www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: bostäder
Publicerad i Hufvudstadsbladet 10.05.1998
På nätet: bostäder


I jakt på bostad men trött på att ögna igenom 1763 annonser för de där tre som är i rätt prisklass och i rätt stadsdel?
Prova söka på nätet istället. Välj stadsdel och prisklass och datorn ger dig en lista på alla bostäder som uppfyller kriterierna.
Åtminstone nästan. Problemet är att det inte finns någon heltäckande register över lediga bostäder utan de flesta bostadsförmelare har egna. Du tvingas nog fortfarande söka på olika håll, men att söka på olika håll på nätet är ändå det enklaste alternativet. Alla register som nämns här har någon form av nationell täckning.

Helsingin Sanomat www.tietotori.fi/karttasovellus/
Om du sett bostadsbilagan i söndagsnumret av Helsingin Sanomat vet du varför så många vänder sig till den när de är på jakt efter en lägenhet. Men den enorma mängden av annonser är också jobbig att söka sig igenom och dessutom innehåller den Helsingin Sanomat som utkommer i Vasa inte nödvändigtvis alla annonserna från Helsingfors och tvärt om för det görs regionala varianter av tidningen.
Lösningen på alla problem är Helsingin Sanomats bostadsannonser på nätet som är öppna för alla. Ett speciellt Javaprogram startas på din skärm, du zoomar in på kartan det område där du söker efter en lägenhet, skriver in sökkriterienra (exempelvis högst 420.000 mk och minst 20 kvadratmeter). Programmet ger dig sedan en lista på alla lämpliga lokaler och märker ut dem på kartan med pilar. Genom att klicka på pilen på kartan eller adressen i listan får du tilläggsinformation. Kunde inte vara enklare.
Problemet är att programmet ofta krånglar och är långsamt. Dessutom verkar här endast finnas den senaste veckans annonser oberoende om de gamla lokalerna fortfarande är lediga eller inte.

Kiinteistöpörssi www.asunnot.com
Det här är tänkt att vara en gemensam port till olika lokala bostadsförmedlares register över lediga bostäder. Många tiotals mäklarfirmor från hela landet deltar i Kiinteistöpörssi så den borde vara omfattande. I praktiken innehöll den endast åtta lediga bostäder i hela Helsingforsregionen för under en halv miljon mark trots att konkurrerande system hittade många gånger fler. I vissa fall är bostäderna här sådana som inte finns i andra register så det kan löna sig att också se här i alla fall.

PSW kiinteistömaailma www.psw.fi
Den här adressen leder till "www.hae.fi/asunnot/" som tycks vara tänkt att fungera som Kiinteistöpörssi, dvs vara en gemensam port till många olika förmedlare på nätet. Däremot tycks hae.fi inte ha lyckats med det för jag hittade endast bostäder som förmedlades av PSW. Trots detta fann jag här 18 bostäder i Helsingfors för under en halv miljon vilket är lång fler än jag gjorde vid Kiinteistöpörssi trots att det består av många olika förmedlare. PSWs sidor är också sakliga och lättanvända.

Huoneistokeskus www.huoneistokeskus.fi
Huoneistokeskus är väl den största mäklaren i landet och det märks på sidorna som innehåller flest bostäder, mest detaljer, är tekniskt högklassiga och som också finns på svenska, engelska och tyska.
Ingen annan inkluderar information på webbsidorna om vilket år rör-reparationen genomfördes i huset, vilket material huset är byggt av och tomtens storlek för att nu nämna några av detaljerna.

op-kiinteistökeskus www.opkk.fi
Det här är också ett stort företag och följaktligen är sidorna sakligt stiliga men tekniken är inte lika sofistikerad som hos konkurrenterna. Du kan över huvud taget inte söka bland lokalerna utan får en lista över dem alla. De är ändå bättre ordnade och överskådligare än i en tidning men webben tillåter långt mer överskådliga system och det har konkurrenterna dragit nytta av.
OPKK hittade ungefär lika många lokaler som PSW med samma kriterier.

SKV www.skv.fi
Med undantag för en onödig "stötfångare", en meningslös förstasida innan den egentliga förstasidan, så är den grafiska biten under kontroll. Själva registret går sedan till www.asunnot.com som jag nämnde tidigare men när du går dit via SKVs sidor begränsas sökningen till bostäder SKV representerar. Gå direkt till www.asunnot.com så får du lite fler alternativ i alla fall.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.