www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / Kommunernas roll på Internet
Publicerad i Hufvudstadsbladet 24.05.1998
Kommunernas roll på Internet


Är Internet en möjligheten till distansarbete ett överlevnadskrav för små kommuner, en infrastruktur som kommunerna bör erbjuda sina invånare och företagare, något som bara skolorna behöver tillgång till eller ett sätt för tjänstemännen att kunna använda e-post? Vad är kommunernas roll egentligen när det gäller Internet?

-Vi har försökt profilera Karis som en stad där du kan bo även om du jobbar någon annanstans, säger Samuel Nissfolk.
-Idag betyder det här att det är möjligt att ta sig till jobbet på annan ort tack vare goda tågförbindelser, men i framtiden kan det betyda distansarbete via Internet, åtminstone delvis.
Nissfolk har idag inga uppgifter om hur vanligt det är att distansarbeta, eller om det över huvud taget förekommer.
-Visst har det pratats mycket om distansarbete, min uppfattning är nog ändå att det inte är så vanligt ännu. Men en förändring i arbetslivet håller väl på att ske, det handlar inte längre så mycket om att ha en arbetsplats som att utföra en arbetsprestation. I vissa fall kan denna arbetsprestation utföras som distansarbete oberoende av var du bor.

Internet ersätter tåget

Enligt Nissfolk handlar Karis satsning på Internet idag närmast om att nå ut med information till invånarna.
-Distansarbete har vi väl inte planerat så mycket för ännu.
En aning har Karis ändå visat framfötterna för i samband med en marknadsföringskampanj för staden ordnades en tvåvägs videokonferens mellan Karis och ett varuhus i Helsingfors så att besökarna kunde ställa frågor direkt till personer i Karis.
-Videokonferenskanalen är inget kontinuerligt projekt, men visst visade det möjligheterna med modern telekommunikation.
En annan idé som staden hade för en marknadsföringskampanj var att ge en gratis Internetanslutning för varje invånare men det förverkligades inte på grund av juridiska hinder, det ansågs orättvist mot de som inte hade dator och alltså inte skulle kunna utnyttja Internetanslutningen.
-Att satsa på Internet är inte dyrt för staden vad gäller teknik men sedan kräver det naturligtvis personresurser att producera innehåll.
Staden har däremot inte funderat på huruvida det kostar mer att använda Internet ju längre bort från Helsingfors användningen sker.

Distansarbete viktigt för Ekenäs

-Vi har nog märkt att Internet är dyrare ju längre bort från Helsingfors man kommer, säger Monica Grönroos i Ekenäs. Vi märker det hela tiden med vår egen linje.
-Konkurranssituationen i Helsingforsregionen och på vissa andra orter är helt annan och trafikvolymen dessutom enorm så nog uppstår det skillnader i brukskostnader beroende på var du befinner dig.
-Själva tekniken har vi och den är inte speciellt dyr, men användningen av Internet, att producera innehåll och att behandla den information vi får in via Internet kräver resurser, exempelvis om någon vill boka tid till hälsovårdscentralen via Internet.
Liksom i Karis så använder Ekenäs huvudsakligen Internet för att nå ut till invånarna med information.
-Vi erbjuder också utrymme för olika föreningar på vår server, exempelvis för information om olika evenemang och en möjlighet för invånarna att använda Internet via biblioteket.
-Möjlighet till distansarbete är viktigt för Ekenäs. Idag är det vanligt i vissa yrkesgrupper, exempelvis bland översättare och programmerare, att distansarbeta åtminstone några dagar i veckan hemifrån.

Elever är storkonsumenter

-Vi har nu officiell invigning av vår linje, säger Torbjörn Stoor som är socialdirektör i Kimito kommun.
-Datateknik är inte min huvudsakliga syssla, men det är så här i en liten kommun, ena dagen byter man en lampa och följande dag skall man planera fem år fram i tiden.
Kommunerna på Kimitoön har gemensamt satsat på Internet och det här lönade sig enligt Stoor.
-Det vore dumt om vi var för sig investerade i egna servrar och nät, genom att göra det gemensamt sparar vi mycket. Vi tog offerter på linjer hit ut och ett företag erbjöd en linje till fast pris oberoende av trafikmängden.
-Nu kan eleverna använda Internet via vissa skolor kvällstid. Överlag ligger tyngdpunkten i satsningen på skolorna och eleverna som är storkonsumenter av Internet.
Enligt Stoor har undervisningsministeriet dessutom stött satsningarna på Internet till skolorna. Alla elever, men också lärare och tjänstemän i kommunerna har nu egna e-post adresser.
-I lågstadieskolorna används adresserna klassvis, men från högstadiet upp får alla elever egna e-post adresser.
-Ute på biblioteken har vi också Internetanslutna datorer för allmänheten. Vi hoppas att vi inte bara skall kunna informera våra invånare utan också kommunicera med dem via Internet, exempelvis ta emot en dagvårdsansökan. Eventuellt kommer vi också att kunna erbjuda utrymme på vår server för lokala föreningar och företag.
Distansarbete är däremot inte något som kommunen funderat så mycket på.
-Vår vänkommun i Sverige har bjudit in oss till ett seminarium kring distansarbete ännu har vi inte satt oss in i det desto mer.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.