30 minuter att fylla en hel skiva. (Hastigheterna anges föresten i förhållande till en vanlig musik-cd spelare.)

Kopiera musikskivor

En omtvistad detalj med dessa stationer är att du kan kopiera musikskivor. Du sätter i musikskivan och kopierar över den digitalt till hårdskivan (program för ändamålet följer nästan alltid med). Därefter lägger du i en tom cd-r skiva som kostar 7 mark och efter en stund har du en identiskt kopia av skivan och det är så här de billiga musikskivorna som säljs i Estland görs. Det torde vara lagligt att kopiera musik för privat bruk (men skyll inte på mig om du får problem) men jag kan tänka mig att lagarna ses över snart. Viss har vi kunnat kopiera musik tidigare till kassetter men de flesta vill inte kopiera en kopia för ljudkvaliteten försämras för varje "generation". Med cd så kan du däremot kopiera en kopia av en kopia och så vidare i all oändlighet utan att kvaliteten förändras alls. Dessutom kostar en tom cd-skiva mindre än en tom kassett.

Dator cd-skivor kan naturligtvis kopieras på samma sätt, men det här är ingen ny problematik utan motsvarar helt det gamla problemet med kopiering av program på disketter. Detta är alltid olagligt, även för privat bruk.

Lika enkelt som med diskett

När cd skivan uppfanns var det för att ersätta LP skivan och funktionsprincipen är den samma. En gammaldags LP skiva innehåller ett gropigt spår som täcker skivan som en spiral. En nål (pick-up) följer spåret och känner av groparna som motsvarar ett ljudmönster. En cd skiva fungerar på samma sätt men en laser används för att känna av groparna i det spiralformade spåret som är mycket tätare än på LP skivan. På cd motsvarar groparna inte heller direkt ett ljudmönster utan ettor och nollor som i sin tur numeriskt beskriver en ljudvåg. (varje siffra anger ljudvågens höjd i ett koordinatsystem där 0 är botten och 65535 är toppen och "mätvärdena" anges 44100 gånger per sekund men det hör nu inte riktigt hit.)

När cd-skivor började användas för att lagra data (cd-rom) för över 15 år sedan så lagrade man likaså informationen i en kontinuerlig spiral. Detta var en enkel lösning men problemet är det är omöjligt att ändra på en del, till exempel i mitten, för då är spiralen med data inte längre kontinuerlig. På disketter och hårdskivor lagras informationen däremot i block och de olika blockan kan läsas i vilken ordning som helst även om blocken fysiskt finns utspridda på olika platser på skivans yta. Denna teknik standardiserades för cd-skivor för ett år sedan men blev vanlig för fyra månader sedan och kallas Packet-Write.

Med den gamla metoden måste du spara information till skivan via ett specialprogram men med Packet-Write kan du kopiera över information med exempelvis copy kommandot i DOS eller utforskaren / filhanteraren i Windows precis som när du använder vanliga disketter eller hårdskivor. Däremot har Windows 95 inte inbyggt understöd för Packet-Write så du måste köra ett tillägsprogram i bakgrunden för att Windows skall klara av det. Windows 98 kommer att ha Packet-Write inbyggt och nya MacOS 8.1 har det redan. Idag kringgår nästan alla problemet med hjälp av DirectCD programmet från Adaptec för det följer med de flesta cd-rw stationer.

Carl-Magnus Dumell