www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: Nordirland
Publicerad i Hufvudstadsbladet 19.04.1998
På nätet: Nordirland


Nu har något slags fredsavtal slutits på Nordirland för att göra slut på den väpnade konflikt som pågått mellan irländska katoliker och brittiska protestanter på Nordirland i 850 år. Vi kan alltså gott säga att bägge sidor börjar vara ganska låsta vid sina positioner vid det här laget. "Unionisterna" som vill att Nordirland, eller Ulster som de kallar det, skall förbli en del av Storbritannien anser att avtalet stärker deras strävan. "Nationalisterna" som arbetar för att Nordirland skall bli en del av självständiga Irland anser igen att avtalet stärker deras strävan.
Få se om denna text ens hinner gå i tryck innan avtalet spruckit.

Irish Times www.irish-times.ie
Den Irländska tidningen Irish Times har funnits på nätet länge och deras "Vägen till fred"-special visar att de minsann lärt sig använda webben för journalistiska ändamål. Här finns historiskt bakgrundsmaterial, analyser av avtalet, information om nyckelpersonerna bakom avtalet, översikt över eventuella kommande problem och så vidare. Allt utmärkt organiserat, lättläst och stiligt.

Sinn Fein sinnfein.ie
Gerry Adams som leder Sinn Fein har allt oftare synts i tv-nyheterna men ibland med dubbad röst för i Storbritannien tillåter myndigheterna inte att han talar i radio eller tv. Adams är alltså en omstridd person och Sinn Fein ett omstritt politiskt parti med målsättning att göra Nordirland till en del av självständiga Irland. Partiet har historiska band till IRA.
Sinn Fein var det första partiet på Nordiland med webbsidor och idag är de fyllda med information vilket är förståeligt med tanke på att de brittiska myndigheterna gjort sitt bästa för att hindra partiet från att tala ut i traditionella medier.

Ulster Unionist Party www.uup.org
UUP är det största partiet som arbetar för att Nordirland skall höra till Storbritannien och partiets ledare David Trimble drar sig inte för att ta till kraftiga ord om sina politiska motståndare. Också i övrigt är Trimble och hans parti färgstarkt och för en utomstående verkar materialet på webbsidorna närmast som överdriven propaganda.

Ulster Democratic Unionist Party www.dup.org.uk
Inte lika radikalt som UUP och mindre men arbetar ändå för att behålla Nordirland under brittiskt styre. Trots att sidorna är medelmåttiga valdes de till Nordirlands bästa politiska webbsidor av tre dagstidningar men det måste ha varit på grund av att det politiska budskapet föll tidningarna i smaken.
"Mördare friges och utses till politiska poster" och "Vi måste alla samarbeta över politiska gränser för att förhindra ett förenat Irland" är exempel på de politiska budskapen.

IRA & Sinn Fein www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/ira/
Det amerikanska tv-bolaget PBS gjorde en dokumentär om IRA och Sinn Fein och denna dokumentär har nu gjorts om till ett stiligt och intressant webbpaket. Här finns unik information om hur många medlemmar IRA har, hurdana vapen och teknologi, varifrån de fått vapnen och pengarna, hur de är organiserade, doktriner och så vidare. Här finns också intervjuer med personer som tidigare haft höga positioner inom IRA.

Royal Ulster Constabulary www.ruc.police.uk
Nordirlands omtalade poliskår som till över 90 procent består av protestanter och som prickats av alla från Amnesty till Förenta Nationerna för hur de behandlat katoliker. På vissa katolska webbsidor påstås det rentav att RUC upprätthållit "dödspatruller" med uppgift att avrätta vissa katoliker.

CAIN, Conflict Archive on the INternet cain.ulst.ac.uk
Information om konflikten på Nordirland börjande från 1968. CAIN upprätthålls av University of Ulster, the Queen's University of Belfast och the Linen Hall Library. Som man kan vänta sig när universitet varit i farten så är utseendet inte så mycket att hurra över men informationsmängden är imponerande även om det hela är lite torrt och abstrakt.

Nordirlands fredsavtal www.irish-times.com/irish-times/paper/1998/0410/agreement.html
Det är det här som allt på Nordirland handlar om just nu: fredsavtalet. Det är ett långt dokument, men här finns det i sin helhet. Avtalet publicerades av Irish Times.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.