www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: kärnkraft
Publicerad i Hufvudstadsbladet 08.10.1999
På nätet: kärnkraft


Kärnkraftsolyckan i Japan har återupplivat diskussionen om kärnkraftsverk. Det finns ca 450 reaktorer i civilt bruk runt om i världen och ca 100 som är nedlagda eller under konstruktion. På nätet kan du hitta information om dem alla och om kärnkraft överlag.

Strålsäkerhetscentralen www.stuk.fi/svenska
Strålsäkerhetscentralen grundades 1958 och inspekterade då röntgen och strålbehandlingsapparater på sjukhus. Idag sysslar centralen med att övervaka kärnenergiproduktion och annan verksamhet där man använder strålning eller radioaktiva ämnen. Informationen på svenska är inte lika omfattande som på finska, men här finns ändå en hel del information om sånt som "beredskap inför strålningsrisker", kärnavfall, radon och "strålning och läkarvetenskap".

Fortum www.fortum.fi
De två reaktorerna i Lovisa drivs av Fortum (gamla IVO) men de har antingen tagit bort största delen av informationen om detta eller gömt undan den mycket listigt för jag lyckades inte hitta nästan något. Informationen är på landets bägge språk som enligt Fortum är finska och engelska.

Teollisuuden Voima www.tvo.fi
Även Teollisuuden Voima som driver kärnkraftverket i Olkiluoto har inte ett ord på svenska, men har inte gömt undan sin kärnkraftsinfo som kollegan Fortum. På första sidan finns rentav ett foto av kärnkraftverket. Här finns ingående och konkret information om hur kärnkraftverket fungerar.

Posiva www.posiva.fi/sve
Posiva har det otacksamma uppdraget att hitta någon plats att gräva när Finlands kärnavfall. Precis som Posiva varit mycket noggranna med att välja ett namn med positiv klang för att skapa en positiv bild av företaget är deras information om slutförvaring av radioaktivt avfall också mycket detaljerad även på svenska.

International Atomic Energy Agency www.iaea.org
Internationella atomenergikommissionen hör till FN och är både ett internationellt forum för forskare och teknisk personal i kärnkraftsbranschen men också en internationell övervakningsmyndighet av civila kärnkraftsverk. Här finns en rad intressanta tabeller, bland annat över reaktorer under konstruktion, antal reaktorer i bruk runtom i världen, kärnkraftens andel av energiproduktionen, reaktorernas åldersfördelning och så vidare.

International Nuclear Safety Center www.insc.anl.gov/pwrmaps/map/world_map.html
Sidorna för "Internationella centret för kärnkraftssäkerhet" upprätthålls i samarbete med amerikanska energiministeriet. Det bästa här är kartor där alla världens kärnkraftverk (civila) är utprickade och du kan klicka på dem alla för att få mera information.

Nuclear Power Plants of the World www2.ijs.si/~icjt/npps/npps.html
Även "Nuclear Training Center" vid Jozef Stefan institutet i Slovenien har information om praktiskt taget alla kärnkraftverk i världen. Med en någorlunda ny webbläsare (Netscape 3 eller nyare) kan du ladda ner ett litet JavaScript program (bara att klicka på en knapp, inget tekniskt kunnande behövs) och sen kan du snabbt få information om 561 aktiva, nedlagda och påbörjade reaktorer runtom i världen och bläddra bland dem på olika sätt. Till exempel lilla Ågesta reaktorn i Sverige som byggdes 1957 och lades ner redan 1974 finns med.

Nuclear Power Plants around the world www.cannon.net/~gonyeau/nuclear
Det här är en privat och lite stökig samling sidor men informationsmängden är mycket omfattande. Här finns information om allt som berör kärnkraft, till exempel foton av de flesta kärnkraftverk i världen och detaljerade förklaringar av de olika typer av kärnkraftverk som används runtom i världen. Upphovsmannen, som själv är ingenjör på ett kärnkraftverk, gör ingen hemlighet av att han förhåller sig positivt till kärnkraft men informationen är ändå saklig.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.