www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: internationella organisationer
Publicerad i Hufvudstadsbladet 04.04.1999
På nätet: internationella organisationer


Internationella organisationer kan vara krångliga att hitta på nätet så här följer en lista över några av de största och viktigaste. Vissa är högaktuella just nu, andra lika viktiga hela tiden.

Nato www.nato.int
Ingen har väl undgått att notera att Nato är på krigsstigen men har du någonsin lyckats hitta deras webbsidor? Ändelsen "int" står för "internationell" och används av organisationer i situationer där "org" (organisation) är politiskt känsligt eftersom det kan tolkas som amerikanskt. Innehållsmässigt finns här inte mycket av värde, men här kan du ladda ner en Nato skärmsläckare. Det här är vad som händer när du ger en it-planerare tillgång till pr-budgeten.

WEU www.weu.int
Västeuropeiska Unionen, WEU, är en luddig korsning mellan Nato och EU. Eftersom alla EU länder inte är Nato-medlemmar har WEU blivit allt viktigare i det europeiska militära och försvarspolitiska samarbetet. Både Finland och Sverige har observatörsstatus i WEU.

Världshandelsorganisationen www.wto.org
Höll det inte på att utbryta ett banankrig mellan USA och EU nyligen? Rätt ofta uppstår det handelskonflikter mellan USA och EU eller Japan och då kan Världshandelsorganisationen fungera domare. Webbsidorna ser tråkiga ut men här finns mycket information, exempelvis om upphovsrätt, ett viktigt ämne som ju EU politikerna tvistar om nu.

EU europa.eu.int
På tal om EU, någonsin sett EU:s webbsidor? Nå, du har inte missat speciellt mycket. Här hittar du information på unionens alla officiella språk och länkar till institutioner som parlamentet, rådet, kommissionen, EU domstolen, revisionsrätten, regionkommittén, centralbanken...

Världsbanken www.worldbank.org
Och på tal om banker: som bäst är ju världsbanken högaktuell igen i och med Rysslands kreditproblem och förhandlingar med världsbanken om ännu mera lån.

Opec www.opec.org
Och på tal om att spendera pengar (ok, nu blev det lite sökt): Opec, de oljeproducerande ländernas organisation. Opec är en spännande organisation men lite tandlös då medlemsländerna inte riktigt brukar leva upp till beslut de fattat inom Opec.

Internationella olympiska kommittén www.olympic.org
Och när vi nu är inne på ämnet pengar: Internationella olympiska kommittén. Här finns en intressant historisk översikt över alla olympiska spel i modern tid, stiliga visuella presentationer av de två senaste tävlingarna, information om de kommande värdstäderna och tråkiga pressmeddelanden.

Röda korset www.icrc.ch
Internationella kommittén för Röda korset har inte den enklaste adressen eller de vackraste sidorna, men varje gång blir jag lika tagen av materialet och budskapet de presenterar. Just nu är det kampanjen "även krig har gränser" som lyfts fram inför Geneve konventionens femtioårsjubileum.

Unicef www.unicef.org
Röda korsets kollega, Unicef, har lyft fram en världskarta och statistik på första sidan. Du kan se statistik över exempelvis spädbarnsdödlighet, vaccination mot mässling, användning av joniserat salt och tillgången till rent vatten runt om i världen.

FN www.un.org
Själva FN har sidor som ser ut som universitetssidor från 1995, men mängden information är desto mer imponerande.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.