dumell.net/tidningsartiklar

Bra program gratis

Publicerad i Hufvudstadsbladet 22.04.2001

I november övergick en avdelning inom amerikanska rymdfartsorganisationen Nasa från det prestigefyllda men dyra databasprogrammet Oracle till gratisprogrammet MySQL (som delvis utvecklats av finlandssvensken Michael Widenius). Orsakerna var ekonomiska, NASA hade helt enkelt inte råd att hålla sig till Oracle så de var "tvungna" att gå över till ett gratisprogram. Till deras stora förvåning stötte de inte på några som helst problem, enda skillnaden var en viss hastighetsökning.

Varför upptäcker företag fördelarna med gratisprogram först när de inte har råd att välja annat? Orsaken är gammal vana, okunskap och att gratisprogram inte marknadsförs.

"Open source", som jag här väljer att kalla "gratisprogram" i brist på bättre ord, är en filosofi som sträcker sig över både teknologi och ekonomi. I princip handlar det om att tjäna pengar på tilläggsservice, att ge bort produkten gratis och att ge alla full insyn och påverkningsmöjlighet i utvecklingsarbetet. Att utomstående kan bidra med exempelvis korrigeringar leder ofta till en snabb utvecklingstakt och hög kvalitet.

Linux är kanske det bäst kända "open source" projektet och webserverprogrammet Apache det mest framgångsrika. Av världens webbservrar använder 60% Apache medan 20% använder Microsoft IIS. Ett konkret projekt för slutanvändaren är StarOffice, ett gratis alternativ till Microsoft Office (Word, Excel osv).

Exemplet med Nasa lyftes fram i tidningen Federal Computer Week för ett par månader tidigare hade amerikanska myndigheterna påbörjat en försök att låta "open source" program tävla på lika villkor med kommersiella program. Även i länder som Kina och Mexico arbetar myndigheter för att främja Linux och spara skattepengar.

Men de stora kostnaderna uppstår då program krånglar och arbetstid går förlorad eller då it-personalen skall gå runt och installera en ny version av ett program i företagets 3500 datorer.

De flesta nyutbildade i branschen behärskar idag Linux, ibland betydligt bättre än kommersiella alternativ. Allt fler företag, exempelvis IBM, erbjuder också stöd för "open source" program. Microsoft har nu i många år hittat på nya funktioner att lägga till i exempelvis Word för att locka människor att ständigt betala för en ny version och resultatet är mängder av knappar och menyval som de flesta inte har någon aning om vad de är till för. Gratisprogram igen är ofta kompakta, effektiva och funktionella.

Carl-Magnus Dumell