dumell.net/tidningsartiklar

Vad kommer att hända 01.01.00?

Publicerad i Åbo Underrättelser 18.12.1999

Enligt nyhetsbyrån Reuters "väntar sig Thailands myndigheter inga större problem pga Y2k men uppmanar ändå medborgarna att hålla en ficklampa och radio i närheten för säkerhets skull på nyårsafton". Detta beskriver väl osäkerheten över vad som kommer att ske när vi går över från år 99 till 00.

Men domsdagspredikanterna är betydligt färre nu än för ett år sedan. Alla är överens om att nyårsafton kommer att medföra problem men de flesta är också överens om att det inte kommer att medföra någon katastrof. Frågan är närmast hur stora problemen kommer att bli och på den punkten kan ingen säga något med säkerhet. Enskilda datorer kan testas i förväg men ingen kan förutse vad som händer när alla datorsystem samtidigt råkar ut för år 2000 eller Y2k (Year 2000) som det fenomenet och problemet populärt kallas.

Kärnkraftsverken och Y2k

Här i Finland har det talats en del om östeuropeiska och ryska kärnkraftsverk och Y2k. Det finns 57 kärnkraftverk från Sovjet-eran. Det kanske mest oroväckande har varit att representanter för dessa kärnkraftverk har varit de mest tvärsäkra i sina uttalanden om att Y2k inte är något problem. En förklaring till denna tvärsäkerhet kan vara att dessa kärnkraftverk helt enkelt är så gammaldags att de är betydligt mindre beroende av datorer än västerländska. I en intervju för Reuters säger Sandor Nagy som är chef för ett av Ungerns kärnkraftverk att "när dessa kärnkraftverk byggdes var Sovjetisk teknologi inte så avancerad att de skulle ha byggt datoriserade system, vi har bara en dator som styr säkerhetssystem i en reaktor och den installerades i fjol av Siemens". Internationella IAEA verkar också överlag vara belåtna med dessa reaktorers beredskap inför Y2k men framhåller att Ukraina och Armenien "står inför vissa utmaningar".

Israels hemliga Dimona reaktor som utländska experter inte haft tillträde till kommer enligt artiklar i Israeliska tidningar att stängas av i två dygn kring årsskiftet.

I Japan meddelar militären att de ställer 96.000 personer i beredskap inför årsskiftet för att ta hand om eventuella millenniumrelaterade olyckor. Också de japanska myndigheterna har varit lite tvetydiga i sina uttalanden till allmänheten. Nyligen uppmanade premiärminister Obuchi i ett tv tal invånarna att inte oroa sig inför Y2k. I oktober uppmanades invånarna att lagra mat och vatten för flera dagar inför nyår.

Oljestaterna sämst förberedda

Det sämst förberedda området i världen verkar vara mellanöstern. Enligt FNs ekonomiska och sociala komission för västra Asien, ESCWA, har få länder i området förberett sig för problemet. Exempelvis områdets oljerafinaderier är i stor utsträckning datorstyrda.

Saudi Arabiens oljeminister har för Financial Times i början av månaden berättat att landet har oljelager som de kan utnyttja ifall det uppstår störningar i produktionen pga Y2k. Samma dag berättade USAs energi sekreterare Bill Richardson att det staten är beredd att sälja olja från landets strategiska oljereserv ifall det behövs. Richardson poängterade att det här inte betyder att de väntar sig problem, bara att de är förberedda på allt. Reserven grundades på 70-talet efter oljekrisen och är tillräckligt stor för att tillgodose hela världens behov en tid.

USA tar inga risker

Överlag är USA väl förberett, myndigheterna har tagit problemet på allvar och företag är rädda för skadeståndskrav från kunder ifall företagen råkar ut för problem, och skadeståndskrav i USA är ju ofta i miljon eller miljardklass. Clinton har hållit flera tal där han rapporterat om hur myndigheternas förberedelser för Y2k framskridit. Enligt de allra senaste uppgifterna är alla utom åtta av statens 6175 "kritiska" datorsystem fullständigt redo för Y2k. Det är närmast små, lokala myndigheter som inte klarat av att förbereda sig ordentligt.

John Koskinen som är chef för Clintons Y2k råd har också försökt förhindra panik genom att påminna människor om att vardagliga fel och problem kommer att inträffa också på nyårsafton utan att ha något med Y2k att göra. Som exempel nämns att 1-2 procent av USAs bankautomater alltid är ur funktion på grund av tekniska störningar eller att de helt enkelt är tomma just då men de som i samband med nyår stöter på en sådan bankautomat kan råka i panik och tro att bankväsendet kollapsat. Det är inte heller ovanligt att upp till 1% av USAs trafikljus blinkar gult på grund av tekniska problem.

Amerikanska järnvägsbolaget Amtrak är ett av de företag som vill undvika olyckor och skadeståndskrav genom att helt enkelt stoppa all trafik strax före midnatt och starta på nytt strax efter ifall allt verkar ok. Flera metrobolag kommer att göra likadant, bland annat metrona i Washington och Chicaco kommer att stå på stationerna med dörrarna öppna i tio minuter kring tolvslaget. Motivationen är helt enkelt "vi vill inte ta några som helst risker".

Representanter för amerikanska banker har upprepade gånger försäkrat att bankväsendet har förberett sig och kommer att fungera utan problem och uppmanat människor att inte lyfta kontanter i onödan inför nyår. Datorerna kommer antagligen nog att fungera men det uppstår problem ifall människor råkar i panik och lyfter ovanligt mycket kontanter på en gång strax före nyår. Federala banken i USA har skrapat ihop extra mycket kontanter som de håller i beredskap ifall någon bank råkar ut för brist på kontanter pga panik bland kunderna. Och detta kan bli verklighet för en undersökning visar att var fjärde amerikan tänker lyfta extra mycket kontanter inför Y2k.

Ekonomisk stagnation oberoende

Den kanske svåraste frågan är hur världsekonomin kommer att reagera på eventuella tekniska problem. De största pessimisterna räknar med att företag kommer att drabbas av åtminstone en del problem vilka medför mindre vinster än väntat i början av nästa år och/eller skadeståndskrav från kunder. Detta i sin tur skulle kunna medföra oro på aktiemarknaden och oro kan leda till panik och panik på aktiemarknaden är inte roligt.

Ironiskt nog kan vi vänta oss en viss ekonomisk svacka efter nyår även ifall alla datorer fungerar perfekt. Amerikanska konsultföretaget International Data Corp uppskattar att ca en triljon (!) mark nu har spenderats runt om i världen på att hitta, korrigera, testa och dokumentera Y2k relaterade problem i datorsystem. Rädslan för Y2k har alltså i stor utsträckning bidragit till att hålla igång ekonomin och sysselsätta människor. Vad skall de som hittills fått sin lön ur denna triljonbudget börja göra i januari? Dessutom har byggbranschen på sina håll sett en viss uppgång, till exempel uppskattar Londons handelskammare att det spenderats ungefär 50 miljarder mark i millennium-relaterade byggprojekt i London-området. Efter en så intensiv byggperiod kommer det antagligen att lugna ner sig för en tid efter nyår.

Många företag har nu också passat på att handla in varor i lite större utsträckning en vanligt för att inte drabbas av eventuella störningar i varuleveranser under första veckorna nästa år, dvs handeln kommer att vara lite lugnare än vanligt då.

Carl-Magnus Dumell