www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: Östra Timor
Publicerad i Hufvudstadsbladet 12.09.1999
På nätet: Östra Timor


I årtionden har Östra Timor varit ockuperat av Indonesien och invånarna har kämpat för självständighet. Nu när Indonesiens nya regering gått med på att ge Östra Timor självständighet har det utbrutit vad man kunde kalla inbördeskrig inom området. På nätet kan vi hitta åsikter och bakgrundsinformation om denna konflikt.

TimorNet www.uc.pt/Timor/TimorNet.html
Universitetet i Coimbra, Portugal, upprätthåller TimorNet sidorna med detaljerad historisk-, geografisk- och kulturell information om Östra Timor. Här finns också en mycket detaljerad historisk analys som försöker hitta orsaken till att Indonesien invaderade Östra Timor strax efter att området blivit självständigt. Portugal har själv historiska band till området som var en Portugisisk koloni fram till 1975.

United Nations Mission in East Timor www.un.org/peace/etimor/etimor.htm
FN grundade UNAMET för att arrangera omröstningen om självständighet för Östra Timor men i och med våldet som utbröt med anledning av självständighetsfrågan har FN:s projekt fått förlängd tidsfrist och nya problem att tackla. På sidorna finns färska uttalanden av FN:s generalsekreterare och säkerhetsråd samt grundläggande bakgrundsuppgifter och en del PR foton.

International Federation for East Timor www.etan.org/ifet
IFET är en takorganisation för tiotals organisationer runtom i världen som arbetar för Östra Timors självständighet. Här kan du hitta telefonrapporter inifrån Östra Timor så fort de skrivits ned, veckorapporter och specialrapporter. Rapporterna är däremot inte nödvändigtvis objektiva eller verifierade av oberoende organisationer.

Timor Today www.easttimor.com
Nyheter om vad som pågår i Östra Timor finns också bland dessa tidningsliknande sidor, men dessutom kan du hitta information om Östra Timors motståndsrörelse som kämpar mot Indonesien, fotosamlingar från regionen och historik.

East Timor Action Network www.etan.org
Eten i USA är en av de synligare organisationerna som försökt sätta press på Indonesien för att upphöra med ockupationen av Östra Timor. Idag fokuserar de sig naturligtvis på våldet i provinsen som de påstår att sker med Indonesiens stöd. Det speciella med Etan är att de också kraftigt beskyller USA för att stöda Indonesien ekonomiskt och för att USA inte tillräckligt kraftigt fördömt Indonesiens okupation av Östra Timor.

East Timor Human Rights Centre law.murdoch.edu.au/minihub/ethrc/
Denna organisation med fäste i Australien försöker i första hand samla och publicera information om människorättskränkningar i Östra Timor. Det mest uppseendeväckande är en omfattande samling brutala fotografier som påstås ha smuglats ut ur Östra Timor och skildra hur Indonesiska soldater torterar lokala ungdomar till döds.

National Commission on human rights - Indonesia www.komnas.go.id/endex.html
Indonesiens statliga komission för mänskliga rättigheter (och Östra Timor hör ju fortfarande till Indonesien) förnekar inte problemen och Indonesiens ansvar. Tvärt om uttrycker denna statliga komission stor oro över människorättssituationen i landet överlag, inte bara i Östra Timor.

Human Rights Watch www.hrw.org/research/indonesia.html
HRW är en internationellt erkänd oberoende organisation som bevakar mänskliga rättigheter runtom i världen. De har en speciell sektion om människorättssituationen i Indonesien och Östra Timor.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.