www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: vapenpropaganda
Publicerad i Hufvudstadsbladet 05.04.1998
På nätet: vapenpropaganda


En elva och en trettonårig pojke skjuter flera av sina skolkamrater och en lärare. De är beväpnade med ett dussin vapen och tusentals patroner som de stulit från en granne.
Amerikaner är ju mycket skickliga sammhällsexperter så de insåg naturligtvis att orsaken ligger i de traditionella moraluppfattningarnas sönderfall, att det visas för mycket våld på tv och att barn i den här åldern inte döms till lika långa fängelsestraff som vuxna.
En och annan gammal amerikansk hippi har kanske sagt att problemet är att det finns för mycket vapen i USA, men dessa personer är ju roten till USAs moraliska sönderfall och de vet inte vad de talar om. Se nu bara på vad amerikanska organisationer för vapeninnehav har att säga:

National Riffle Association www.nra.org
NRA är USAs största organisation för "frihet att äga och bära vapen". Organisationens årliga budget rör sig kring 400 miljoner mark vilket har gett dem ett stort politiskt inflytande. Många av organisationens argument är bisarra ur nordiskt perspektiv men ändå tycks den upplevas som tillräckligt neutral och populär för att stora företag som Kawasaki skall understöda dem med reklam på deras webbsidor. Några av organisationens budskap: det borde byggas fler och större fängelser, siffrorna i nyheterna om hur många ungdomar som bär vapen i skolan är överdrivna, fattigdom är inte orsaken till de ökade brottsligheten i USA, barn som begår brott får "chockerande" korta fängelsestraff, färre vapen minskar inte på brottsligheten och 99% av alla handeldvapen används för annat än att döda människor.

National Firearms Association nfa.ca
Alla kanadensare jag träffat har klagat på att Kanadas strikta lagar om vapeninnehav undermineras av närheten till USA och den stora mängden vapen som cirkulerar där, och alltför ofta kommer över gränsen. Uppenbarligen hörde ingen jag träffat till NFA som tycks göra sitt bästa för att bli Kanadas NRA. Deras medlemstidning heter föresten "Pointblank" (="att vara så nära målet att skottet kommer att färdas i en rak linje").

Women Against Gun Control www.wagc.com
"Pistoler är kvinnans bästa vän."
Dessa kvinnor som gör reklam för att bära vapen använder en träffande symbol: en handväska med en silhuett av ett pistol. "Du står öga mot öga med en attackerare, vad gör du?". Enligt organisationen är alternativen "ropa på hjälp, springa undan och slå honom till marken" hopplösa alternativ medan "skjuta honom" är det bästa. "Kvinnor har hjälpt till att förbjuda pistoler, men nu kan kvinnor hjälpa till att få tillbaks pistolerna."
Och kom ihåg att bojkotta företaget "Sara Lee Corporation" för ägarinnan donerade 50.000 dollar till "centret för att förhindra våldsbrott med handeldvapen" som egentligen vill avväpna alla och därigenom göra kvinnor till enkla byten för brottslingar.

Second Amendment Foundation www.saf.org
Hela den amerikanska traditionen att alla skall ha rätt att vara beväpnad bygger på andra paragrafen i grundlagen som slår fast denna rättighet. Denna lag är naturligtvis inte föråldrad trots att den skrevs då det inte fanns någon egentlig statsmakt och "vapen" betydde en gjutjärnssak som laddades genom att hälla svartkrut i mynningen. SAF är en organisation som enbart arbetar för att bevara denna andra paragraf i grundlagen och de arbetar hårt. "Bli medlem och hjälp oss bevara dina och dina medmänniskors rättigheter." Organisationen deltar bland annat i utgivningen av tidningarna "Vapen Veckan" och "Kvinnor & Pistoler". Den sistnämnda tidningen innehåller bland annat "rollmodell kvinnor med vapen" och pistolrecensioner ur kvinnoperspektiv där, exempelvis, uppfinningsrika barn får gå löst på vapen för att se om de verkligen är "barnsäkra".

Jews For The Preservation Of Firearms Ownership www.jpfo.org
"Hitler förbjöd vapeninnehav för privatpersoner, Hitler skapade en diktatur, alltså leder vapenförbud till diktatur" är en logisk slutledning som flera av dessa organisationer på fullt allvar framhåller. "Judar för upprätthållande av vapeninnehav" kallar sig själva "Amerikas mest aggressiva försvarare av rätten att äga vapen" och har en bild av ett maskingevär i sitt logo.
Nu har i alla fall jag sett tillräckligt om amerikansk vapenpolitik.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.