dumell.net/tidningsartiklar

DVD ersätter både CD och VHS

Publicerad i Jakobstads Tidning 15.11.1996

CD-skivan börjar få många år på nacken, VHS-kassetterna var efter sin tid redan när de lanserades på 70-talet och elektronikföretagen vill liva upp försäljningssiffrorna. Det är alltså dags för något nytt. I början av nästa år kommer de första filmerna, musikskivorna och datorprogrammen att börja dyka upp på DVD-skivor. En DVD-skiva ser ut och fungerar ungefär som en vanlig CD-skiva, men rymmer upp till 25 gånger så mycket information, dvs 17 GB.

Musikindustrin har inte något stort behov av DVD men de tackar inte nej till längre speltid och en möjlighet till ännu bättre ljudkvalitet än CD-skivorna erbjuder. Dessutom kommer DVD-skivorna att finnas i två storlekar, 120 mm och 80 mm, varav den senare möjliggör behändigt små bärbara spelare.

Datorindustrin behöver naturligtvis ständigt större och större lagringsmedier. Trots att en CD-ROM skiva rymmer lika mycket som 500 disketter är det inte tillräckligt för dagens enorma databaser och spel som är fyllda med animationer och ljud. En av de första DVD exempelskivorna var en nationell amerikansk telefonkatalog med 112 miljoner poster. I normala fall levereras katalogen på sex CD skivor och kräver otympliga skivbyten. Spelindustrin kommer säkerligen också snabbt att lösa problemet med att fylla en DVD-skiva, redan för ett år sedan kom ju spelet Phantasmagoria på sju CD skivor.

Störst intresse för DVD har ändå filmindustrin visat. Försäljning och uthyrning av filmer har blivit en större inkomstkälla för studiorna än traditionella biobesök. DVD-skivor behöver inte spolas tillbaks, de tar betydligt mindre hyllutrymme och är billigare att tillverka än VHS-kassetter. En film på DVD kan vara dubbad och textad till flera språk så att användaren får välja om, och i så fall till vilket språk, filmen skall vara textad eller dubbad. Dessutom erbjuder DVD en bildkvalitet som knappt kan jämföras med VHS. Att jämföra övergången från VHS till DVD vid övergången från LP till CD vore inte rättvist mot LP skivorna.

DVD är alltså en mångsidig fundering som väl gör skäl för sitt namn "Digital Versatile Disc".

Mer på kommande

För att undvika standardkrig i stil med VHS/Beta har alla stora företag i branschen utvecklat DVD tillsammans men Sony, Philips, Toshiba och Matsushita har varit de drivande krafterna. Tack vare samarbetet i utvecklingen har man också lyckats förbereda DVD för framtiden. Inom ungefär ett år borde de första DVD-R skivorna dyka upp som användarna själva kan spara information till en gång på samma sätt som med CD-R. DVD-R kommer att rymma 7,8 GB. DVD-R skivorna innehåller ett organiskt färgämne i vilken lasern bränner märken.

Dessutom är DVD-RAM på kommande som användaren kan spara information till flera gånger precis som till en vanlig hårdskiva eller diskett. DVD-RAM skivorna kommer att rymma 5,2 GB. Materialet i DVD-RAM skivorna kan fasförändras med hjälp av ljus på motsvarande vis som metallpartiklarna på en diskett påverkas med en magnet.

DVDs många sidor

Tekniskt sätt är DVD-skivan en naturlig vidareutveckling av CD-skivan. De små gropar och frånvaron av gropar som symboliserar ettor och nollor har packats mycket tätare än i en CD-skiva. Dessutom är groparna gjutna i två lager av halvgenomskinligt material. Lasern registrerar groparna i de olika lagren genom att fokusera på ett djup i taget. Det yttre lagret rymmer 4,7 GB men det inre endast 3,8 GB eftersom det delvis döljs av det yttre lagrets halvreflekterande material. En sidan rymmer alltså sammanlagt 8,5 GB men genom att använda skivans bägge sidor blir den totala kapaciteten imponerande 17 GB. DVD-standarden är mångsidig och möjliggör att en skiva har, till exempel, två lager på ena sidan och ett på andra eller är ensidig med endast ett lager. DVD-R och DVD-RAM igen kommer endast att kunna ha ett lager per sida eftersom materialen i dem inte lämpar sig för flera lager.

Billiga DVD spelare kommer enbart att ha en laser och kräva att användaren vänder skivan manuellt medan dyrare kommer att ha en laser på vardera sidan.

För att ytterligare gardera sig för framtiden har DVD-standarden lämnat rum för skivor med konstant rotationshastighet, som gamla LP-skivor alltså. En CD-spelare sänker rotationshastigheten när laser närmar sig yttre kanten för att kompensera den större diametern så att sträckan lasern avläser per sekund skall vara konstant. I datorsammanhang där lasern ofta hoppar mellan olika spår betyder det här att motorn ständigt måste sakta in eller accelerera vilket är orsaken till att CD-ROM stationer är så mycket långsammare än hårdskivor. En DVD spelare med konstant rotationshastighet skulle hitta olika spår mycket snabbare vilket tillsammans med en överföringshastighet på 1,4 MB/s skulle göra DVD nästan lika snabb som en vanlig hårdskiva.

Carl-Magnus Dumell