www.dumell.net / tidningsartiklar / Hufvudstadsbladet / På nätet: Kris i Egypten
Publicerad i Hufvudstadsbladet 30.11.1997
På nätet: Kris i Egypten


Vi har sett bilder av täckta lik, västerlänningar som mördats av terrorister i Egypten. Vi har hört Finländska turister förbanna sig över att deras två veckors solsemester blev förstörd. Vi har hört de välbekanta orden "fundamentalister" och "muslimer" och sedan trodde vi att det inte fanns något mer värt att höra.

We all feel sad and angry haneen.iti.idsc.gov.eg/reactions/attack_condolence.html
"Alla egyptsier vill ge uttryck för sin djupaste sorg med anledning av den tragiska atacken i Luxor. Världen borde inte döma de många för den galna gärningen uträttad av de få."
Detta är en officiell kondoleansbok öppen för allmänheten och här kan du också lämna dina kommentarer eller se vilka andra som skrivit under och vilka deras kommentarer varit.
Naturligtvis har någon amerikan varit framme och skrivit att han önskat han varit på plats och beväpnad.

Egyptens turistministerium www.touregypt.net
Avsikten med attackerna mot turister i Egypten har uttryckligen varit att skada turistnäringen som är en oerhört viktig inkomstkälla för landet och därigenom förorsaka ekonomisk instabilitet och på längre sikt revolution. Egyptens turistministerium är i en besvärlig situation och det senaste uttalandet från turistministern är kort och poängterar att det var en tragisk men isolerad händelse och att säkerhetsarrangemangen för turisterna nu är minutiös.

Dödliga attacker på turister i Egypten www.cnn.com/WORLD/9711/17/egypt.attack.update2/attacks.html
Tragisk var attacken i Luxor, men inte isolerad. Vid CNN finns en lista över terroristattacker mot turister med dödlig utgång i Egypten sedan 1992.

Al-Gama'a al-Islamiyya web.nps.navy.mil/~library/tgp/algama.htm
De flesta attacker mot turister i Egypten har utförts av terroristorganisationen Al-Gama’a al-Islamiyya. Via amerikanska marinkåren kan vi få information om denna organisation som brukar avfärdas som ytterligare en fundamentalistisk islamsk/muslimsk terroristorganisation. Men vad är deras målsättning och varför delar så många den även om just denna organisations tillvägagångssätt inte väcker sympatier?

Chrisis in Egypt www.egypt.org.uk
Egypten brukar utmålas som modellstaten i sin världsdel, som en sekulär och demokratisk stat i ett hav av islamsk fundamentalism. President Mubarak har slagit ned islamska element med en järnhand vilket ofta fallit väst i smaken. Så småningom har Mubarak ändå dragit på sig västlig kritik för att styra med alltför hårda tag, för att tysta ned alltför stor del av den politiska oppositionen och för att censurera pressen alltför kraftigt.
"Undantagstillstånd i 57 år och över 50 civila hängda på order av militärdomstolar de senaste två åren."
The Egyptian Action Group försöker väcka omvärldens uppmärksamhet vid den långa lista över brott mot de mänskliga rättigheterna som Egyptens regering gjort sig skyldig till gentemot politiska oliktänkare enligt olika internationella organisationer som Amnesty och Human Rights Watch.

Muslim Brotherhood Information Centre www.warwick.ac.uk/~suaaf/im.html
Om det hölls riktiga, fria val i Egypten skulle Muslimska broderskapet antagligen klara sig mycket väl, kanske rentav vinna. Islamska broderskapet som grundades i Egypten 1928 har betecknats som fundamentalistisk och slagits ned av regeringen som en terroristorganisation men i verkligheten är den moderat och populär bland många intellektuella även om dess mål är en regelrätt islamsk stat.

The Muslim Brotherhood and the Gama’a al-islamiya www.unhcr.ch/unhcr/refworld/country/writenet/wriegy.htm
Detta är en mycket lång men välskriven och detaljerad text över den politiska situationen i Egypten nu och hur den stora islamska-politiska organisationen Muslimska Broderskapet och dess lilla militanta motsvarighet Gama’a al-islamiya vuxit fram och vilken deras roll är nu.Carl-Magnus Dumell

Observera att den här texten är rätt gammal - det betyder dock inte automatiskt att den är föråldrad.

I många fall är texterna här relevanta och hjälpfulla också idag och de ger alltid en intressant tillbakablick över ämnet.