dumell.net/tidningsartiklar

In på Internet - men vilken väg?

Publicerad i Åbo Underrättelser 28.09.1996

Om du inte tillhör de lyckliga som har gratis tillgång till Internet genom sin läroinrättning eller arbetsplats är du tvungen att vända dig till någon kommersiell Internetleverantör. Det finns många att välja bland och det kan vara svårt att jämföra priser eftersom de alla anger priserna på olika vis. Nedan följer en översikt över några av de Internetleverantörer som finns inom lokalsamtalsräckhåll från Åbo och hur de kokar ihop sina priser.

De flesta Internetleverantörer har en anslutningsavgift som betalas en gång när du vill bli deras kund och därefter en fast månadsavgift så länge du är deras kund. Utöver det här debiteras du för varje minut du är ansluten till Internet. Till minuttaxan kommer dessutom den normala lokalsamtalsavgiften eftersom du koppar in dig på Internet via det vanliga telefonnätet med hjälp av ett modem. Dator, modem och telefonanslutning utgår vi från att du redan har.

Eftersom "WWW" inte hör hemma i svenskan och ingen kan ge en vettig definition på "hemsida" (är det den översta, vissa eller alla sidor?) så har jag med språkvårdarnas välsignelse gått in för att endast tala om webbsidor. Jag är tyvärr rädd för att vi aldrig kommer att få enhetlig teknikterminologi i svenskan. Nåväl:

iNET www.inet.fi

Teles verksamhet på Internet går under namnet iNET och företaget är landets största Internetleverantör om vi ser på privatkunder och näst störst när det kommer till företagskunder.

Tele, dvs iNET, erbjuder två olika typer av anslutningar, "Open" och "Pro".

"Open" är som namnet antyder en "öppen" anslutning, dvs användaren behöver inte registrera sig utan kan omedelbart bums koppla upp sig på Internet och börja se sig omkring mot en minuttaxa. Eftersom användaren inte registrerat sig har han eller hon heller ingen e-post adress, däremot är det möjligt att läsa nyhetsgrupper, se på webbsidor eller hämta gratisprogram via FTP. Minutpriset för "Open" är 45p dagtid och 29p under kvällar och veckoslut.

"Pro" är en normal Internetanslutning där användaren registrerar sig och får en e-post adress. Minutpriset är lägre än i "Open" men istället betalar användaren en månadsavgift. I månadsavgiften ingår dessutom möjligheten att ha egna webbsidor. Anslutningsavgiften för "Pro" är 122 mk och månadsavgiften 50 mk. Minutpriset är 45p dagstid och 21 p under kvällar och veckoslut.

EUnet www.eunet.fi

EUnet påstår i sina reklamer att de är föregångare inom branschen, och de har antagligen rätt. EUnet är landets största Internetleverantör räknat i företagskunder och näst störst räknat i privata kunder. Anslutningsavgiften för "Personal EUnet" är 390 mk och då ingår e-post adress och möjlighet att ha egen webbsida. Minuttaxan här i Åbo är 23,2p. Någon månadsavgift finns inte men minimidebiteringen per månad är 37 mk.

Kolumbus www.kolumbus.fi

De privata telefonbolagen, alltså Finnet, kallar sig Kolumbus på Internet. Namnet är naturligtvis inspirerat av historiens mest kända "surfare". Kolumbus är landets tredje största Internetleverantör, såväl när det gäller företagskunder som privata kunder.

Anslutningsavgiften för "KotiKolumbus" är 149 mark och då ingår e-post adress och möjlighet till egna webbsidor. Minuttaxan är 29p och någon månadsavgift finns inte. Kolumbus har också en motsvarighet till "iNET Open" där användare inte behöver registera sig utan direkt kan börja se sig omkring på Internet, dock utan egen e-post adress.

Megabaud www.megabaud.fi

Före Internet blev populärt var MITS en av landets populäraste "elektroniska anslagstavlor". Nu har företaget bakom MITS get sig in på att sälja Internetanslutningar i Helsingfors och här i Åbo.

Megabauds prissättning avviker från konkurrenterna och den är svår att greppa. Någon anslutningsavgift finns inte och inte heller någon månadsavgift men användaren debiteras en engångsavgift på 50 mk om denne vill ha en e-post adress. Minuttaxan är endast 5 eller 10 penni per minut beroende på modemets hastighet (14 400 eller 28 800). Problemet är att Megabaud, utöver minuttaxan, debiterar 1 mk för varje MB med information som användaren överför. Ett 14 400 modem klarar av att överföra ungefär 100 kB per minut, dvs 1/10 MB per minut. Minuttaxan är följaktligen mellan 5 och 15 penni per minut för ett 14 400 modem och mellan 10 och 30 penni för ett 28 800 modem, beroende på hur aktiv användaren är under varje minut.

Användaren har också möjlighet att ha egna webbsidor men debiteras då en engångsavgift på 250 mk och därefter en månadsavgift på, beroende på hur populära sidorna är, mellan 50 och 900 mk.

TTL www.ttl.fi

Åbos eget telefonbolag hör ju till Finnet och därigenom till Kolumbus. Några egna Internetanslutningar för modemanvändare erbjuder TTL inte men nog en mycket intressant fast anslutning: WeppiHome. En fast anslutning är helt enkelt en skild kabel som ständigt är ansluten mellan användarens dator och Internet. Någon minuttaxa finns inte utan endast en månadsavgift på 350 mk. "Surfa så mycket du orkar" sägs det i reklamen. Tyvärr är dock anslutningsavgiften 2900 mk. Hastigheten är inte heller den bästa (19 200) och är en aning långsammare än de snabbaste modemen idag. Lika mycket information som får rum på en vanlig diskett (1,4 MB) tar ungefär 10 minuter att överföra med en WeppiHome. Men å andra sidan, om man har mycket information att överföra kan man sätta igång överföringen innan man går och lägger sig och låta den stå på hela natten, priset är ju ändå det samma.

I anslutningsavgiften ingår e-post adress och det du behöver för att ansluta datorn till den fasta kabeln, du behöver alltså inget eget modem.

Netti www.netti.fi

Netti är en liten Internetleverantör här i Åbo som mest uppmärksammats i den lokala median för att de gjort Miisas hemsida. Anslutningsavgiften för en "nettiliittymä", som företaget så fyndigt kallar sin anslutning, är 120 mk. Månadsavgiften 39 mk och minuttaxan 11 p inom Åbo plus normal lokalsamtalsavgift.

Wakkanet www.wakkanet.fi

Wakkanet är en liten Internetleverantör i Nystad och som alltså nås till lokalsamtalsavgift. Anslutningsavgiften, i vilken ingår e-post adress och möjlighet till egna webbsidor, är 149 mk och minuttaxan 22p. Någon månadsavgift finns inte men minimi-minutdebiteringen per månad är 45 mk.

Carl-Magnus Dumell