dumell.net/tidningsartiklar

Kan Internet rädda Afrika?

Publicerad i Åbo Underrättelser 08.03.1997

Enligt Microsofts chef Bill Gates är Internet nyckeln till ekonomiska framsteg i utvecklingsländer. Gates har de senaste dagarna dragit igång stora projekt i såväl Afrika som Indien avsedda att sätta fart på den informationstekniska utvecklingen i områdena.

Det har talats en del om huruvida Internet delar eller enar oss, både socialt och globalt. Är Internet något som förstärker klyftan mellan de rika och fattiga i samhället och mellan de rika och fattiga länderna i världen? Beroende på hur man närmar sig frågeställningarna får man olika svar.

Rika har det alltid bättre

Naturligtvis har industriländerna större möjligheter än utvecklingsländer att dra nytta av Internet. Naturligtvis har rika individer och familjer lättare tillgång till Internet och därigenom fördelar inom utbildning och arbetsliv framom sämre lottade individer och familjer. Men det här har inget med Internet att göra, det här är allmängiltiga sanningar som gällt så länge det funnits rika och fattiga, rika har alltid varit privilegierade. Det här är heller inte ett rättvist sätt att närma sig frågeställningen.

Datorn billigare än ett tryckeri

I diskussioner rörande de här frågorna får vi ständigt se debattinlägg där det talas om "att ha tillgång till information". Men det handlar inte längre om att ha tillgång till information utan att bli en del av informationen. Tröskeln för att ta del av information har höjts, en dator är dyrare än en tidning, bok eller radiomottagare, men tröskeln för att sända ut information har sjunkit, en dator är billigare än ett tryckeri eller en radiostation. Medan tröskeln för att ta del av information höjts en aning är det närmast frågan om murar som rasat när det gäller att sprida ut information.

Redaktionellt arbete allt viktigare

En av landets ledande tidningar skrev nyligen att det är "tryggt att veta att även morgondagens bibliotek kommer att satsa på den tryckta boken". Cellulosabaserade medier går ingen strålande framtid till mötes och ju längre tid det tar för instanser som bibliotek att inse detta, desto värre för den del av samhället som är beroende av bibliotek för att ta del av, och bli en del av, världens informationsflöde. Det här betyder naturligtvis inte att böcker och tidningar kommer att försvinna, bara att de kommer att utkomma i digital form. Att det mest utbredda argumentet mot digital media är att en dator är obekväm att ta med sig i sängen i förhållande till en bok visar bara till vilken nivå motargumentationen rasat.

Journalistiskt och redaktionellt arbete kommer inte att försvinna även om tryckta medier går under, tvärtom kommer detta arbete att bli allt viktigare i en värld där informationsmängden ständigt ökar.

Internet jämnar oddsen

Internet kommer naturligtvis inte att ena samhällsskiktena, men knappast heller att föra dem längre ifrån varandra. Vi vet från förr att barn i välbärgade familjer har större benägenhet att börja läsa böcker och dagstidningar. Det här kommer knappast att förändras oberoende av i vilken form information sprids.

När det gäller att sprida information är förändringen mer dramatisk. Det finns redan nu exempel på enmans elektroniska tidningar med över 25.000 prenumeranter ... på svenska! För de stora i mediabranschen förändras inget, men för individer och små grupper är förändringen enorm, nu har de nästan samma möjligheter att sprida sitt budskap. Internet jämnar oddsen mellan stora och små.

Afrika är inte så långt efter

Förändringen i förhållandet mellan stora och små på nationell nivå återspeglar sig globalt. Industrialiserade längder har redan länge haft ett fungerande informationsutbyte. Nu håller även övriga världen på att få det tack vare Internet. Och övriga världen är inte så långt efter som vi kanske tror. Idag är det antagligen endast en del länder i Centralafrika som saknar Internetanslutningar. I länder som Uganda, Zambia och Kenia är Internet förhållandevis väl utbyggt och till och med länder som Nordkorea är anslutna till Internet.. Knappast kommer jag under min livstid att få uppleva ett Afrika med 300 Internetanslutningar per 1000 invånare som i USA, men om Bill Gates har rätt, och det brukar han när det gäller pengar, så är tillgången till Internet för företag och statliga inrättningar viktigt för att stärka den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen i Afrika och för att öppna kontinenten för den industrialiserade världen.

Carl-Magnus Dumell