dumell.net/tidningsartiklar

"Aldrig mer fjärrsamtalsavgifter"

Publicerad i Åbo Underrättelser 15.06.1996

En exploderande molotov-cocktail har effektivt dragit blickarna till en amerikansk reklam med rubriken "aldrig mer fjärrsamtalsavgifter". Internet-telefonprogrammet som reklamen skall sälja påstås vara precis lika kontroversiellt och upproriskt mot telefonbolagen som bilden antyder. Nåja.

Förra gången skrev jag om Netscapes och Microsofts kommande www-läsare och nämnde att de båda har inbyggda "Internettelefoner". Flera läsare har nu hört av sig med anledning av detta och därför tänkte jag idag gå djupare in på ämnet "Internettelefoner".

Många problem

De flesta datorer idag är utrustade med ljudkort som kan göra såväl digital information till ljud som ljud till digital information. Internettelefonerna är program som med hjälp att ljudkortet i din dator tar upp din röst via en mikrofon, omvandlar det till digital information och skickar iväg det över Internet till mottagaren vars dator spelar upp ljudet. Samtidigt skall du också kunna överföra annat via Internet, till exempel bläddra bland www sidor.

I praktiken tar ljudet upp all överföringskapacitet och ändå är ljudkvaliteten dålig. Dessutom klarar de flesta ljudkort inte av att ta upp ljud samtidigt som de spelar upp ljud, samtalet blir alltså som med en gammal radiotelefon; en person talar i taget. Den kanske största problemet är ändå att du inte kan ringa upp någon som med en vanlig telefon utan mottagaren måste vara inkopplad på Internet och ha igång sitt eget Internettelefonprogram för att kontakten skall kunna knytas.

Först använder vi telefonlinjen för att koppla in datorn till Internet och sedan krånglar vi med Internet telefoner för att överföra tal via datorn. Varför inte använda telefonen som vanligt? Svaret är naturligtvis pengar.

De flesta av oss kommer in på Internet till lokalsamtalspris via någon lokal Internet leverantör och när vi väl är anslutna till Internet kan vi med hjälp av Internettelefonen tala med någon i Japan eller USA till lokalsamtalspris. Speciellt i större städer, som här i Åbo, är detta mycket intressant eftersom vi har en fast engångsutgift på lokalsamtal kvällar och nätter.

Långsamma och borttappade siffror

Det finns två orsaker till Internettelefonernas dåliga ljudkvalitet. Den mest uppenbara orsaken är låga överföringshastigheter. De flesta ansluter sig till Internet via telefonlinjer med hjälp av modem som överför mellan 14 kbps och 29 kbps, dvs mellan 14 000 och 29 000 ettor och nollor per sekund. Det här kan jämföras med en CD spelare som ju också förvandlar digital information till ljud men med en hastighet av över en miljoner ettor och nollor per sekund.

En lösning är att höja överföringshastigheten, till exempel genom att använda en ISDN adapter istället för ett modem. En ISDN adapter ger 64 eller 128 kbps men är dyrare än modem och kräver speciella telefonanslutningar som nog går att få i de flesta städer men som kostar extra.

Oberoende av hur snabb anslutning man har lönar det sig alltid att försöka få ut så mycket som möjligt av den och det sker med hjälp av packning. Mycket förenklat kan packning beskrivas på följande vis: om datorn skall skicka iväg 25 stycken ettor så skickar den istället siffran "25" och därefter siffran "1". Det här omvandlar mottagardatorn sedan tillbaks till 25 ettor utan att de alla behövde sändas längs kabeln. Flera Internettelefonprogram använder samma packningssystem som i GSM telefonerna som ju också är digitala och försöker överföra så bra ljud som möjligt med så få ettor och nollor som möjligt. GSM metoden packar ljud till i medeltal en femtedel av "ursprungsstorleken", dvs antalet siffror. De bästa programmen klarar av att packa ihop ljudet till en femtondel av ursprungsstorleken med dessa program kräver en snabb Pentium dator för att fungera för effektiv packning kräver avancerade matematiska operationer.

Den andra orsaken till den dåliga ljudkvaliteten är Internets natur. All information som överförs via Internet delas upp i små paket som skickas var för sig och kort därefter når fram till mottagardatorn i ungefär rätt ordning beroende på att vissa av paketen kan ha blivit fördröjda på vägen. Om vi skickar ett e-post meddelande så kan datorn lugnt vänta en stund på det sista paketet för att foga ihop meddelandet. Om vi däremot är mitt inne i en livlig diskussion med någon kan datorn vänta högst någon bråkdel av en sekund innan den måste använda det som han fram och lämna bort resten. Dessa tappade paket hörs som störande klick i ljudet och i värsta fall som långa pauser. I och med att överföringshastigheterna ökar och packningen effektiveras så minskar dock problemen med borttappade paket.

Mängder av standarder

Och så har vi ju, som alltid i den här branschen, problemet med standarder. Alla världens telefoner och telefonnät följer rätt väl en och samma standard, även om små avvikelser ger upphov till konstiga ekon vid samtal till vissa länder, men olika Internettelefoner fungerar inte alls tillsammans. Det räcker alltså inte med att den du vill tala med över Internet har en Internetansluten dator, ett ljudkort och ett Internettelefonprogram, det måste också vara rätt Internettelefonprogram. Det finns nu en handfull komersiella Internettelefonprogram, ännu fler enkla gratisprogram och nu har då alltså också Microsoft och Netscape gett sig in i leken genom att bygga in egna Internettelefonprogram i sina www-läsare.

Snart kommer datordarwinismen ändå att leda till att endast ett fåtal Internettelefonstandarder kommer att finnas kvar och alla ledande Internettelefonprogram kommer att behärska dessa standarder.

Sen är det bara att gå igenom alla de här problemen en gång till när Internet-videotelefoner blir vanligare...

Carl-Magnus Dumell