dumell.net/tidningsartiklar

Ny PC för under 5000 mark

Publicerad i Åbo Underrättelser 18.07.1998

I över tio år nu har en typisk dator kostat kring 10.000 mark. I samma takt som tekniken blivit billigare har datorernas kapacitet ökats och på så sätt har priserna hållits konstanta. Idag kan du hitta företag som säljer nya PCn för under 5.000 mark. Vad hände och vad får du för 5.000 mark?

De mest berömda "sista orden" i den här industrin måste nog vara uttrycket "låt dem ta över lågprismarknaden så koncentrerar vi oss på den mer lukrativa högprismarknaden där vinstmarginalerna är större". Detta är vad som händer:

Företag A dominerar en viss del av marknaden med en produkt. Små okända företag dyker upp och börjar sälja motsvarande produkter billigare. Företag A vägrar att ge sig in i ett priskrig utan tror att deras namn är så etablerat att företagskunderna som har mer pengar att röra sig med skall fortsätta att köpa företag A:s produkter. Först tappar företag A privatkunderna och sedan växer marknaden just på privatsidan. De tidigare okända lågprisföretagen dominerar nu denna allt större marknad. Trots att de nya företagens produkter är billigare är försäljningsvolymen så stor att de nya företagen också har mera pengar över för forskning och produktutveckling. Nu kan de nya företagen erbjuda produkter som är billigare än från företag A, men ändå är mer avancerade och av högre kvalitet. Till sist överger även företagskunderna företag A eftersom de nya aktörerna kan erbjuda både bättre och billigare produkter. Men processen har inget slut. När de nya företagen småningom etablerat sig begår de i sin tur samma misstag och blir i sin tur överkörda av följande generation nya företag. Det är egentligen bara Microsoft som började som ett av dessa små företag men som aldrig låtit sig själv köras över.

Blodigt priskrig

Men nu har datortillverkarna börjat inse betydelsen av att kontrollera lågprismarknaden och det här ledde till ett priskrig som blivit riktigt blodigt de senaste månaderna. Några av de stora datortillverkarna började skära ordentligt i sina priser och idag är den mest sålda datorn i USA en PC från Compaq för 899 dollar, ca 5000 mark. För andra datortillverkare var det bara att följa efter eller försvinna. Många har också försvunnit och marknaden har koncentrerats till allt färre men allt större tillverkare som därigenom fått bättre förutsättningar att genom stora volymer hålla priserna nere. Trots detta förväntas nästan alla datortillverkare uppvisa förluster för detta kvartal. Ingen är beredd att ge ifrån sig marknadsandelar, inte ens om det betyder att de måste sälja datorer med förlust. Nästan alla i branschen sparka också anställda i ungefär samma takt som de spottar ut datorer. Det finns knappast något företag som inte skulle ha sparkat människor de senaste sex månaderna för att få ner omkostnaderna. Antalet modeller från varje tillverkare har också minskat och lagren blir allt mindre. Ännu i fjol låg en ny dator ofta i lagret ca en månad innan den verkligen sändes iväg till en butik. Idag leder amerikanska datortillverkaren Dell branschen med ett årsmedeltal på 8 dygn.

Postorder tar över

En av de mest omtalade förändringarna i branschen är övergången till direktförsäljning, eller "build to order" som det kallas. Tidigare gjorde tillverkarna flera olika modeller och skickade sedan ut dem till återförsäljarnas butiker där kunderna sedan kunde välja den modell som passade bäst. Idag vill tillverkarna bli av med mellanhänderna (=återförsäljarna), förkorta tiden som datorn väntar på att bli såld (=befinner sig i butiken) och minska på antalet modeller (=bara tillverka just det som kunderna vill ha). Detta är möjligt med hjälp av en "fabriksbutik" via vilken kunderna beställer en viss typ av dator som sedan skickas per post.

Amerikanska Dell är en av föregångarna vad gäller "build to order" och de har också under det senaste året vuxit från noll till en av de största datormärkena här i Finland.

Apple skolexempel på rationalisering

Apple som brottats med ekonomiska problem av astronomiska proportioner har under den karismatiske Steve Jobs ledning visat vägen. Till att börja med har så många anställda avskedats och frivilligt sökt sig bort från Apple att det är svårt att tro att det fortfarande finns någon kvar. I fjol hade Apple 15 olika Macintosh modeller, i år är de tre. I fjol låg datorerna i lager fyra veckor innan de såldes, nu har tiden halverats. Apple har också dragit in alla licenser till utomstående företag vilket gör det omöjligt för andra företag att tillverka Macintosh datorer. Detta är en omtvistad detalj men visar att Apple verkligen vill behålla privatkunderna för sig själv. Satsningen på lågprismarknaden understryks ytterligare av att Apples mest marknadsförda och omtalade modell är nya iMac, en lågpris Macintosh som kommer att lanseras om en månad. Dessutom har Apple dumpat sina återförsäljare i USA och börjat sälja datorer per postorder via sin nya "Apple Shop" på nätet som faktiskt är fin.

Bra dator för 5000 mark

Men är det då en ordentlig dator du får för 5000 mark? Ja, det är det. Idag, i affärer i Finland, kan du för den summan få en 233 MHz Pentium med 32 MB RAM, 3 GB hårdskiva, 15 tums monitor, 4 MB grafikkort med 3D finesser och en 24x Cd-rom station, eller med andra ord: en sjudundrandes ordbehandlingsmaskin eller surfbräde.

Själv har jag för tillfället två maskiner i min användning, en som nästan exakt motsvarar vad jag räknade upp här och en splitterny 400 MHz Pentium2 med 128 MB RAM som är det absolut tuffaste du kan bära ut ur en affär idag och som kostat 25.000 mark. När jag använder dem sida vid sida för vardagliga saker som ordbehandling och Internetanvändning märker jag egentligen ingen skillnad mellan de två. Det är bara de allra senaste tredimensionella spelen som klarar av att belasta datorerna tillräckligt för att skillnaderna skulle bli synliga. Själv skulle jag inte behöva den snabbare maskinen men när jag nu fick låna den sa jag inte nej.

Carl-Magnus Dumell