dumell.net/tidningsartiklar

Kommunikations-teknologier

Publicerad i Hufvudstadsbladet 16.11.1999

telefonförbindelse (modem, isdn)

Det traditionella sättet att ansluta sig till Internet är via en telefonförbindelse med hjälp av ett modem (analog telefonförbindelse) eller ISDN adapter (digital telefonförbindelse). Kommunikationen går som ett vanligt telefonsamtal via vanliga telefonväxlar. Just telefonväxeln är flaskhals och orsaken till modemens låga hastigheter.

Månadsavgiften är normalt 49 mark plus normal minutavgift för telefonsamtalet.

telefonledningar (dsl)

En telefonledning är en normal kopparkabel som i sig klarar höga överföringshastigheter. Du kan hyra en kopparkabel av ett telefonbolag och få den kopplad direkt mellan dig och en Internet knutpunkt (utan att ledningen går genom någon telefonväxel). Med hjälp av DSL modem är det sedan möjligt att överföra data så snabbt som kopparkabeln fysiskt klarar av, upp till 10-50 gånger snabbare än ISDN.

Priser varierar kraftigt: 250-5.000 per månad (ingen minutavgift), 500-25.000 installationsavgift.

kabel-tv (kabel-modem)

Kabel-tv nätet är byggt för att förmedla tiotals tv-kanaler, dvs stora mängder data. Många kabel-tv nät kan byggas om så att de klarar tvåvägskommunikation, även om hastigheten ut från användaren aldrig blir lika hög som till användaren. Ett kabel-tv modem används som ett vanligt telefonmodem, men ansluts till en tv-antenn kontakt. Hastigheten till användare är som DSL och från användaren som modem.

Eftersom nätet är färdigt utbyggt i städer är priserna låga: kring 250 per månad (ingen minutavgift), 250-500 installationsavgift.

datakablar (ethernet, atm)

Det är naturligtvis möjligt att använda kablar som är specialgjorda för dataöverföring. På större företagskontor byggs nät nästan alltid så här. Hastigheten är hundratals eller rentav tiotusentals gånger högre än med ISDN i bägge riktningarna.

Priserna varierar kraftigt men ligger vanligtvis långt utanför en privatpersons räckhåll i dagens läge.

elkablar

Ettor och nollor kan bakas in som ett svagt brus i själva eldistributionen. Tekniken har uppvisat mycket varierande resultat. Fördelen är att elkablar går till alla hus och kontakter finns i alla rum. Nackdelen är oklarheter vad gäller överföringshastigheter och tillförlitlighet. Tekniken är inte ännu utbredd men många elbolag, även i norden, provanvänder tekniken.

satellit

Eftersom en satellit täcker ett så stort område delar många på kapaciteten och du kan endast ta emot data, trafiken ut måste gå någon annan väg, exempelvis via modem. Det tar också flera sekunder för radiovågor att gå upp och ner via satelliten vilket leder till flera sekunders "reaktionstid". I USA används tekniken och hastigheten är några gånger högre än ISDN till kunden och alltså 0 från kunden. Installationpriset i USA är kring 1000 mark, månadsavgiften 100-750 plus ca 25 mark per timme du använder förbindelsen (plus telefonavgiften för trafiken utåt). I Finland skulle priserna vara högre eftersom vi behöver större antenner pga vår geografiska position.

trådlösa lokalnät (radio-lan)

Du kan bygga ett trådlöst lokalnät i din egen lägenhet med en liten dosa som har en liten antenn. Därefter installerar du tillhörande radiokort i varje dator så de kan kommunicera sinsemellan via dosan. Men detta är bara ett lokalt nät. För att komma ut på Internet måste du ansluta dosan till Internet, exempelvis med ISDN, men du slipper kablar mellan dina olika datorer.

trådlösa cellnät (gsm, umts)

Mobiltelefoner kallas "cell-telefoner" i USA för områden delas in i små celler där det finns en sändare/mottagare i varje cell och cellerna sedan är sinsemellan ihopkopplade. Vårt GSM nät lämpar sig utmärkt för dataöverföring, det är digitalt, täcker nästan hela landet och är byggt för tvåvägs kommunikation. Nackdelen är att det är byggt för låga hastigheter och minutpriset ännu är högt. På kommande är snabbare motsvarigheter till GSM, en av dem är UMTS. Hastigheterna kommer i bästa fall att motsvara DSL men priset är oklart.

trådlösa broadcast-nät

Det sändarnät som distribuerar radio- och tv kanaler över hela landet kan också distribuera data (och gör det i viss mån för specialändamål redan nu, exempelvis text-tv). Nätet täcker redan hela landet, har hög kapacitet och en dator kan anslutas till det via ett antennuttag i väggen eller med hjälp av en liten antenn direkt på datorn. Nackdelen är att kommunikationen sker åt endast ett håll, för att överföra data från användare behövs exempelvis ett vanligt modem.

Denna teknologi används inte ännu, men det kan hända att kommande digital-tv apparater har inbyggt understöd för ta emot webbsidor på det här viset. Prisnivån är oklar.

Carl-Magnus Dumell