dumell.net/tidningsartiklar

Morgondagens snabba kringutrustning

Publicerad i Jakobstads Tidning 25.04.1997

Hur mycket av din datorutrustning finns egentligen utanför datorn? Monitorn, tangentbordet, musen, printern, kanske modemet och rentav en bildläsare (scanner) och en kassettenhet för säkerhetskopior. Mus och tangentbord är idag anslutna till varsin specialport, modemet till en alltför långsam serieport och printern till en alltför långsam parallellport. Bildläsare, externa kassettenheter och liknande är anslutna antingen till parallellporten eller en SCSI port. Vad skulle sägas om en enda supersnabb port som du kunde ansluta allt det här till?

Serieanslutningar som möss och modem brukar använda har en ledning (trots att kontakten har 9 eller 25 pinnar) som överför all information. Parallellanslutningen som printern och långsamma bildläsare använder har fyra eller åtta ledningar som överför ettorna och nollorna parallellt. SCSI som snabba bildläsare och annan dyr kringutrustning använder har kablar som innehåller 50 eller 68 olika ledningar för informationsöverföringen.

Problemet med många ledningar är att signalerna i de olika ledningarna kan komma i otakt, elektroniken som skall hantera parallella signaler är komplicerad och många ledningar gör kablarna grova. Med serieteknologi behöver vi bara hålla reda på var en signal slutar och följande börjar vilket har visat sig vara enklare.

Idag finns det en rad nya seriekommunikationsstandarder att välja mellan. Det mest utmärkande är att de alla tillåter seriekoppling av enheter så att vi bara behöver en kontakt i datorn till vilken vi kan koppla tiotals olika enheter i en kedja.

Universal Serial Bus

Om du köpt en dator de senaste månaderna är det möjligt att du redan har USB. Trots att USB är långsammare än SCSI kan den ersätta serie-, parallell-, mus-, tangentbords-, och i vissa fall SCSI-porten. USB förenklar livet eftersom den ersätter alla dessa olika portar med en enda kontakt som det är möjligt att seriekoppla upp till 126 olika apparater till. Hastigheten är som sagt inte så hisnande men USB är i alla fall sex gånger så snabb som dagens parallellport och 100 gånger så snabb som serieporten. Det här räcker mer än väl för möss, modem, printrar och långsamma kassettstationer och bildläsare som idag ansluts till parallellporten.

Däremot räcker USBs hastighet inte för, exempelvis, snabba bildläsare och snabba lagringsenheter som hårdskivor.

Serial Storage Architecture

Som vanligt har IBM en mycket bra och mycket dyr teknologi som ingen annan vill ha något att göra med. När IBM presenterade SSA som ett alternativ till SCSI för ett par år sedan var intresset stort bland andra företag men idag har de flesta hoppat av SSA samarbetet och satsat på FC-AL eller FireWire istället. Sin vana troget håller IBM envist fast vid sin egen "standard" men om du inte har en IBM RS/6000 stordator under skrivbordet kommer du antagligen aldrig att behöva befatta dig med SSA.

FireWire

Bland alla USB, SSA, FCL och FC-AL har FireWire (EldKabeln) ett namn som skiljer ur. De första FireWire korten finns redan och de första datorerna med inbyggd FireWire kontakt borde dyka upp mot slutet av året. Standarden stöds av bland annat Microsoft, Compaq, Adaptec, Intel, Apple och Sun så det råder ingen tvivel om att den kommer att bli viktig.

FireWires konsumentvänliga namn är beskrivande för standarden är skräddarsydd för de stora massorna och avsedd att locka oss att köpa nya digitala tillbehör, som digitala kameror, som enkelt kan anslutas till datorn tack vare FireWire.

Fibre Channel - Arbitrated Loop

De första FC-AL korten har kommit ut på marknaden och har en överföringshastighet på 200 MB/s och upp till 126 olika enheter kan seriekopplas till samma FC-AL kontakt. Avståndet mellan två enheter kan vara 30 meter med vanlig koaxialkabel och 10 km med fiberoptikkabel. Idag riktar sig FC-AL till de mest krävande stordatoranvändarna men priserna sjunker och persondatorernas kapacitet ökar så inom tre år kanske FC-AL dyker upp också i vanliga PCn som en konkurrent till FireWire.

Fibre Channel Loop

FCL är avsedd att bli den nya höghastighetsstandarden då FC-AL inte längre uppfyller stordatoranvändarnas krav. De första FCL prototyperna väntas dyka upp om ett år. Skillnaden mellan FCL och FC-AL är huvudsakligen att FCL gör det möjligt för två seriekopplade enheter att kommunicera sinsemellan utan att blanda in datorn de är anslutna till och att två enheter samtidigt kan kommunicera med datorn istället för att göra det i tur och ordning.

Carl-Magnus Dumell