dumell.net/tidningsartiklar

Vad får du kopiera och länka på nätet?

Publicerad i Åbo Underrättelser 26.09.1998

Människor är överlag försiktigare med att skapa länkar än med att kopiera material från webbsidor trots att situationen borde vara den omvända. Själv har jag tvingats hota en reklambyrå med juridiska åtgärder för att de kopierade grafik från mina webbsidor och jag har hotats med juridiska åtgärder av ett telefonbolag för länkar som jag gjort till deras webbsidor. Reklambyrån, som borde vara expert på det här med att göra och använda grafik, trodde inte lagen förbjöd nästan något. Telefonbolaget, som borde vara expert på allt inom telekommunikation, trodde lagen förbjöd nästan allt. De här frågorna är egentligen inte svåra, men ändå har också fackmänniskor ofta bristande kunskap.

Tumregeln är att du alltid får skapa länkar från dina sidor till andras men aldrig kopiera material från andras sidor och använda på dina egna.

Många verkar tycka att det inte är så stor skillnad mellan att skapa en länk till en annan sida och att använda material från en annan sida. Skillnaden är den samma som mellan att uppmana dina vänner att besöka ett museum för att se en tavla och att du stjäl tavlan så att dina vänner kan se den när de besöker dig. Viktigt att komma ihåg är också att reglerna är progressiva. Ju större dina kommersiella intressen, desto striktare är också lagen. Du råkar inte illa ut för att fotokopiera en bild i en tidning och sätta upp den på kylskåpsdörren men en stor tidning som utan lov publicerar ett fotografi på förstasidan tvingas snabbt betala enorma skadestånd. Däremellan har vi sedan privatpersoner med webbsidor, motsvarar webbsidan kylskåpet eller tidningens förstasida? Någonting däremellan, men ingen kan säga exakt vad.

Länkar tillåtna, men..

Huvudsakligen är det alltså fritt fram att länka hur som helst och vart som helst. Jag kan på min hemsida skapa en länk till ett företag utan att fråga dem om lov. Om du besöker min hemsida och klickar på länken "flyttas du över" från min hemsida till företagets hemsida. Praktiskt taget alla som har hemsida har dem för att människor skall se dem. Ju fler besökare, desto bättre, och besökare kommer för det mesta via länkar.

Internationellt finns det ett två år gammalt domstolsbeslut mot länkar. En irländsk journalist gjorde varje dag en nyhetssida på webben med de viktigaste nyhetsrubrikerna. När besökaren klickade på rubrikerna var de länkar till en irländsk tidnings webbsida där de egentliga nyhetstexterna fanns. Här var det frågan om att "privatföretagaren" försökte dra nytta av tidningens material på ett sätt som domstolen ansåg motsvarade kopiering av materialet.

Länka till huvudsidan

Överlag är länkar direkt till någon "undersida", exempelvis där en viss artikel finns, problematiska för då missar besökaren de reklamer och annan information som finns på förstasida och som upphovsmannen avsett att besökarna skall se. Att länka till någon dold kommersiell sida som det helt klart inte är tänkt att någon skall kunna komma direkt till är direkt olagligt, antagligen. Vad jag vet har detta aldrig prövats juridiskt men vi har en lagstiftning som klart går mot att förbjuda arrangemang som gör det möjligt att ta del av material som upphovsmannen försökt begränsa tillgången till. Ett exempel är företag som erbjuder pornografiskt material. Efter att ha mottagit betalningen ger de kunden adressen till en hemliga webbsida där materialet finns. Många privatpersoner upprätthåller sidor länkar direkt till dessa hemliga sidor så att andra kan ta del av materialet utan att betala.

Alla ovannämnda problematiska situationer är rätt självklara juridiska problem och inget någon gör i misstag. Det största problemet är därför kanske länkar till "frames" (=ramar) vilket är vanligt och ofta sker i misstag. Frames är en teknik där en webbsida delas upp i olika fristående delar. På det här viset är det möjligt att skapa en länk till någon annans sida så att denna andra sida inte ersätter din hemsida, utan endast en av de frames du har på din sida. Exempelvis kan den inlänkade sidan dyka upp i en ruta mitt i din egen sida och resultatet är i praktiken det samma som om du kopierat materialet från den andra sidan till din egen.

Kopiering olagligt

För ett år sedan stötte jag av en slump på en liten bokföringsbyrås webbsida och upptäckte att de använde grafik som jag gjort åt ett annat företag. Bokföringsbyrån som använde min grafik hade jag aldrig hört talas om. Nere på deras sida stod dessutom att sidan gjorts av en reklambyrå, som jag heller aldrig hört talas om, och att företag intresserade av att få egna webbsidor som bokföringsbyråns skulle ta kontakt med dem. Inte nog med att reklambyrån tagit betalt för att göra webbsidor genom att kopierat min grafik från min kunds webbsidor, de använde dessutom resultatet för att marknadsföra sin service.

Jag skickade genast e-post åt bokföringsbyrån och uppmanade dem i neutral ton att avlägsna grafiken från sin sida. Reklambyrån svarade snabbt och bad om ursäkt men tydligen, och med all rätt, tog de vidare kontakt med reklambyrån som gjort deras sida. Reklambyrån sände mig ett mycket aggressivt e-post meddelande där de påstod att jag inte har något att göra med hur de använder grafik de hittat på nätet.

"gratis" betyder inte "fritt"

Reklambyrån baserade sig på två vanliga, men felaktiga antaganden: sådant som finns gratis tillgängligt på nätet får användas hur som helst och endast om det tydligt står "copyright" är det olagligt att kopiera något.

Allt material som teckningar, fotografier och texter har en upphovsman, någon som skapat materialet. Denna person äger alltid rätten till materialet om han eller hon inte uttryckligen gett bort rätten. Jag har fotografier och texter jag skrivit på min webbsida. Vem som helst som hittar mina webbsidor kan fritt titta på bilderna och läsa texterna. Det här betyder ändå inte att jag gett bort rätten till materialet, endast att besökare gratis får se på materialet via mina webbsidor. Besökarna får däremot inte kopiera materialet och använda det någon annan stans.

Du behöver inte skriva "copyright"

När reklambyrån jag kämpade med började inse sitt misstag försökte de försvara sig med att jag inte skrivit "copyright" någonstans. De flesta länder i världen, numera även USA, har skrivit under internationella avtal om upphovsrätt som i praktiken medför att allt som skapas automatiskt är skyddat. Jag har automatiskt "copyright" på ett fotografi jag tagit, utan att jag behöver skriva ut det någon stans. Exempelvis fotografier får kopieras fritt först 70-år efter fotografens död. Jag behöver inte heller skriva ut att det är jag som tagit fotot. Om någon vill kopiera det är det deras problem att få reda på vem som tagit fotot och få tillstånd att använda det eller så använda utan tillstånd och ta risken att fotografen dyker upp och kräver skadestånd.

Carl-Magnus Dumell