www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / Internet: 49 mk / månad
Publicerad i Hufvudstadsbladet 26.04.1998
Internet: 49 mk / månad


Tack vare ett blodigt priskrig mellan de ledande Internetleverantörerna har vi nu kanske de lägsta Internetpriserna i världen, lägre än i USA. Men har företagen varit tvungna att offra kvaliteten för att kunna pressa priserna så här lågt?

Fram tills sommaren 1996 tävlade Internetleverantörerna om vem som hade det lägsta minutpriset. Ute i stora världen hade företagen däremot börjat gå över till en fast månadsavgift oberoende av hur mycket kunden använder Internet. Icenet i Åbo var först med detta i Finland och priset var 99 mark i månaden, ungefär lika mycket som i USA. Många var skeptiska till Icenets möjligheter att erbjuda god service till det priset, och visst hade de problem, men de redde upp problemen och visade att principen var ekonomiskt genomförbar även i Finland.
De stora nationella bolagen undvek ändå fast prissättning fram tills i höstas då Tele (som numera går under namnet Sonera) och DLC bägge nästan samtidigt gick över till 99 mark i månaden.
Men riktigt blodigt blev det först när Helsingfors Telefonförening meddelade att de också går in för ett fast pris: 49 mark i månaden.

Trafik till USA är dyr

Icenet introducerade de fasta priserna i Finland. När de gjorde det för snart två år sedan var deras pris 99 mark i månaden och det priset står sig fortfarande. Och så lär det förbli, åtminstone en tid ännu.
-Det verkar som om de stora som nu gått in för 49 mk i månaden är beredda att kanske rentav gå på förlust för att rensa upp marknaden och få marknadsandelar, säger Juhani Selänniemi på Icenet.
-Det är klart att de stora teleoperatörerna som har infrastrukturen under egen kontroll har bättre möjligheter att spela med priserna, men 49 mark i månaden är nog tufft även för dem. Största delen av trafiken i Finland är trots allt riktad till utlandet och utrikestrafiken är dyr, speciellt via atlantkablarna till USA.
Men hur är det möjligt att priserna är lägre här än i USA?
-Bra fråga. I USA ligger det fasta månadspriserna fortfarande på 19.95 dollar och där anses det vara ett svårt pris att hålla. Men kom ihåg att HTF som var först med 49 mark i månaden vågade gå in för ett fast pris först när de förändrat prissättningen på lokalsamtal i Helsingfors så att det inte längre gick att ringa hela kvällen och natten till en engångsavgift. Om man riktigt vill ställa situationen på sin spets kunde man rentav säga att den nya fasta prissättningen egentligen inte är fast eftersom HTF först tog bort den fasta samtalsavgiften. Här i Åbo har vi ju däremot fortfarande endast en engångsavgift för samtalet kvällstid.
Men lockar de här pressade priserna ens kunder längre eller är alla redan tillräckligt billiga?
-Det är klart att 49 mark i månaden är mindre än 99 och per år blir det till pengar men det är nog väldigt individuellt. Alla kunder ser inte enbart på priset utan också servicen. Företagskunderna är ju sedan ett kapitel för sig, för dem spelar några tior i månaden ingen roll utan de bryr sig i pålitlighet och service.
-När man går in för fasta priser är storkonsumenterna de första som kommer och de förorsakar enorm belastning. Man kan fråga sig om de bolagen som nu gått över till fast prissättning nästan över en natt faktiskt förberett sig ordentligt.
-Har du föresten talat med någon på EUnet, de har ju inte gått med i priskriget, de har inte ens gått in för fast priser, och de har säkert synpunkter på det här med fasta priser och kvalitet, säger Selänniemi.

Små operatörer klarar inte priskriget

-Vi har sannerligen åsikter, säger Kai Linnervuo på EUnet och låter nästan upprörd.
Enligt Linnervuo har det länge funnits små företag som tävlat om vem som har de lägsta priserna och de har alltid pressats hårt av kundanhopningar. I och med att de får fler kunder måste de köpa mer kapacitet av det företag som äger kablarna, tidigare var det i praktiken Tele eller HTF. Problemet var att utgifterna på grund av det ökade antalet kunder steg ungefär lika snabbt som intäkterna ökade så resultatet blev att de inte förtjänade mer.
-Vi brukar kalla det här för "småoperatorernas onda cirkel". Små operatörer kan helt enkelt inte tävla med de stora telebolagen som Sonera och HTF.
Linnervuo tror inte heller att de låga priserna längre klarar av att locka kunder att byta leverantör.
-Alla har så låga priser och ligger så nära varandra nu att de flesta kunder knappast byter bolag längre, priskriget drar närmast till sig de nya kunderna som inte haft någon anslutning tidigare.
EUnet är det enda stora bolag som inte gett sig in i priskriget och som det nu ser ut kommer de inte ens att gå in för ett fast månadspris.
-Idag har vi en månadsavgift på 36 mark plus en mark per samtal. Om du bara ringer då och då blir det ungefär den där 49 marken i månaden, men om du ringer ofta hoppas vi att servicen skall vara värd de där extra tiorna.
-Vi hoppas naturligtvis att kunderna ser efter vad de får för sina pengar. Vi vill profilera oss genom service, och då menar jag inte enbart att någon svarar i telefon om du har problem, utan också att din Internetanslutning fungerar snabbt och att du får kontakt när du ringer.
Linnervuo jämför med vanliga telefonsamtal och säger att vi knappast skulle acceptera ifall det tutade upptaget så fort vi lyfte på luren. Hos vissa företag har det i alla fall varit på det här viset när de inte haft tillräckligt med modem för att ta emot kunderna, speciellt under eftermiddagarna, enligt Linnervuo.
En annan faktor som hållit EUnet utanför priskriget är att företagskunderna utgör ungefär 80 procent av deras verksamhet.
-När vi lämnar en offert till ett företag som överväger att bli vår kund handlar det om mycket annat än bara priset, säger Linnervuo.

"Priset har gett oss många nya kunder"

-Inte har vi gett oss in i det här för att göra förlust. Det går mycket väl att göra vinst även med sådana här priser. Men visst krävs det volym, små företag har nog problem att följa efter oss i pris, säger Jari Karpakka på HTF och avvisar med skratt alla antydingar om att HTF går på förlust med det nya priset eller offrat kvaliteten.
-Visst har vi fått många nya kunder men det har inte resulterat i några problem. Vi förberedde oss för det här hela hösten, vi uppgraderade servrar, förstorade modempoolerna och anställde människor.
-Största delen av våra kunder har varit företagskunder som belastat nätet kontorstid så våra system var dimensionerade för det. Följaktligen hade vi rejält med fri kapacitet kvällstid som vi nu tagit i bruk.
Men skulle det varit möjligt att gå in för det här priset utan att först ha ändrat prissättningen på lokalsamtal i Helsingfors?
-Skall vi säga så här, ändringen av prissättningen på lokalsamtal gav oss mod att ge oss in i det här.
Karpakka kan också förklara hur det är möjligt att vi har lägre pris i Finland än i USA.
-Kostnaderna för infrastrukturen är lägre här. I USA har telefonbolagen oftast ingen minutdebitering alls på lokalsamtalen vilket lett till att vissa kunder skaffat flera linjer för att kunna ha sin Internetanslutning öppen hela tiden, även när de inte använder Internet, och på det här viset belastat systemet.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.